Uddannet til diakoni

23. februar 2018

Relationen til det andet menneske er altid på skemaet på professionsbachelor-uddannelsen i Kristendom, Kultur og Kommunikation – 3K.

3K-studerende på plænen foran Emmauskirken. Foto: Diakonissestiftelsen

Af Thomas Wittrup // thwi@diakonissen.dk

”Vi uddanner relationsmedarbejdere på 3K-uddannelsen. Altså personer som formår at møde andre mennesker i en faglig og professionel situation og samtidig se det andet menneske, som det er – som noget mere end blot en kompetence og en arbejdstitel,” siger lektor Ruth Bjerrum fra 3K og fortsætter:

”Evnen til at indgå i en relation er en speciel kompetence, som vi underviser i ved at lægge stor vægt på dialogbaseret undervisning. Vi træner de studerende i at lytte og reflektere og i empati. Vigtige evner, når man gerne vil arbejde med frivillighed, ledelse og organisationsudvikling.”

Studerende fra 3K-uddannelsen finder ofte job i kirker, kirkelige organisationer og ngo’er, hvor den særlige kombination af kommunikations- og kulturfaglighed og ønsket om at bringe et diakonalt menneskesyn baseret på næstekærlighed ud i verden giver god mening.

Revitalisering af kirken
Nina Heise Knudsen blev uddannet fra 3K i 2014. Hun var i tvivl om valget af uddannelse. Hun overvejede både lærer- og pædagoguddannelsen – uden dog at finde det, hun søgte.

”Men da jeg faldt over 3K-uddannelsen, vidste jeg, at jeg havde fundet det, jeg ledte efter. Jeg så muligheden for at kombinere socialt arbejde med det kristne engagement, jeg har haft siden 20-års alderen. Det er vigtigt for mig, at kommunikations- og kulturfagligheden på studiet bliver rammet ind af diakonale værdier. Jeg vil gerne være med til at udbrede evangeliet og håber at kunne gøre mit til at revitalisere kirken og de kristne værdier. Det synes jeg, at 3K er et godt udgangspunkt for,” siger Nina Heise Knudsen.

Nina Heise Knudsen var studerende på 3K-uddannelsens første hold, som dimitterede i 2014. Privatfoto.

Hun er i dag ansat som kommunikationsmedarbejder hos Dansk Europamission, hvor hun selv føler, at hun i høj grad nyder godt af sine erfaringer fra 3K:

”Jeg ser uddannelsen som et rigtigt godt fundament for mit nuværende job. Min kommunikationsfaglighed er et praktisk værktøj, som jeg bruger dagligt i forbindelse med for eksempel presse- og SoMe-arbejde. Og kulturforståelsen er en fordel, når man skal kommunikere til og forstå personer med mange forskellige tilgange til tro og kristendom. Mere overordnet set har jeg fra 3K fået en tværfaglig refleksion, jeg synes er vigtig i mit arbejde.”

Med til historien hører, at Nina Heise Knudsen supplerede sin 3K-uddannelsen med en kandidatgrad i socialt entreprenørskab og management på Roskilde Universitet, hvor hun blandt andet arbejdede videre med social økonomi, som hun læste som valgfag på Diakonhøjskolen i Århus.

Diakonien er altid med
Også uden for den kirkelige verden finder uddannede 3K’ere ansættelse og mulighed for at sætte kompetencer i spil.

Ulrick Refsager Dam dimitterede fra 3K i 2016. Han landede på uddannelsen efter tre semestre på fysik og nanoteknologi på DTU:

”Naturvidenskab var ikke det rigtige for mig. Jeg havde derimod fået en stor interesse for at arbejde med frivillige gennem et engagement i Brorsons Kirke, hvor jeg var tovholder for Rockgudstjenester. Det ledte mig til 3K-uddannelsen, hvor blandingen af kristendom, kommunikation og kultur tiltrak mig meget. Det er en uddannelse, som favner bredt!”

Ulrick Refsager Dam mener, at diakoni godt kan have sin plads i organiseringen af motionsløb. Privatfoto.

I dag arbejder Ulrick Refsager Dam med kommunikation og marketing for Nordic Race, som arrangerer en populær form for motionsforhindringsløb. En organisation som på ingen måder hviler på et kristent fundament, men derimod på samarbejdet med et stort antal frivillige.

”Jeg har været ret bevidst om at rette min uddannelse mod arbejdet med frivillige. Heldigvis er uddannelsen fleksibel og lægger op til, at man kan dreje den i den retning, man gerne vil. Og det er i forhold til de frivillige, at de diakonale værdier alligevel kommer i spil. De er udtryk for et menneskesyn, som er vigtigt, når man omgås andre mennesker – specielt frivillige, som jo stiller op af egen drift med intentionen om at gøre noget godt for andre.”

En særlig kombination
Netop dette ekstra lag af værdier er ifølge Ruth Bjerrum med til at skille 3K-uddannelsen ud fra andre uddannelser i samme fagområde:

”Vores force er en særlig kombination af stærk faglighed og bevidst menneskesyn. Vi er med til at sætte nogle rammer for, hvordan man kan arbejde med kommunikation og kultur og bringe diakonien ud i civilsamfundet. Vi forbereder de studerende på at møde mennesker der, hvor de er.”

Fakta

  • 3K-uddannelsen på UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen startede op i 2010

  • Det eneste andet sted i Danmark, hvor man kan få uddannelsen er på Diakonhøjskolen i Århus

  • Fra studieordningen: § 1. Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne tilrettelægge, organisere og gennemføre opgaver inden for kommunikation, undervisning, omsorg og ledelse i forbindelse med kristendoms- og kulturformidling i folkekirken, frikirker, kirkelige organisationer og andre foreninger, organisationer og institutioner.

  • Der er ansøgningsfrist den 15. marts for optagelse på kvote 2 og den 5. juli på kvote 1.

  • Uddannelsen løber over fire år. Den er delt i otte semestre, hvoraf halvandet er praktik.

  • Læs mere på 3K's hjemmeside

Læs også: