To gange Louise lægger navn til Diakonissestiftelsens nye friplejehjem

13. marts 2023

Der bliver kippet med flaget til både Diakonissestiftelsens grundlægger og stiftelsens første forstanderinde i navngivningen af det friplejehjem, som organisationen skal drive i Vallensbæk kommune under navnet Louisehjemmet.

Billedet viser to kvinder i et historisk foto.

Dronning Louise og forstanderinde Louise Conring. Arkivfoto.

Af Thomas Wittrup // thwi@diakonissen.dk

Diakonissestiftelsen og Vallensbæk Kommune kunne i efteråret 2022 offentliggøre planerne for samarbejdet om et nyt friplejehjem med 48 boliger. Nu er navnet også på plads: Louisehjemmet Vallensbæk.

Navnet blev fundet i en navngivningskonkurrence på Diakonissestiftelsen, hvor medarbejdere kunne give deres bud på, hvad det nye plejehjem skulle hedde. Bestyrelsen valgte ’Louisehjemmet Vallensbæk’ med reference til både stiftelsens grundlægger Dronning Louise og den første forstanderinde Louise Conring og dermed det stærke værdigrundlag, som begge kvinder var med til at etablere.

”Vi mener, at det er nærliggende at hædre vores grundlægger og vores første forstanderinde med navngivningen. De skabte det fundament, som betyder, at vi i dag kan tilbyde for eksempel værdig ældrepleje til borgerne i Vallensbæk. Og vi har valgt at kalde det et hjem, fordi det signalerer den varme og det nærvær, der er helt central i den plejehjemsdrift, som vi gerne vil tilbyde de kommende beboere på Louisehjemmet,” siger Diakonissestiftelsens bestyrelsesformand Mogens Madsen.

Tanken er ifølge Mogens Madsen, at eventuelle andre friplejehjem med Diakonissestiftelsen i spidsen også kommer til at hedde Louisehjemmet efterfulgt af det aktuelle bynavn.

Håndslag på aftalen

Navnet Louisehjemmet Vallensbæk blev offentliggjort i forbindelse med underskrivelse af den endelige samarbejdsaftale mellem Diakonissestiftelsen og Vallensbæk Kommune den 24. februar på Henrik Rasmussens borgmesterkontor.

”Vi har haft et fantastisk godt samarbejde, og glæder os til det videre forløb. Diakonissestiftelsen er en nonprofit organisation med et stærkt, menneskeligt værdigrundlag og et godt brand. Vi forventer os meget af samarbejdet,” sagde borgmester i Vallensbæk Henrik Rasmussen.

Billedet viser to mænd som trykker hinanden i hænderne på et kontor.

Vallensbæk-borgmester Henrik Rasmussen og bestyrelsesformand Mogens Madsen fra Diakonissestiftelsen giver hånd på samarbejdet om Louisehjemmet Vallensbæk. Foto: Rasmus Hadberg Øhlenschlæger.

Fakta

  • Det nye friplejehjem bliver en del af Egeskov Byhave, som er en ny lokalplan, politikerne i Vallensbæk netop har vedtaget. Lokalplanen giver mulighed for byfortætning med blandede byfunktioner med boliger og erhverv i området Egeskovvej 1 til 11.

  • Friplejehjemmet i Vallensbæk får 48 boliger og bliver indrettet i mindre enheder med 12 boliger i hver. Der er desuden indtænkt hensyn til mennesker med demens, og hverdagens gøremål er planlagt med ro, nærvær og overskuelighed for øje.

  • Diakonissestiftelsen er en non-profit erhvervsdrivende fond med 160 års erfaring i at uddanne og drage omsorg for mennesker.

  • Diakonissestiftelsen beskæftiger ca. 450 medarbejdere og 200 frivillige og har tilbud og aktiviteter inden for ni områder: Uddannelse, Plejehjem og hjemmepleje, Hospice, Social psykiatri, Børnehuse, Genbrug, Konference og alterbrød, Kirke og diakoni samt Udlejning.