Velfærd under dronningens beskyttelse

16. april 2020

Diakonissestiftelsen blev etableret i 1863 som en gave til det danske folk fra den tyskfødte dronning Louise, der var gift med kong Christian 9. Siden da har Diakonissestiftelsen været under kongelig protektion og frontløber i at udvikle den danske velfærd, fra sygeplejerskeuddannelsen til seniorboliger.

Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2. besøgte senest Diakonissestiftelsen i april 2019. Dronningen havde ikke set Emmauskirken siden renoveringen i 2015 og var synligt betaget af det kunstneriske udtryk. Foto: Karen Grønkjær Kjeldsen.

Af Karen Grønkjær Kjeldsen // kakj@diakonissen.dk

Der er nok ikke mange, der tænker over det i dag, men det danske kongehus har haft stor betydning for at udvikle velfærdssamfundet. I 1863 var det dronning Louises idé at etablere Diakonissestiftelsen. Hun kom fra Tyskland, hvor diakonissehuse var kendte og udbredte. Ud fra dem hjalp man med at tage hånd om syge og fattige. Dengang var hospitaler sjældne, og der var ingen formaliseret uddannelse til sygepleje.

”Diakonissestiftelsen blev et sted, hvor kvinder kunne uddanne sig til sygeplejersker og barneplejersker for at hjælpe samfundets svageste. Her blev Danmarks første tre-årige sygeplejefaglige uddannelse etableret i 1913,” fortæller Diakonissestiftelsens forstanderinde, søster Merete Pelle Poulsen.

Dronning Louise (1817-1898). Arkivfoto.

Kongelig gunst
Dronning Louise skrev i sit testamente, at Diakonissestiftelsen som en protektion under den til enhver tid siddende regent løbende skal udvikle sine ydelser og hjælpe mennesker med såvel psykisk som fysisk sårbarhed.

"Det var på dronning Louises visionære foranledning i 1863, at der blev rejst penge til byggeriet af et stort moderhus, hospital og kirke her på Frederiksberg. Det stod færdigt i 1876 og er siden løbende blevet udbygget," siger adm. direktør Anne Mette Fugleholm og fortsætter:

"I dag er vi stolte af at kunne sige, at vi har den længste historie og de nyeste ideer. Diakonissestiftelsen har været og er fortsat i dag frontløber inden for flere velfærdsområder såsom hospice, ældrepleje, socialpsykiatri, uddannelse og børneomsorg og altid med fokus på fællesskabers indflydelse på menneskers livskvalitet."

Gennem årene har Diakonissestiftelsen flere gange haft glæde af royale besøg. Eksempelsvis deltog dronning Alexandrine i 1941 sammen med kronprinsesse Ingrid i en velgørenhedsbasar, hvor hun havde sin egen bod. Hun var kendt for at donere sit håndarbejde til salg på lige fod med andre kvinders.

I nyere tid er Hendes Majestæt Dronningen gæst ved runde jubilæer og større festligheder. Ved Diakonissestiftelsens 150 års jubilæum i 2013 deltog H.M. Dronning Margrethe 2. i fejringen. Ved denne lejlighed fik H.M. Dronningen forevist et par malerier, som er malet af dronning Louise og doneret til Diakonissestiftelsen.

I 2015 gennemgik Diakonissestiftelsens kirke, Emmauskirken, en omfattende indvendig renovering og fik nyt kunstnerisk udtryk. Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond var med til at støtte renoveringen af kirken sammen med Augustinus Fonden og Knud Højgaards fond.

Hendes Majestæt Dronningen ved Diakonissestiftelsens 150 års jubilæum i 2013. Her sammen med adm. direktør Anne Mette Fugleholm, forstanderinde søster Merete Pelle Poulsen, bestyrelsesformand Mogens Madsen og blomsterpige Isabella. Foto: Thomas Lekfeldt.

Et stort samfundsansvar
At Diakonissestiftelsen er under kongelig beskyttelse har gennem årene betydet, at der på stedet har været en særlig stolthed og forpligtigelse til at opdage og lukke ’hullerne’ i velfærdssamfundet, beretter søster Merete Pelle Poulsen:

”Sygeplejerskeuddannelsen var en måde, hvorpå kvinder kunne blive uddannet og gøre en forskel. Frem til udgangen af 1984 drev Diakonissestiftelsen et hospital, som blandt andet var det førende sted for læbe- og ganespalteoperationer. Omkring årtusindskiftet var Diakonissestiftelsen med til at udvikle de første hospicer, da man så et behov for særlig pleje til mennesker i den sidste del af livet.”

