Tag de frivillige alvorligt

15. november 2017

Når organisationer tager imod frivilliges tid og arbejde, skylder man både organisation og frivillige at tage forholdet alvorligt og formulere en strategi. Diakonissestiftelsen gør begge dele og deler gerne ud af sine erfaringer.

Frivillighedskonsulent Ida Maria Vestergaard Petersen underviser i strategisk ledelse af frivillige på Diakonissestiftelsens 3K-uddannelse.

Foto og tekst: Thomas Wittrup // thwi@diakonissen.dk

Som organisation skal man tage de frivillige og deres indsats alvorligt, Det er nødvendigt for at få mest muligt ud af samarbejdet, forklarer frivillighedskonsulent på Diakonissestiftelsen forklarer Ida Maria Vestergaard Petersen.

”Det at have frivillige er helt grundlæggende i vores organisation. Og vi er nødt til at sætte de frivillige på dagsordenen og sikre en høj faglighed omkring det, vi kalder frivillighed, hvis vi skal rekruttere, fastholde og lede frivillige i det omfang, vi gør,” siger Ida Maria Vestergaard Petersen.

Hendes opgave er at sætte rammerne for og kvalitetssikre samarbejdet med de mange frivillige, som i løbet af de seneste 150 år har været en vigtig del af Diakonissestiftelsens DNA. Et arbejde som også omfatter rådgivning og undervisning i håndtering af frivillighed som strategisk værktøj.

Tre kendetegn for succes
Den lange erfaring med frivillige på Diakonissestiftelsen har nemlig resulteret i gennemførelse af Frivillig Laboratoriet – et metodeudviklingsprojekt støttet af TrygFonden. Projektets resultat er et sæt ledelsesværktøjer, som kan klæde organisationer på til at arbejde strategisk med frivillige. Projektet har blandt andet afdækket tre kendetegn ved succesfuldt arbejde med frivillighed:

”Først må man gøre sig klart, hvorfor man ønsker at involvere frivillige i en organisation. Det skal afklares for at kunne skabe den rette kultur omkring samarbejde med de frivillige. Dernæst er det vigtigt at sørge for, at frivilligheden ikke er personbåret. Frivilligheden må ikke være bundet op på et enkelt individ, da det vil give en alt for sårbar situation. Og endeligt skal ansatte med ansvar for de frivillige være klædt ordentligt på til opgaven. Arbejdet med de frivillige er desværre ofte en ekstra opgave oven i en i forvejen travl hverdag – det bør det ikke være,” siger Ida Maria Vestergaard Petersen.

Resultaterne fra projektet kommer også de studerende på Diakonissestiftelsens egen professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation (3K-uddannelsen) til gode. Her underviser Ida Maria Vestergaard Petersen ud fra projektet de studerende i strategisk ledelse af frivillige.

Teori og praksis hænger sammen
”Det er tydeligt, at der på Diakonissestiftelsen er samlet en stor viden om arbejde med frivillige. En viden som jeg kan nyde godt af. Den betyder, at jeg ikke nødvendigvis behøver at gøre mig dyrt købte erfaringer selv,” siger Daniel Poulsen, som er studerende på 3K.

Daniel Poulsen læser til professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation (3K) på Diakonissestiftelsens Uddannelsescenter. Han kan godt se potentialet i at tage ansvar for en organisations frivillige.

Han arbejder selv med frivillige som delingsfører i hjemmeværnet og har i forbindelse med frivillig-forløbet på 3K oplevet en klar sammenhæng mellem teori og praksis. Han kan sagtens se det fornuftige i at arbejde strategisk med frivillighed i en organisation:

”Jeg synes, at pointen om, at frivilligheden helst ikke må være personbåret, er vigtig. Jeg har selv oplevet, at sygdom hos en enkelt befalingsmand fik uheldige konsekvenser for et af vores uddannelsesforløb i hjemmeværnet.”

Daniel Poulsen vil gerne bruge sin 3K-uddannelse til at arbejde i den humanitære sektor, hvor frivillige ofte spiller en væsentlig rolle, og han er glad for at kunne trække på Diakonissestiftelsens erfaringer – både som hjemmeværnsmand og i et fremtidigt job.

Fakta

  • Diakonissestiftelsen har ca. 250 frivillige fordelt på flere forskellige dele af organisationen. Flest frivillige er der i genbrugsbutikkerne ’Loppeshoppen’ på Frederiksberg og Valby
  • Diakonissestiftelsen har over 150 års erfaring i at uddanne og udøve omsorg for mennesker
  • Har du lyst til at blive frivillig på Diakonissestiftelsen? Læs mere her
  • Uddannelsen til professionsbachelor i 3K tager fire år

Læs også: