Velfærdsteknologi på tværs

12. oktober 2023

To temadage om velfærdsteknologi åbner øjnene på social- og sundheds-elever og sygepleje-studerende på Diakonissestiftelsen – både for nye hjælpemidler og metoder og ikke mindst for hinandens fagligheder.

Billedet viser en kvinde med et virtual reality headset på hovedet.

Sygeplejerskestuderende Nanna Lyng Bojesen tester virtual reality-briller. Foto: Nicolai Søndergaard Beck.

Af Thomas Wittrup // thwi@diakonissen.dk

‘Måske skal man hive i det her håndtag? Eller trykke på knappen her?’ Det er ikke så let at folde kuffert-scooteren ud, som det så ud på instruktionsvideoen. Det er lige ved og næsten flere gange, inden den fikse scooter endelig står klar til en testtur hen ad de lange gange på Diakonissestiftelsen.

Der er temadage om velfærdsteknologi på UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen. Social- og sundhedsassistent-elever og sygeplejerskestuderende blandet på tværs af uddannelser skal i små hold rundt til ti poster, hvor de kan få hands-on erfaring med fx en Parkinson-rollator, en aldringsdragt, en intelligent ble, en spiserobot, en gyro-ske, virtual reality-briller og mange andre spændende og relevante teknologier.

Selvstændighed til borgerne

Social- og sundhedsassistent-elev Lilliana Lopes har set frem til temadagene. Hun håber, at teknologierne kan være med til at give borgerne en højere grad af selvstændighed:

”Hvis en borger for eksempel synes, at det er rart at stå tidligt op og få en kop kaffe, før hjemmeplejen kommer, så er det godt selv at kunne tage sine støttestrømper på. Det kan teknologien hjælpe med. Den kan gøre borgerne mere selvhjulpne. Jeg tror, at mange ældre borgere sætter pris på at bevare en høj grad af selvstændighed,” siger Lilliana Lopes.

Billedet viser unge mennesker omkring en lille el-scooter.

Social- og sundhedsassistent-elev Lilliana Lopes tager en tur på en sammenklappelig scooter, mens Social- og sundhedsassistent-elev Edward Vergara og sygeplejestuderende Nanna Lyng Bojesen og Rebecca Lyngsø ser til. Foto: Thomas Wittrup.

Et oplagt samarbejde mellem uddannelser

Ved de ti poster er der både den praktiske afprøvning af de forskellige teknologier og en opgave, der skal besvares. Og det er tydeligt, at sosu- og sygeplejefagene overlapper, når man hører eleverne og de studerende diskuterer potentialer, fordele og ulemper ved de forskellige løsninger. Men det er også tydeligt, at de taler ud fra to forskellige baggrunde og faglige ståsteder.

Sygeplejerskestuderende Rebecca Lyngsø ser temadagene som en god mulighed for at lære fremtidige kolleger bedre at kende:

”Det er spændende at træne og øve sammen med social- og sundhedsassistent-eleverne. Vi kommer med forskellige perspektiver på pleje og omsorg, så det er godt at få en bedre forståelse for hinanden. Det giver en gensidig respekt, som jeg tænker er enormt vigtig for det samarbejde, som vi helt sikkert får i vores fremtidige job. Jeg synes, det er helt oplagt, at vi laver ting som dette sammen, når vi har begge uddannelser under samme tag,” siger hun og bliver suppleret af Lilliana Lopes:

”Vi samarbejder tværfagligt ude i klinikken, men vi kender egentligt ikke hinandens fagligheder. Temadagene giver os indsigt i hinandens fagligheder og kompetencer. Det giver bedre og mere succesfulde patient- og borgerforløb,” konkluderer hun.

Billedet viser en ung kvinde som får en krave på.

Rebecca Lyngsø bliver iført en aldringsdragt, som simulerer en persons bevægelighed ved en høj alder. Foto: Thomas Wittrup.