I de tidlige år, var det diakonisser og deres elever, der arbejdede på stiftelsen og blev sendt ud for at hjælpe i samfundet. I dag danner Diakonissestiftelsen ramme om et indvielsesfællesskab for diakonisser og diakoner. Indvielsesfællesskabet er en form for åndeligt og fagligt netværk, men de arbejder ikke på Diakonissestiftelsen. Så i dag løftes ydelserne på de forskellige områder af medarbejderne på Frederiksberg og i Gentofte, der er fagpersoner med høj faglighed. Og udviklingen af nye velfærdstilbud fortsætter, fortæller Anne Mette Fugleholm:

”De seneste skud på stammen er Danmarks første by-hospice, som blev indviet i 2016, bygget med støtte fra den A.P. Møllerske Støttefond, samt 47 innovative seniorboliger, som blev indviet i 2018, aflastningsophold og nu partnerskab med Pension Danmark omkring opførelse af friplejehjem i andre kommuner.”

Øje for det enkelte menneske
Diakonissestiftelsen arbejder under løftet ’Vi ser altid mennesket’. Med det for øje er der også gennem årene gjort en særlig indsats for at hjælpe samfundets svage. Eksempelvis er mange mennesker på kanten af arbejdsmarkedet blevet hjulpet tilbage i job gennem virksomhedspraktik. I Diakonissestiftelsens genbrugsbutikker og kreative værksteder finder mange mennesker et fællesskab at være en del af, som styrker den enkeltes livskvalitet.

”Jeg håber og tror, at dronning Louise ville være stolt af, hvordan Diakonissestiftelsen, som hun bragte til verden, er vokset og har udviklet sig. Vi er i hvert fald stolte af at operere under Hendes Majestæt Dronningens beskyttelse – og ønsker hjerteligt tillykke med den runde fødselsdag,” erklærer Anne Mette Fugleholm.

Fakta:

  • Diakonissestiftelsen er en nonprofit erhvervsdrivende fond, der ledes af en professionel bestyrelse og har over 500 medarbejdere på Frederiksberg og i Gentofte samt 250 frivillige.

  • Diakonissestiftelsen driver børneinstitutioner, uddannelsescenter, social psykiatri, plejehjem, hjemmepleje, hospice, genbrugsbutikker og kirke, og har ca. 150 boliger til studerende, seniorer og ældre samt erhvervslejemål for ca. 90 sundhedsfaglige og kirkelige lejere.

  • Diakonissestiftelsen har over 150 års erfaring i at uddanne og drage omsorg for mennesker.

Læs mere om Dronningens besøg i Emmauskirken:

Lukker huller i samfundet

Diakonissestiftelsen har gennem tiderne blandt andet udviklet sygeplejerskeuddannelsen, hospice og seniorboliger med indbygget fællesskab. De nyeste tiltag er aflastningsophold og friplejehjem.

”Vi har udviklet aflastningsopholdene til mennesker, der måske er blevet udskrevet fra hospitalet, men ikke føler sig klar til at komme hjem. Eller hvis en rask pårørende passer sin syge ægtefælle og har brug for aflastning, så kan et ophold hos os være en hjælp,” forklarer adm. direktør Anne Mette Fugleholm.

”Vi ser også et stigende behov for plejehjem i takt med, at der bliver flere ældre. For at det ikke belaster kommunernes anlægsbudgetter, er vi gået sammen med PensionDanmark om at tilbyde kommuner at etablere friplejehjem, hvor PensionDanmark står for byggeriet, og vi står for driften,” fortsætter hun.

 

Hendes Majestæt Dronningen har som protektor besøgt Diakonissestiftelsen flere gange. Her ankommer hun til Emmauskirken i 1988 i anledningen af Diakonissestiftelsens 125 års jubilæum.

Den 26. juni 1922 nedlagde kong Christian 10. grundstenen til Søsterhjemmet med ordene: ”Når jeg i dag nedlægger grundstenen til den nye bygning, er det mit ønske, at de gamle traditioner må blive bevaret og overført fra den gamle bygning til den nye til velsignelse for vort samfund, for søstrene og for alle, der her skal gøre et arbejde til sundhed for menneskers legeme og sjæl.” Kilde: Hauge, 1963.