Virtuel undervisning sætter studerende i centrum

20. maj 2020

UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen lukkede ned for den fysiske undervisning sammen med det øvrige Danmark midt i marts. Siden har eleverne på sygeplejerskeuddannelsen fået undervisning og gået til eksamen virtuelt. Det er både svært og inspirerende, fortæller en studerende og uddannelseslederen.

Uddannelsesleder Pia Palnæs Hansen foran det nye virtuelle klasseværelse: computer-skærmen. Foto: Thomas Wittrup

Af Thomas Wittup // thwi@diakonissen.dk

Som så mange andre har både studerende og ansatte ved sygeplejerskeuddannelsen på UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen måttet omstille sig til en ny virkelighed. De har henholdsvis modtaget og givet undervisning på helt nye måder siden midten af marts, da corona-pandemien i løbet af kort tid lukkede ned for den fysiske kontakt mellem studerende og undervisere.

Uddannelsesleder Pia Palnæs Hansen forklarer, at skolen på få dage flyttede al sygeplejeundervisning online efter principperne om ’Flipped classroom’:

”Overgangen til et virtuelt læringsmiljø betød, at vi skiftede fra en metode, hvor undervisningen er centreret omkring underviseren til en ’Flipped classroom’-metode, hvor den studerende er mere i centrum og instrumental for sin egen undervisning. En stor forandring gennemført på kort tid med stort engagement og omstillingsparathed fra både studerende og undervisere,” siger uddannelseslederen.

Ifølge Pia Palnæs Hansen har det betydet, at skolen har kunnet følge undervisningsplanen uden forsinkelser for de studerende, som dog har skullet leve op til lidt højere krav. Noget som godt kan mærkes hos de studerende.

”Min oplevelse er, at den virtuelle undervisning under corona-krisen godt kan være lidt ensom og stille lidt flere krav til de studerende. Vi står i højere grad end normalt for egen læring. Det kan godt være lidt hårdt, men jeg synes faktisk, at det fungerer fint. Jeg har forsøgt at holde fast i en form for hverdag med studieaktiviteter fra otte til 16. Det er lykkedes meget godt,” fortæller Sarah Christine Sørensen, som er studerende på sygeplejerskeuddannelsens femte semester.

Mere behov for tæt kontakt med studerende
Netop udfordringen med at holde et passende aktivitetsniveau hos de studerende har skolen været meget bevidst om. Som noget nyt er der i forbindelse med fjernundervisningen indført såkaldte studieaktivitetsporteføljer, hvor de studerende hver dag selv registrerer deres aktiviteter.

”Porteføljen er vores måde at følge de enkelte studerende på afstand og gribe dem, som – af den ene eller den anden årsag – har haft svært ved at holde det nødvendige aktivitetsniveau derhjemme og få hjulpet dem tilbage på sporet. Det er jo helt naturligt, at det kan være svært i en situation som denne at holde koncentrationen og præstere som ’normalt’. Vi holder også ekstra semestermøder med de studerende, hvor vi har fokus på faglig, psykisk og social trivsel,” forklarer Pia Palnæs Hansen.

Den nye, digitale virkelighed byder da også på savn både fagligt og socialt, fortæller Sarah Christine Sørensen:

”Jeg savner mine medstuderende og alt det sociale ved at være studerende. Fagligt savner jeg mest de små guldkorn og sidebemærkninger, som vores undervisere normalt kommer med i forbindelse med undervisningen – altså formidlingen af stoffet. Det kan være svært via en skærm,” fortæller hun, men synes alligevel, at den nye undervisningsform fungerer fint efter omstændighederne – også selv om det er lidt underligt at gå til eksamen ’derhjemme’.

Vi skal have noget med os herfra
Generelt er opfattelsen hos både den studerende og uddannelseslederen, at den alternative undervisning har været en god løsning på et akut problem, og at erfaringerne kan bruges, når corona-situationen engang er overstået.

”Vi skal tage vores erfaringer alvorligt og forsøge at komme ud af denne situation med noget brugbar viden. Vi kan f.eks. overveje, om vi efter corona’en skulle kombinere den fysiske undervisning med virtuelle elementer, som har vist sig også at kunne noget,” siger Pia Palnæs Hansen.

Sarah Christine Sørensen er enig med uddannelseslederen og kan sagtens forstille sig også at benytte kommunikationsteknologi fremover:

”Vores gruppemøder på Teams eller Zoom har fungeret rigtig fint. Det er nemt at sætte op og en hurtig måde at få sparring på, som, jeg tænker, kan åbne muligheder for nye måder at samarbejde på fremover,” siger hun.

Og der bliver fortsat lejlighed for de sygeplejerskestuderende til at tjekke ind i det virtuelle klasseværelse, da langt størstedelen af de studerende på professionsbacheloruddannelserne på UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen endnu ikke er vendt tilbage til deres fysiske undervisning. Kun studerende på sygeplejerskeuddannelsens syvende semester er vendt tilbage i forbindelse med deres bachelorprojekter.

 

Fakta:

  • Professionsbachelor-
    uddannelsen i sygepleje varer 3 ½ år. Hvert år begynder 86 nye studerende. Du kan læse mere om uddannelsen her.

  • Diakonissestiftelsens UddannelsesCenter består af tre uddannelser: SOSU-uddannelserne, Professionsbachelor i sygepleje og Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation (3K).

  • Diakonissestiftelsen har over 155 års erfaring i at uddanne og drage omsorg for mennesker.

Sarah Christine Sørensen er studerende på sygeplejerskeuddannelsens femte semester. Privatfoto.

Læs mere om UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen