Vi svarer på medieomtale af Covid-19-dødsfald

1. oktober 2020

Flere medier omtaler i dag Arbejdstilsynets afgørelse vedrørende en medarbejder på Plejehjemmet Salem, som døde af Covid-19 i foråret. Vi følger omhyggeligt Sundhedsstyrelsens retningslinjer for at beskytte både beboere og medarbejdere.

En afgørelse fra Arbejdstilsynet siger, at Plejehjemmet Salem ikke levede op til arbejdsmiljøloven. Tilsynet har derimod anerkendt, at der var iværksat en række tiltag, som skulle forebygge smittespredning. Foto: Mette Frid Darré.

Af Karen Grønkjær Kjeldsen // kakj@diakonissen.dk

Med store bogstaver skriver A4 Arbejdsmiljø og TV2 Nyhederne om lovbrud på plejehjem. Det skyldes en afgørelse fra Arbejdstilsynet om, hvordan Plejehjemmet Salem, som hører under Diakonissestiftelsen, håndterede Covid-19 smitte tilbage i april.

Arbejdstilsynet har i sin afgørelse vurderet, at plejehjemmet ikke levede op til arbejdsmiljøloven. Tilsynet har derimod anerkendt, at der var iværksat en række tiltag, som skulle forebygge smittespredning og dermed, at plejehjemmet også den gang levede op til de gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

”Jeg vil starte med at understrege, at vi er utroligt kede af i maj at have mistet en både dygtig og værdsat kollega. Vi har fra starten af februar nøje fulgt udviklingen i corona og omhyggeligt fulgt sundhedsmyndighedernes retningslinjer om blandt andet øget hygiejne og brug af værnemidler for at beskytte både beboere og medarbejdere,” siger adm. direktør Anne Mette Fugleholm fra Diakonissestiftelsen.

Retningslinjer er løbende ændret

Da corona-epidemien brød ud, var det ikke tilladt at bruge værnemidler på plejehjem, medmindre der var helt klare symptomer på Covid-19. Dengang kendte man heller ikke alle de symptomer, vi kender til i dag, eller at man kan være smittebærer uden at vise symptomer. Ledelsen på Plejehjemmet Salem kontaktede flere gange en læge for at få en vurdering af, om en beboer kunne være smittet. Vurderingen fra lægen var, at der ikke var tale om Covid-19 og derfor intet grundlag for at gennemføre test eller udvide brug af værnemidler. I dag ville man med den nuværende viden have handlet anderledes.

”Retningslinjerne omkring brug af værnemidler er siden april ændret, således at vi nu har mulighed for ud fra et forsigtighedsprincip at bruge værnemidler i alle situationer, hvor personalet er tæt på beboerne. Samtidig er der etableret bedre muligheder for test, hvilket gør, at vi hurtigere kan identificere Covid-19,” fortæller Anne Mette Fugleholm.

Vi har fået ny viden

Den nu afdøde medarbejder, som var 75 år gammel, plejede beboeren, som senere viste sig af være smittet med coronavirus. Medarbejderen brugte ikke værnemidler, da det ikke var tilladt, når der ikke var indikationer på corona-smitte, hvilket den tilknyttede plejehjemslæge havde afvist. Medarbejderen blev heller ikke hjemsendt, da alder på det tidspunkt ikke blev set som en selvstændig risikofaktor.

”Siden dengang er der kommet ny viden, som gør, at vi i dag ville agere anderledes. På samme måde er de retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, som vi tager afsæt i, løbende blevet tilpasset den nye viden. Vi har alle måttet erfare, at Covid-19 er en helt ny sygdom, som, uanset hvor intensivt man arbejder med at minimere risikoen for smitte, kan sprede sig. For eksempel har vi alle fået ny viden om, at mennesker kan være smittet uden at udvise symptomer. Alt dette indarbejder vi i vores daglige arbejde med forebyggelse af Covid-19,” forklarer Anne Mette Fugleholm.

Diakonissestiftelsen og Plejehjemmet Salem har en tæt dialog med både kommunens hygiejnesygeplejerske, Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed omkring både forebyggelse, og også konkret håndtering, hvis der er tegn på Covid-19.

”Vi har en helt anden viden nu, end vi havde i foråret. Vi har adgang til testkapacitet og værnemidler, og vi gør vores yderste for at passe godt på vores beboere og medarbejdere. Jeg kan også oplyse, at Arbejdstilsynets afgørelse er uden handlepligt, hvilket betyder, at tilsynet mener, at vi i dag har bragt alle forhold i orden,” konstaterer Anne Mette Fugleholm.

Fakta:

  • På Plejehjemmet Salem blev 12 ud af 67 ansatte midt i april konstateret smittet med coronavirus, mens 17 ud af 43 beboere omkring den 18. april blev det samme. Ud af de 17 smittede beboere afgik fem ved døden.

  • Arbejdstilsynet har afgjort, at Plejehjemmet Salem har overtrådt arbejdsmiljølovgivningens regler om at træffe effektive foranstaltninger for at beskytte de ansatte mod risikoen for smitte med ny coronavirus i forbindelse med arbejdet med pleje og omsorg af beboere.

  • Diakonissestiftelsen, som plejehjemmet hører under, er ikke enig i afgørelsen fra Arbejdstilsynet, hvilket vi også har gjort opmærksom på. Vi handlede ud fra den viden, man på det tidspunkt havde om Covid-19, og ud fra de retningslinjer, som i den første tid ændrede sig dag for dag.

  • Arbejdstilsynets afgørelse er uden handlepligt, hvilket betyder, at forholdene allerede er bragt i orden.

  • Følg dette link for at læse, hvad A4 arbejdsmiljø skriver om sagen her.

  • Adm. direktør Anne Mette Fugleholm fortæller om sagen i P1 Orientering den 1. okt. kl. 16.30.

Læs mere om corona-tiden