VOXPOP: Hvad giver dig livskvalitet?

15. marts 2018

Når Danmarks Statistik måler danskernes livskvalitet, ser de ikke kun på de økonomiske forhold, men også faktorer som tryghed, komfort og identitet. Livskvalitet findes i mange former - og der er lige så mange meninger om, hvad det gode liv er, som der er mennesker.

Det er meget individuelt, hvad der giver den enkelte medarbejder livskvalitet. Foto: Mette Frid Darré

Af Mette Frid Darré og Maja Topsøe-Jensen // mfda@diakonissen.dk

Vi har spurgt syv ansatte på Diakonissestiftelsen - lige fra Alterbrødsbageriet over UddannelsesCentret til vaskeriet på Plejehjemmet Salem om, hvad der giver dem livskvalitet i deres arbejde.

Læs også:

Susan Teves Belvis-Jensen, 39 år, social- og sundhedshjælper på Plejehjemmet Salem i Gentofte

”Det er min identitet at være positiv. Smil smitter: jeg møder altid på arbejde med et smil og jeg går hjem med et smil. Jeg er glad for at yde omsorg for beboerne på Salem. Det gør mig glad, at min hjælp er meningsfuld for dem. Samarbejdet med kollegerne er også livskvalitet for mig. Jeg tænker, at sammen hjælper vi beboerne med at få et så godt og indholdsrigt liv som muligt, trods deres forskellige udfordringer.”

”Smil smitter - jeg møder altid på arbejde med et smil og jeg går hjem med et smil,” fortæller social- og sundhedshjælper Susan Teves Belvis-Jensen fra Plejehjemmet Salem. Foto: Maja Topsøe-Jensen.

John Flemming Nielsen, 65 år, alterbrødsbager på Diakonissestiftelsen

”Jeg ser positivt på livet, og jeg har en rigtig god livskvalitet. Jeg har førhen arbejdet på Københavns Havn som skibsbygger i 40 år, men nu er jeg glad for at komme ind i varmen på Diakonissestiftelsen i Alterbrødsbageriet. Her er det dejligt at være, og det er rart at blive rost og anerkendt for sit arbejde. Selvom jeg har haft sygdom tæt inde på livet for et par år siden, så ser jeg stadig lyst på verden, og hos mig er glasset aldrig halvt tomt – det er halvt fyldt.”

”Hos mig er glasset aldrig halvt tomt, det er halvt fyldt,” pointerer alterbrødsbager John Flemming Nielsen, der dagligt betjener alterbrødsmaskinen. Foto: Mette Frid Darré.

Christina Dyre, 25 år, koordinator på Søster Sophies Minde

”Livskvalitet for mig er at have et arbejde, som jeg er glad for at stå op til. Især samarbejde og sparring med mine kolleger og ledelsen er vigtig for mig. Jeg har arbejdet i forskellige stillinger på Diakonissestiftelsen siden 2015. Det særlige ved stedet er atmosfæren, som kan være svær at beskrive med ord. Den er i luften og i de gamle vægge på Søster Sophies Minde og gør stedet helt unikt.”

”Livskvalitet for mig er at have et arbejde, som jeg er glad for at stå op til,” anfører koordinator på Søster Sophies Minde, Christina Dyre. Foto: Mette Frid Darré.

Thomas Bogø Lindemer, 39 år, vaskeriansvarlig på Plejehjemmet Salem i Gentofte

”Hver dag er en god arbejdsdag. Selvom jeg mest går i kælderen i vaskeriet under Salem, taler jeg hver dag med mange mennesker, både kolleger, beboere og pårørende – det giver også arbejdsglæde. Jeg kan lide, når alt går, som jeg havde planlagt, og vasketøjet ligger lige. Og når der kommer udfordringer… ja, så klarer vi også dem.”

”Hver dag er en god arbejdsdag. Selvom jeg mest går i vaskeriet under Salem, taler jeg hver dag med mange mennesker, både kolleger, beboere og pårørende,” fortæller Thomas Bogø Lindemer i vaskeriet på Plejehjemmet Salem. Foto: Maja Topsøe-Jensen.

Elisabeth Buhl, 48 år, sygeplejerske og klinisk vejleder på Diakonissestiftelsens Hospice

"Helt overordnet handler livskvalitet for mig om det gode liv. For mig er et godt arbejdsliv først og fremmest arbejdsglæde, og jeg kører stort set altid glad på arbejde og hjem igen. Det er vigtigt for mig at have tid og ro til at tage mig af patienter og pårørende, at kunne yde en god og grundig pleje og at opleve kontinuitet i patientplejen. Det giver et tættere forhold og nærhed til patienterne samt mulighed for at imødekomme og lindre deres mange forskellige behov. Derudover er det enormt vigtigt for mig med høj faglighed og gode engagerede kollegaer, der støtter og hjælper hinanden."

”For mig er et godt arbejdsliv først og fremmest, at jeg har tid og ro til at tage mig godt af patienterne og de pårørende,” siger sygeplejerske Elisabeth Buhl i de rolige omgivelser på Hospice. Foto: Mette Frid Darré.

Aisha Momtaz Ahmed, 41 år, køkkenassistent i børnehuset Marthagården

”Jeg har arbejdet i to år i Marthagårdens køkken, og det, der især giver mig livskvalitet, er mine kolleger. De betyder meget for mig. Det er vigtigt for mig at være selvstændig i mit arbejde, og vi er meget selvkørende i køkkenet. Det betyder, at vi samarbejder om at lave husets månedlige madplaner og også selv bestiller og køber ind til de forskellige måltider.”

”Det er vigtigt for mig at være selvstændig, og vi er meget selvkørende i Marthagårdens køkken,” griner Aisha Momtaz Ahmed i den lyse tilbygning til børnehuset. Foto: Mette Frid Darré.

Kim Petersen, 58 år, rektor for UddannelsesCentret på Diakonissestiftelsen

”Livskvalitet i mit arbejdsliv er meget koblet til de fællesskaber, der er på Diakonissestiftelsen. Fællesskaberne bliver taget meget alvorligt, og det er noget alle engagerer sig i på mange forskellige niveauer, både professionelt og frivilligt. Det betyder, at man møder mange forskellige slags mennesker på Diakonissestiftelsen, og det, synes jeg, er meget værdifuldt. En anden stor livskvalitet er Diakonissestiftelsens historie, og den måde hvorpå historien manifesterer sig både i bygningen og også i det liv og de traditioner, vi har her på stedet. Det er en stor kvalitet, og det giver vores lille uddannelsescenter sin eksistensberettigelse, da det bygger på den særlige historie og traditioner, der har levet gennem 150 år.”

”Livskvalitet er Diakonissestiftelsens historie, og måden historien manifesterer sig på i bygningen og i livet og traditionerne her på stedet,” siger rektor for UddannelsesCentret Kim Petersen. Foto: Mette Frid Darré.

Fakta

  • Livskvalitet er i følge Danmarks Statistik ”en samlebetegnelse for det, der kendetegner det gode liv. Der findes ikke nogen entydig definition af livskvalitet, og det er forskelligt fra person til person, hvad der udgør et godt liv.” (Kilde: Livskvalitet i Danmarks seks største kommuner, 2016).

  • Diakonissestiftelsen er en non-profit virksomhed med over 150 års erfaring i at uddanne og drage omsorg for mennesker.