Tiltrukket af fællesskabet

13. november 2019

Heidi Sørensen bliver indviet til diakon på Diakonissestiftelsen søndag den 17. november. Samtidig fejres syv jubilarer, der har været i Indvielsesfællesskabet mellem 25 og 70 år.

Heidi Sørensen indtræder den 17. november i Indvielsesfællesskabet på Diakonissestiftelsen, hvor hun også har sin daglige gang som lærer på SOSU-uddannelserne. Foto: Karen Grønkjær.

Tekst: Karen Grønkjær Kjeldsen // kakj@diakonissen.dk

Det kunne lyde gammeldags at træde ind i et indvielsesfællesskab, men det er det slet ikke, forsikrer det nyeste medlem af Indvielsesfællesskabet på Diakonissestiftelsen, Heidi Sørensen:

Eviggyldigt og moderne
”Det er faktisk både eviggyldigt og meget moderne, at vi mennesker længes efter nogen at spejle os i. Om det så er sports- eller eksistentielle fællesskaber, så er det højaktuelt, fordi vi i dag lever så fragmenteret,” fortæller hun, der til daglig underviser på Diakonissestiftelsens SOSU-uddannelser og også har en læreruddannelse bag sig med linjefag i dansk, historie og kristendomskundskab.

”For mig personligt betyder det noget at være i et fællesskab med mennesker med samme vision og værdier. Jeg er blevet meget inspireret af andre diakoner i fællesskabet, som er blevet forbilleder for mig. Vores vision er at udøve diakoni og have øje for vores medmennesker,” siger Heidi Sørensen.

Hun udfører diakoni gennem sit virke i menighedsrådet ved Sankt Peders Kirke i Slagelse, hvor hun blandt andet arbejder for, at menighedsrådet prioriterer indsatser for ældre.

Elever mødes med ligeværd
”Jeg udøver også diakoni i mødet med mine elever. De kommer fra alle kulturer, religioner og aldre. Mange af dem har tidligere fået at vide, at de ikke er noget værd, og jeg oplever, at det gør en reel forskel, at jeg møder dem med, at alle er lige meget værd,” fortæller Heidi Sørensen og uddyber:

”Jeg havde en elev, som havde boet i Danmark i en del år. Hun fortalte mig, at hun først nu oplevede at blive mødt som menneske, og hun sagde, ’nu har jeg faktisk lyst til at blive integreret i Danmark’. Mennesker vokser og blomstrer, når de bliver mødt med respekt.”

Heidi Sørensen træder ind i et fællesskab med rødder tilbage til 1867, hvor de første kvinder blev indviet til diakonisser i Danmark. Siden dengang er fællesskabet undergået mange forandringer. Først bortfaldt pligten til at bære den karakteristiske uniform, og siden fik også mænd lov til at søge optagelse.

Til Indvielsesfællesskabets højtidsdage 16. og 17. november bliver der ud over indvielsen også fejret de syv medlemmer, som har haft jubilæum siden højtidsdagene for to år siden.

Fakta:

  • Indvielsesfællesskabet på Diakonissestiftelsen består af 70 diakonisser og diakoner på tværs af generationer og med det bedste fra en 156-årig tradition i ryggen.

  • Medlemmerne af Indvielsesfællesskabet supplerer deres øvrige sociale kontakter og familieliv med et åndeligt, personligt og fagligt netværk. Medlemmerne har det fælles mål at hjælpe andre ud fra et kristent grundlag.

  • For at blive optaget, skal man have et vist uddannelsesniveau, gennemgå et indlevelsesforløb og leve op til en række kriterier, heriblandt at man kan forholde sig kritisk, undrende og åben over for egen og andres religiøsitet. Læs mere her.

  • Diakonissestiftelsen er en non-profit erhvervsdrivende fond, en af Danmarks største velfærdsorganisationer og har over 156-års erfaring i at uddanne og drage omsorg for mennesker.

70 års jubilæum fejrer 90-årige søster Marie Møller, der kom til Diakonissestiftelsen som elev i 1948. Hun er uddannet sygeplejerske og diakonisse og blev indviet i 1954. Hun arbejdede sine første år på børnehjem og senere i ældreplejen i Hirtshals, hvor hun i dag bor på et plejecenter.

Søster Marie Møller.

70 års jubilæum fejrer også søster Erna Pedersen, der fylder 98 i år. Hun kom til Diakonissestiftelsen i 1949 og blev indviet i 1952. Det gik hurtigt, fordi hun allerede var uddannet sygeplejerske. Hun har arbejdet på Diakonissestiftelsen hospital i 1949-53 og de følgende 36 år i hjemmeplejen i Sønderjylland. Hun bor i dag på Diakonissestiftelsens plejehjem Søster Sophies Minde.

Søster Erna Pedersen.

65 års jubilæum fejrer søster Marie Dalgaard Jensen, som er tidligere forstanderinde for Diakonissestiftelsen. Hun kom hertil i 1953 og har arbejdet 10 år på Diakonissestiftelsens hospital og 20 år som forstanderinde frem til 1988, hvorefter hun blev forstander på Rekonvalescenthjemmet Vedbygaard under Diakonissestiftelsen. I dag bor hun i Randers.

Søster Marie Dalgaard Jensen.

40 års jubilæum fejrer Diakonissestiftelsens nuværende forstanderinde, søster Merete Pelle Poulsen. Hun kom til Diakonissestiftelsen i 1978 og blev allerede indviet i 1979, da hun i forvejen var uddannet på den diakonale organisation Filadelfia. Hun virkede som rejsesøster i 1981-88, hvor hun fortalte vidt og bredt om Diakonissestiftelsens aktiviteter. Hun har været forstanderinde siden 1988 og bor i Hillerød.

Søster Merete Pelle Poulsen.

 

Tre 25 års jubilarer bliver også fejret. De senere år markeres jubilæet for indvielsen i stedet for begyndelsen på elevtiden.

 

Diakon Kirsten Thomsen blev indviet i 1993. Hun har arbejdet for Brødremenighedens Danske Mission i Tanzania i årene 1970-2007 og bor i dag i Christiansfeldt.

Diakon Kirsten Thomsen.

Diakon Nina Gustavussen er indviet i 1994. Hun har siden 2002 være kirke & kulturmedarbejder i Opstandelseskirken i Albertslund og bor i Brøndby.

Diakon Nina Gustavussen.

Diakon Michelle Michiru Mathiesen blev også indviet i 1994 og har arbejdet på Aarhus Amts Sygehus og i sognediakonien. Hun er i dag pensioneret og bor i Brabrand.

Diakon Michelle Michiru Mathiesen.