SOSU-skolen lovprist til jubilæumsfejring

17. oktober 2016

Relationerne var i fokus, da festlagkage og smukke taler med glæde og begejstring fyldte gangene på Diakonissestiftelsens SOSU-skole i anledningen af SOSU-uddannelsens 25 års jubilæum.

I anledning af SOSU-uddannelsens nationale jubilæum var både elever, ansatte, uddannelsesudvalg, direktion og bestyrelse i selskab med eksterne praktiksamarbejdspartnere inviteret til fejring onsdag d. 12. oktober. Blandt disse stod mange talere frem med rosende ord til Diakonissestiftelsens SOSU-skole, bl.a. for skolens høje faglighed, stærke eksterne relationer og medmenneskelige elever.

Følgende talere fik ordet:

  • Rektor, Kim Petersen
  • Medlem af bestyrelsen, Janne Elsborg
  • Administrerende Direktør, Anne Mette Fugleholm
  • Formand for det Lokale Uddannelsesudvalg, Catherine Fenger Benwell
  • Elev, Sigrid Bonfils

Fra venstre: Kim Petersen (rektor), Torben Rechendorff (bestyrelsesmedlem) og Anne Mette Fugleholm (administrerende direktør)

Administrerende direktør Anne Mette Fugleholms tale var tydeligt præget af stolthed over SOSU-skolens elever og ansatte:

”Vi er stolte over vores elever, som på arbejdsmarkedet viser sig som kompetente og etisk velfunderede medarbejdere. De mestrer både faglighed og har relationelle kompetencer samt evne til at tænke i helheder og forløb. Det er præcis det, der efterspørges i dag.Vi hører igen og igen, at en social- og sundhedshjælper eller en social- og sundhedsassistent fra Diakonissestiftelsen med duenålen på brystet er en eftertragtet medarbejder. Det er vi glade for og stolte af. ”

Talen af Janne Elsborg, hospitalsdirektør og medlem af Diakonissestiftelsens bestyrelse, havde ligeledes fokus på at værdsætte Diakonissestiftelsens relationer:

”Skolen på Diakonissestiftelsen blev i sin tid oprettet i samarbejde med Frederiksberg Kommune, som gennem alle årene har været en vigtig samarbejdspartner (…) Der er stor grund til at takke både Frederiksberg Kommune og Region Hovedstaden for et godt og konstruktivt samarbejde i gensidig forståelse og respekt”, sagde Janne Elsborg og tilføjede:

”Det Lokale uddannelsesudvalg gør et stort arbejde i forhold til at få uddannelsesordningerne omsat til en praktisk håndterbar virkelighed og med de bedste pædagogiske intentioner. Også tak til medlemmerne af Det lokale uddannelsesudvalg for en stor indsats.”

Værdierne er vigtige

Tale v/ Janne Elsborg

Formand for det Lokale Uddannelsesudvalg, Catherine Fenger Benwell, fremhævede nogle af skolens værdier og udtrykte, at elever fra Diakonissestiftelsen er helt særlige:

”Dimittender fra jeres skole har gennem de sidste 25 år indoptaget og kropsliggjort en høj etik, og deres indsats er præget af skolens værdigrundlag – vi kan kun glæde os til at møde dem på arbejdsmarkedet (…) I har respekt for, at hver elev har en unik identitet, som bliver sammenføjet og forbundet med de andres, uden at blive smeltet sammen.”

Catherine Fenger Benwell sagde desuden:

”Jeres elever bliver set, hørt og taget alvorligt; og jeg ved, at eleverne ligeledes ser, hører og tager borgerne alvorligt. Jeres elever og dimittender fra Diakonissestiftelsen tager ansvar for vores svageste borgere og medvirker til, at vi lever i et trygt og godt samfund. Gennem deres engagement og professionalisme bliver det endnu bedre.”

Hyldest fra eleverne

Også eleverne havde noget på hjerte. Elevrådsformand, Sigrid Bonfils, sagde:

”Diakonissestiftelsen er et ret fornemt sted at være elev. Vi har mange års traditioner og en fantastisk historie, men det er det faglige niveau, jeg er mest stolt af, når jeg fortæller, at jeg er elev på Diakonissestiftelsen. Det er ikke bare den omfattende viden om faget, og den lange række af værktøjer, som vi får med os, men en grundlæggende empati og forståelse for den enkelte borger eller beboer - på et niveau, som meget få andre uddannelser kan byde på (…) Det er mit indtryk, at borgerne kan mærke de kræfter, vores lærere har brugt på at få os til at forstå de teorier og øve de redskaber. På at gennemskue kvalitetsstandarderne. Og tage koncepterne om tillid og anerkendelse til os. Tusind tak for at jeg kan væres stolt over min skole og arbejdsplads.”

 

Arrangementet blev afsluttet med kagespisning og et stort hurra for SOSU-uddannelsernes 25 års jubilæum!