Workshop: Hvordan dør man?

26. november 2019

Hvordan kan omsorgspersonale bedst navigere mellem smerte, sorg og uvished og give plejehjemsbeboere en værdig død? Diakonissestiftelsens Hospice deler sine kompetencer med plejehjemspersonalet i undervisningsforløbet Palliation og en værdig død.

Klinisk sygeplejespecialist Jesper Grud Rasmussen fra Diakonissestiftelsens Hospice er en af underviserne på undervisningsforløbet Palliation og en værdig død. Foto: Thomas Wittrup

Af Thomas Wittrup // thwi@diakonissen.dk

Flere og flere dør i eget hjem eller på plejehjem, og færre og færre på hospitaler og hospice. Det betyder, at personalet i hjemmeplejen og på plejehjem oftere og oftere står i en situation, hvor de skal hjælpe beboere og pårørende gennem den sidste tid, som kan være svær og udfordrende. Det kan være en stor og udfordrende opgave for mange medarbejdere.

Der er heldigvis hjælp at hente hos personalet på Diakonissestiftelsens Hospice, som netop er specialister i lindrende – eller palliativ – pleje og erfarne i omsorg for patienter og pårørende i den sidste tid. Blandt andre Jesper Grud Rasmussen, som er klinisk sygeplejespecialist på Hospice:

”Vi tager rundt på plejehjem med undervisningsforløbet Palliation og en værdig død, hvor vi sammen med personalet gennemgår basale begreber inden for palliativ pleje. Formålet er at udstyre medarbejderne med redskaber til at give beboerne en værdig død, undgå indlæggelse og give dem mulighed for at dø i deres eget hjem, som er et stort ønske for mange,” fortæller han.

Forventningsafstemning
Et af de plejehjem som har benyttet muligheden for kompetenceudvikling inden for den lindrende behandling er Diakonissestiftelsens eget Søster Sophies Minde, hvor sygeplejerske og teamleder Christina Bischoff er glad for sparringen:

”Workshoppen og dialogen med specialisterne fra vores hospice var god til at give os en basal viden om, hvad man kan forvente i plejen af en person tæt på døden. Døden er fortsat lidt tabubelagt og forbundet med nogen berøringsangst, så det er godt at være fagligt afklaret og i stand til at håndtere de følelser, man, som plejeperson tæt på beboeren, godt kan blive overvældet af i situationen,” fortæller hun.

Sygeplejerske og teamleder på plejehjemmet Søster Sophies Minde Christina Bischoff er glad for den faglige sparring med hospice-teamet. Foto: Thomas Wittrup

Og personalets egne følelser er ifølge Jesper Grud Rasmussen et vigtigt emne på workshoppen:

”Plejehjemspersonalet er fagligt kompetente og dybt engagerede i deres arbejde. Men fordi de er så tæt på beboerne, ofte i længere tid, kan deres følelser for beboerne påvirke deres faglighed, når tingene spidser til. Det giver en risiko for, at personalet kan overse, at beboeren bliver dårligere. Så når både beboere og personale i den sidste tid svinger mellem håb og tab, er det vigtigt, at de svinger i takt, så beboeren bliver og føler sig hørt og set,” fortæller sygeplejespecialisten.

Samtalen om den sidste tid
Christina Bischoff nævner dialog som et af de afgørende redskaber til at sikre, at man som personale har en klar fornemmelse for beboeren i den sidste tid:

”Vi skal tage udgangspunkt i beboerens ønsker og behov. Og den eneste måde at finde frem til det, er dialogen. Man skal turde gå i samtale med beboeren om ønsker og spørgsmål om den sidste tid. Og det kan være svært. Man skal fange momentet og have føling med beboeren. Man skal være åben og nysgerrig. Hvis en beboer f.eks. gerne vil ud og se nattehimlen en sidste gang, så lægger vi os i selen for at få det til at ske,” siger hun.

Som supplement til vidensdelingen på workshoppen er der aftale om en hotline mellem personalet på Søster Sophies Minde og Hospice, hvor plejepersonalet på plejehjemmet altid kan få sparring i konkrete situationer.

Fakta:

  • Søster Sophies Minde er Diakonissestiftelsens plejehjem i hjertet af Frederiksberg. Plejehjemmet har plads til 36 beboere.

  • Diakonissestiftelsens Hospice på Frederiksberg har 16 pladser og har derudover et udgående hospiceteam, som yder pleje og omsorg til yderligere 20 borgere.

  • Hospice har haft undervisningsforløb i både Frederiksberg og Københavns Kommune.

  • Diakonissestiftelsen er en non-profit virksomhed med over 155 års erfaring i at uddanne og drage omsorg for mennesker

Månedens tema: Den sidste tid

Læs mere om hospice

Læs mere om Søster Sophies Minde