Teknologi som både simulering og redskab

Temadagene er planlagt i samarbejde med Videnscenter for Velfærdsteknologi og giver elever og studerende mulighed for at afprøve teknologier, som kan benyttes både i undervisningen af det sundhedsfaglige personale og som hjælpemidler ude i den kliniske praksis hos borgere og patienter. Social- og sundhedsassistent-elev Edward Vergara ser fordele i begge dele:

”Nogle velfærdsteknologiske hjælpemidler kan være med til at mindske antallet af fejl. Vi har arbejdet med en automatisk medicin-automat, som kan sørge for den rette dosering og minde borgeren om at tage medicin på de rigtige tidspunkter,” fortæller han og fortsætter om de perspektiver, som den nye viden giver:

”Ved hjælp af aldringsdragten, har jeg fået en fornemmelse af de udfordringer, som mange ældre har. Det er utrolig givende at få lov til at opleve og se tingene fra borgernes perspektiv,” fortæller Edward Vergara.

Billedet viser en mand som forsøger at rejse sig fra en stol iført en grøn dragt.

Social- og sundhedsassistent-elev Edward Vergara forsøger at rejse sig fra en lænestol i en aldringsdragt. Foto: Thomas Wittrup.

Ned med paraderne

Formålet med temadagene er at undersøge og afprøve teknologier, diskutere muligheder og begrænsninger og reflektere over sundhedsprofessionelles rolle i fremtidens sundhedsvæsen. Overvejelser som også sygeplejerskestuderende Nanna Lyng Bojesen gør sig:

”Det er ret fedt at få tingene i hænderne. Samfundet udvikler sig, og det er vigtigt at følge med og få en viden om nye muligheder,” siger hun og peger på vigtigheden af at tage fat om fordomme og misforståelser:

”Jeg vil gerne af med nogle fordomme om teknologien i sundhedsfagene som noget lidt koldt og upersonligt. Gerne få paraderne lidt ned. Kan det for eksempel være livskvalitet at spise selv, hvis det er med hjælp af en spiserobot? Eller er det bedre at få hjælp af et menneske? Det vil jeg gerne blive klogere på,” siger Nanna Lyng Bojsen.

Fundament for kreativitet og innovation

Rektor på UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen Kim Petersen er glad for udbyttet af de to temadage:

”Den undervisning, som vores elever og studerende møder på de velfærdsteknologiske temadage, er kernestof på sundheds- og plejeområdet. Vi giver elever og studerende et solidt praktisk kendskab til en bred vifte af velfærdsteknologiske løsninger, som sætter dem i stand til at tænke kreativt og innovativt i konkrete patientsituationer. 

Samtidig er det ekstremt vigtigt, at social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker kan arbejde sammen og kender hinandens arbejdsområder. Derfor har workshoppen et meget stort fokus på de tværfaglige kompetencer,” siger uddannelsescentrets rektor.

Fakta

  • Du kan blive klogere hos Videnscenter for Velfærdsteknologi: Videnscenterportalen.dk

  • UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen består af tre uddannelser: SOSU-uddannelserne, Professionsbachelor i sygepleje og Professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation (3K).

Om social- og sundhedsuddannelserne

  • Der starter hvert år knap 200 elever på Diakonissestiftelsens SOSU-uddannelser.

  • SOSU-hjælper-uddannelsen varer ca. 1 år og 8 mdr. SOSU-assistent-uddannelsen varer ca. 3 år og 4 mdr.

  • SOSU-uddannelserne er opbygget af et grundforløb og et hovedforløb. Uddannelserne veksler mellem skole og praktik.

Link til SOSU

Om sygeplejerske-uddannelserne

  • Professionsbachelor-uddannelsen i sygepleje varer 3½ år.

  • Hvert år begynder 86 nye sygeplejerskestuderende på Diakonissestiftelsen.

Link til Sygeplejeuddannelsen