Vi tager brugernes perspektiv

3. juli 2019

Både Diakonissestiftelsens Hjemmepleje, Plejehjemmet Salem og Søster Sophies Minde har deltaget i 'Hvad er vigtigt for dig?-dagen’, som er en international kampagne i 30 lande, hvor sundhedsfagligt personale spørger borgere om ønsker, håb og drømme. Kom med rundt og hør, hvad personalet fik ud af dagen.

Af Mette Frid Darré og Karen Grønkjær Kjeldsen // kakj@diakonissen.dk

Gruppekoordinator Inge Jørgensen, Plejehjemmet Salem

På Plejehjemmet Salem blev ’hvad er vigtigt for dig’-snakken en del af frokosten for en gruppe beboere. De fik alle et postkort at sidde med.

”De fleste sagde, at det er vigtigt at bo et godt sted, og at det er vigtigt at have familie. Vi kom til at tale videre om, hvordan det er at bo her. Det handler meget om de basale behov: At beboerne ved, at de kan få hjælp hele tiden, og at de får god mad.

Jeg synes, at det virkede godt at have en anledning til en fælles dialog. Jeg kunne godt forestille mig, at vi kan gøre noget lignende ud fra nogle postkort med billeder på,” fortæller Inge Jørgensen.

Gruppekoordinator Inge Jørgsensen var glad for en anledning til fælles dialog. Foto: Maja Topsøe-Jensen.

SOSU-hjælper Birte Heldt, Diakonissestiftelsens Hjemmepleje

”De svar, jeg fik, var helt typisk noget med at kunne klare sig selv, klare livet. For mennesker i en meget høj alder, flere over 90, er det helt afgørende for at have indhold i livet, at de kan gå og bevæge sig.

Jeg talte med en kvinde, hvis eneste ønske var ”at kunne gå igen”. Hun har en skade, der gør, at hun er immobil og er nødt til at bruge rollator. Hendes verden er styrtet sammen, og jeg støtter hende i et træningsprogram, så hun på sigt kan gå igen.”

SOSU-hjælper Birte Heldt talte med borgere om at kunne klare sig selv. Foto: Mette Frid Darré.

SOSU-hjælper Louise Victoria Udesen, Diakonissestiftelsens Hjemmepleje.

”Jeg talte i løbet af dagen med 11 borgere om, hvad der er vigtigt for dem. Alle svarene var forskellige. Én fortalte, at familien er det vigtigste, en anden ønsker at have kontrol over sit liv ved at vide, hvad tid vi kommer, og hvornår der er morgenmad. En tredje kiggede op på mig fra sengen og sagde, ’det er dig’.

Det var en god oplevelse at spørge ind til andet, end jeg plejer i morgensamtalerne. Og det røde skilt blev også bemærket af andre: Fakta-manden sagde, ’skal du ikke spørge, hvad jeg synes er vigtigt?’”

SOSU-hjælper Louise Victoria Udesen fik at vide, at hun selv var vigtig for en borger. Foto: Mette Frid Darré.

SOSU-assistent-elev Karoline Wagner, Søster Sophies Minde

”Det var lidt svært, fordi det er et meget åbent spørgsmål, så vi skulle først tale os lidt ind på, hvad vi egentlig mente, altså at det handlede om beboernes hverdag. Mange talte om fællesskab og sociale relationer. Flere beboere har venskaber på tværs af etagerne i huset og mødes i den store dagligstue til frokost, aftensmad og til forskellige aktiviteter. Det betyder meget for dem.

Der var også helt lavpraktiske ting, som at få en smøg, at få hjælp til at komme op, eller at personalet samler ting op, der roder. En nævnte, at hun er glad for, at vi har en præst tilknyttet. Jeg synes, at det helt gennemgående var vores fællesskab og værdier.”

SOSU-assistent-elev Karoline Wagner talte med beboerne om fællesskab og relationer. Foto: Karen Grønkjær.

Teamleder og udviklingssygeplejerske Christina Hundebøll Bischoff, Søster Sophies Minde

”Det handler meget om at flytte fokus fra, at vi som personale ved, hvad der er bedst for beboerne til at tage beboernes perspektiv. Og det taler meget ind i vores værdier om at se det enkelte menneske. Det sker ofte i den bedste mening, fordi vi kender beboerne så godt, så det var en rigtig god øvelse i at huske at spørge beboerne, hvad der egentlig er vigtigt. At droppe rutinen og spørge, hvad vil du gerne i dag.

Det har været sjovt at læse kortene bagefter, og vi vil gruppere dem og følge op på et personalemøde. Det kan give en god refleksion at tænke over, fx at et rart ansigt hos personalet kan være det allervigtigste.”

Teamleder og udviklingssygeplejerske Christina Hundebøll Bischoff vil arbejde videre med beboernes tanker og ønsker på et personalemøde. Foto: Karen Grønkjær.

Fakta:

  • Plejehjemmet Salem og Søster Sophies Minde deltog sammen med Diakonissestiftelsens Hjemmepleje den 6. juni 2019 i ’Hvad er vigtigt for dig?-dagen’.

  • ’Hvad er vigtigt for dig?-dagen’ er arrangeret af Dansk Selskab for Patientsikkerhed. I løbet af dagen spørger sundhedsprofessionelle i 30 lande ind til behov, ønsker og drømme hos patienter, beboere, borgere og brugere. Du kan læse mere om dagen her

  • Diakonissestiftelsen har et løfte om altid at se det enkelte menneske og arbejder ud fra en vision om at skabe livskvalitet og udvikle fremtidens velfærd.

  • Diakonissestiftelsen er en non-profit virksomhed med over 155 års erfaring i at drage omsorg for mennesker.

Tema: Rundt om mennesket