Vi fejrer vores protektors jubilæum

14. januar 2022

Diakonissestiftelsen har været under kongelig protektion siden sin etablering i 1863. I dag fejrer vi H.M. Dronning Margrethes 50-års jubilæum som regent – og som vores protektor.

Billedet viser Dronning Margrethe i Emmauskirken.

Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2. besøgte senest Diakonissestiftelsen i april 2019. Dronningen havde ikke set Emmauskirken siden renoveringen i 2015 og var synligt betaget af det kunstneriske udtryk. Foto: Karen Grønkjær Kjeldsen.

Af Karen Grønkjær Kjeldsen // kakj@diakonissen.dk

Flaget vajer over Diakonissestiftelsens kamtakkede gavle. På Plejehjemmet Salem og Hvide og Gule Hus i Gentofte får beboere og ansatte lagkage, og på Frederiksberg er der flødeboller til alle medarbejdere og beboere. Det er en særlig dag, når Danmarks regent har 50-års jubilæum, for hun er samtidig Diakonissestiftelsens protektor.

Diakonissestiftelsen blev etableret i 1863 som en gave til det danske folk fra den tyskfødte dronning Louise, der var gift med kong Christian 9. Og hun skrev i sit testamente, at stiftelsen skal være under protektion af den til enhver tid siddende regent.

”Vi er taknemmelige over, at vi løbende har haft god kontakt til kongehuset og har mødt stor respekt for vores arbejde. Det har haft stor betydning for stoltheden og arbejdsglæden, at H.M. Dronningen gennem de seneste 50 år adskillige gange har besøgt os og fulgt vores udviklingsarbejde,” siger Diakonissestiftelsens forstanderinde, søster Merete Pelle Poulsen.

Kongehuset står bag velfærdssamfundet

I dag er der nok ikke mange, der tænker over, at det danske kongehus har haft stor betydning for at udvikle velfærdssamfundet. Det var dronning Louises idé at etablere Diakonissestiftelsen for knap 159 år siden. Hun kom fra Tyskland, hvor diakonissehuse var kendte og udbredte. Ud fra dem hjalp man med at tage hånd om syge og fattige. Dengang var hospitaler sjældne, og der var ingen formaliseret uddannelse til sygepleje.

”Diakonissestiftelsen blev et sted, hvor kvinder kunne uddanne sig til sygeplejersker og barneplejersker for at hjælpe samfundets svageste. Her blev Danmarks første tre-årige sygeplejefaglige uddannelse etableret i 1913,” fortæller søster Merete Pelle Poulsen.

Billedet er fra Diakonissestiftelsens 150 års jubilæum, hvor Dronning Margrethe var på besøg.

Ved Diakonissestiftelsens 150-års jubilæum i 2013 deltog H.M. Dronning Margrethe 2. i fejringen her ledsaget af bestyrelsesformand Mogens Madsen. Foto: Thomas Arnbo.

Et stort samfundsansvar

At Diakonissestiftelsen er under kongelig beskyttelse har gennem årene betydet, at der på stedet har været en særlig stolthed og forpligtigelse til at opdage og lukke ’hullerne’ i velfærdssamfundet, siger søster Merete Pelle Poulsen:

”Sygeplejerskeuddannelsen var en måde, hvorpå kvinder kunne blive uddannet og gøre en forskel. Frem til udgangen af 1984 drev Diakonissestiftelsen et hospital, som blandt andet var det førende sted for læbe- og ganespalteoperationer. Omkring årtusindskiftet var Diakonissestiftelsen med til at udvikle de første hospicer, da man så et behov for særlig pleje til mennesker i den sidste del af livet.”

I de tidlige år, var det diakonisser og deres elever, der arbejdede på stiftelsen og blev sendt ud for at hjælpe i samfundet. I dag danner Diakonissestiftelsen ramme om et indvielsesfællesskab for diakonisser og diakoner, som er en form for åndeligt og fagligt netværk, men meget få diakoner og diakonisser arbejder på Diakonissestiftelsen. Så i dag løftes ydelserne på de forskellige områder af medarbejderne på Frederiksberg og i Gentofte, der er fagpersoner med høj faglighed.

Udviklingen af nye velfærdstilbud fortsætter, fortæller adm. direktør Anders Mørk Hansen:

”De seneste skud på stammen er Danmarks første by-hospice, som i år har 25-års jubilæum og blev nybygget i 2016, bygget med støtte fra den A.P. Møllerske Støttefond, samt 47 innovative seniorboliger, som blev indviet i 2018, vi har udviklet aflastningsophold og senest indgået et partnerskab med Pension Danmark omkring opførelse af friplejehjem i andre kommuner.”

Øje for det enkelte menneske

Diakonissestiftelsen arbejder under løftet ’Vi ser altid mennesket’. Med det for øje er der også gennem årene gjort en særlig indsats for at hjælpe samfundets svage. Eksempelvis er mange mennesker på kanten af arbejdsmarkedet blevet hjulpet tilbage i job gennem virksomhedspraktik. I Diakonissestiftelsens genbrugsbutikker og kreative værksteder finder mange mennesker et fællesskab at være en del af, som styrker den enkeltes livskvalitet.

”Jeg håber og tror, at dronning Louise ville være stolt af, hvordan Diakonissestiftelsen, som hun bragte til verden, er vokset og har udviklet sig. Vi er i hvert fald stolte af at operere under Hendes Majestæt Dronningens beskyttelse – og vi ønsker hjerteligt tillykke med regentjubilæet,” erklærer Anders Mørk Hansen.

Billedet viser dronningen, der hilser på en mand og en diakonisse.

I anledning af Diakonissestiftelsens 125-års jubilæum i 1988 besøgte H.M. Dronning Margrethe 2. Emmauskirken. Her bliver hun taget imod af stiftamtmand Børge Rossel og daværende forstanderinde søster Marie Dalgaard Jensen.

Ældre beboere hilser på H.M. Dronning Margrethe 2., da hun deltager i fejringen af Diakonissestiftelsens 125-års jubilæum.  

Fakta:

  • Diakonissestiftelsen er et protektorat under den til enhver tid siddende regent og har i anledning af regentjubilæet givet en donation til et af dronningens øvrige protektorater: Foreningen Grønlandske Børn. Donationen støtter en sommercamp i Grønland.

  • Diakonissestiftelsen er en nonprofit erhvervsdrivende fond, der ledes af en professionel bestyrelse og har over 500 medarbejdere på Frederiksberg og i Gentofte samt mere end 200 frivillige.

  • Diakonissestiftelsen driver børneinstitutioner, uddannelsescenter, social psykiatri, plejehjem, hjemmepleje, hospice, genbrugsbutikker og kirke, og har ca. 150 boliger til studerende, seniorer og ældre samt erhvervslejemål for ca. 90 sundhedsfaglige og kirkelige lejere.

  • Diakonissestiftelsen har over 155 års erfaring i at uddanne og drage omsorg for mennesker.

Læs mere om dronningens protektorat