Sygeplejestuderende skal på plejehjem

28. oktober 2020

Plejehjemmet Søster Sophies Minde er netop blevet godkendt til at have sygeplejestuderende i praktik. Her skal den nære sygepleje være attraktiv for studerende. Mille Petersen er positivt overrasket.

Mille Petersen er netop begyndt på sygeplejerskeuddannelsen i september. Det er første gang hun er i praktik, og hun er glad for, at det blev et plejehjem. ”Her lærer jeg alt det basale. Det er der nok ikke tid til på en akutafdeling på et hospital.” Foto: Mette Frid Darré.

Af Mette Frid Darré // mfda@diakonissen.dk                          

”Jeg troede, at det ville være kedeligt på et plejehjem, men jeg har faktisk allerede lært rigtigt meget om grundlæggende sygepleje,” fortæller sygeplejestuderende Mille Petersen, der hver dag står op før solen for at komme fra Hillerød til sin nye praktikplads på plejehjemmet Søster Sophies Minde.

Mille Petersen er helt grøn i sygeplejefaget. Hun begyndte på sin uddannelse på Københavns Professionshøjskole i Hillerød i september og prøver nu kræfter med udfordringerne på plejehjemmet sammen med en anden studerende.

Godkendt som undervisningsted

Kvinderne er de første sygeplejestuderende, der træder deres uddannelsessko på de lyse linoleumsgulve. Søster Sophies Minde har stor erfaring med SOSU-elever, men plejehjemmet er netop blevet godkendt til også at kunne varetage sygeplejerskers grundlæggende uddannelse på 1. og 2. semester. Og det er teamleder og sygeplejerske Christina Hundebøll Bischoff stolt af.

”Vi er så glade for, at vi er blevet godkendt til at være undervisningsted. Elever og studerende kommer altid med friske øjne og sørger for, at vi ikke gror fast i vanerne,” fortæller hun og fortsætter:

”Vi mener bestemt, at vores plejehjem kan bidrage fagligt til de studerendes uddannelse på de første semestre. Her får vi mulighed for at vise, at plejehjem ikke er kedelige, og at de også er for sygeplejesker.”

Christina Hundebøll Bischoff slår fast, at det er oplagt, at plejehjem bliver undervisningsteder på linje med hospitaler. De studerende kan prøve kræfter med helt grundlæggende sygepleje såsom personlig pleje, observationer af det hele menneske og få afklaret spørgsmål, der trænger sig på inden for faget. Og den første praktik kan være afgørende for, om den studerende fortsætter inden for plejefaget.

”Det er godt at få afklaret, hvordan de reagerer på at pleje en beboer, og om de overhovedet kan håndtere at være så tæt på et menneske,” siger Christina Hundebøll Bischoff.

Fra fagbog til færdigheder

Mille Petersen har allerede givet sig i kast med plejen af beboerne. Og hun er bestemt ikke skræmt væk.

”Jeg har allerede lært en masse på de fire dage, jeg har været her. Jeg prøvede i dag at give en borger kompressionsstrømpe på, så han undgår at få vand i benene, der kan lede til en blodprop. Jeg har også sammen med en sygeplejerske podet et øre for at se, om der var bakterier i et sår. Jeg har redt en masse senge og assisteret, da en beboer skulle vaskes. Det var slet ikke mærkeligt at gøre, beboeren var meget sød til at hjælpe,” smiler Mille Petersen.

På Søster Sophies Minde lægges der vægt på, at alle uanset faggruppe er vigtige resurser. Derfor bliver sygeplejestuderende ikke kun oplært af uddannede sygeplejesker. De har også stor glæde af SOSU-personalet på etagerne.

”Jeg har lært meget af SOSU’erne, når jeg følges med dem. De er rigtigt gode til at forklare os de basale ting. Jeg har læst om pleje i en bog, men når man gør det i praksis, så er det helt anderledes. F.eks. er der mange tricks til, hvordan jeg møder beboerne, hvordan jeg nemmere kan give en kompressionsstrømpe på, eller hvordan jeg vasker,” fortæller hun.

Flere sygeplejestuderende i fremtiden

Christina Hundebøll Bischoff glæder sig over den nye praktikordning med sygeplejestuderende og ser frem til, at de to studerende vender tilbage på plejehjemmet på 2. semester i begyndelsen af 2021. På sigt har hun store forventninger til, at praktikordningen kan udvides til også at indebære sygeplejestuderende på andre semestre.

”Vi har bestemt et potentiale til at udvide ordningen, så den også omfatter studerende på bl.a. 6. semester. At være sygeplejerske på et plejehjem rummer så meget mere end kun det basale niveau. Der er stor diversitet i beboernes fysiske og psykiske formåen, og ofte har de flere diagnoser og udfordringer, der kræver et højt sygeplejefagligt niveau og overblik,” fortæller Christina Hundebøll Bischoff og slutter:

”Et højt niveau som er essentielt for et plejehjem og som ville kunne udfordre sygeplejestuderende, der er længere i deres forløb."

På billedet kan man se Christina Hundebøll Bischoff med Diakonissestiftelsens have i baggrunden.

Teamleder Christina Hundebøll Bischoff har længe ønsket, at plejehjemmet Søster Sophies Minde kunne modtage sygeplejesker i praktik. Ønsket blev opfyldt i år, og to studerende startede i oktober. Foto: Thomas Wittrup.

Fakta

  • Plejehjemmet Søster Sophies Minde er blevet godkendt som klinik. Det betyder, at det nu kan have sygeplejestuderende i praktikforløb.

  • Plejehjemmet tager imod studerende på 1. og 2. semester og har dem i to praktikker i løbet af et år.

  • De sygeplejestuderende kommer fra professionsskoler i Region Hovedstaden.

  • Søster Sophies Minde er en del af Diakonissestiftelsen, der har over 155 års erfaring i at uddanne og drage omsorg for mennesker.

Månedens tema: Sundhed i centrum

Læs mere om Søster Sophies Minde