Teknologi sparer turen over Østersøen

8. november 2018

Videokonferencer er ikke længere noget fra en fjern fremtid. Teknologien gør, at fysiske afstande ikke længere er en hindring for samarbejde om pleje og behandling. Det viser gode erfaringer fra Diakonissestiftelsens Hospice og Bornholms Hospital, som hver uge mødes på skærmen.

Overlæge Preben Olsen (tv) og klinisk sygeplejespecialist Jesper Grud Rasmussen fra Diakonissestiftelsens Hospice afholder den ugentlige videokonference med personale fra medicinsk afdeling på Bornholms Hospital.

Tekst og foto: Thomas Wittrup // thwi@diakonissen.dk

I gennem et år har Diakonissestiftelsens Hospice og Bornholms Hospital samarbejdet om kompetenceudvikling og faglig sparring i forbindelse med to nyoprettede hospicepladser på medicinsk afdeling på Bornholm. En aftale som begge parter er meget tilfreds med:

”Aftalen med Diakonissestiftelsens Hospice giver os mulighed for at spejle vores praksis og dermed få en sikkerhed for, at vi kan stå inde for vores pleje og behandlingstilbud. Vores patienter finder tryghed i, at vi er med aftalen er funderet i den faglighed man har på Diakonissestiftelsen,” siger oversygeplejerske på medicinsk afdeling Peter Juul Jensen om samarbejdet.

Hospicechef Helle Tingrupp fra Diakonissestiftelsens Hospice oplever også et velfungerende samarbejde:

”Vores mål er at styrke personalet på Bornholm gennem kompetenceudvikling og faglig sparring. Det synes jeg, at vi kommer godt i mål med. Vi kan jo af gode grunde ikke være en del af den daglige drift af afdelingen på Bornholm, så vores bidrag til pleje og behandling er mere indirekte via sparring og uddannelse af personalet på stedet,” konstaterer hun.

Læs også: Diakonissestiftelsen hjælper døende på Bornholm

Ansigt-til-skærm
Samarbejdet mellem Diakonissestiftelsens Hospice på Frederiksberg og Bornholms Hospital sker både ansigt-til-ansigt ved hospitalspersonalets regelmæssige studiebesøg på hospice, men også ansigt-til-skærm, når personalet dropper færge eller fly, og i stedet afholder ugentlige videokonferencer og løbende ad hoc-sparring via store skærme på de to adresser.

”Videokonferencerne er et godt værktøj som supplement til skriftlig og mundtlig kommunikation. Det kan ikke erstattet et fysisk møde, men teknologien virker rigtig fint, og skærmen giver en god følelse af at være tæt på hinanden, selvom vi har Østersøen imellem os. Det er vigtigt, at vi kan se hinanden. Den nonverbale kommunikation betyder meget i både sparring- og undervisningssituationer,” siger Helle Tingrupp.

Hospicechefen understreger dog, at skærmteknologien ikke gør det alene:

”Brugen af videokonference som værktøj kræver et grundlæggende kendskab til hinanden, hvis den faglige sparring skal kvalificeres. Derfor har vi indledningsvis også besøgt hinanden for at få et indblik i forholdene hos ’de andre’.”

Teknologien understøtter fagligt fællesskab
På Bornholm oplever man ifølge Peter Juul Jensen et gnidningsfrit samarbejde med Diakonissestiftelsen.

”Vi var meget parate til samarbejdet med Diakonissestiftelsens Hospice. Det var rart at blive støttet i det fælles sprog og den fælles tilgang. Det har vores patienter stor gavn af,” fortæller oversygeplejersken, som ikke ser begrænsninger, men muligheder i den moderne teknologi med videokonferencerne.

”Det tekniske set-up understøtter fint den løbende kontakt og sparring. Og når vi får lejlighed til det, vil vi flytte løsningen til et lidt større lokale, så vi kan skalere undervisning op,” afslutter han.

En ø-ting
En telemedicinsk løsning på det palliative område er for nylig også blevet taget i brug på Ærø, hvor skærmene er med til at mindske afstanden mellem en hospiceplads på øens lokale sygehus til specialuddannet fagpersonale på Hospice Sydfyn i Svendborg. 

Fakta

  • De to hospicepladser på Bornholm er resultat af Kræftplan III fra 2011, hvor der blev afsat penge til 42 nye hospicepladser fordelt i hele landet.

  • Aftalen om kompetenceudvikling og faglig sparring dækker personalet tilknyttet både de to nyere hospicepladser og tre øvrige sengepladser på det palliative afsnit.

  • Diakonissestiftelsens Hospice på Frederiksberg har 16 pladser og har derudover et udgående hospiceteam, som yder pleje og omsorg til yderligere 20 borgere.

  • Diakonissestiftelsens Hospice blev etableret i 1997 som det tredje i landet.

  • Diakonissestiftelsen har over 150 års erfaring med at uddanne og drage omsorg for mennesker.

Tema: Innovation