SOSU-hjælpere med imponerende eksamensresultat

6. marts 2017

Fredag d. 3. marts var ikke en almindelig forårsdag for eleverne på hold H1601. Det blev dagen, hvor de dimitterede med et ekstraordniært eksamensresultat

11,2 blev karaktergennemsnittet til den afsluttende eksamen for Diakonissestiftelsens nyuddannede H1601. Et imponerende resultat, der vidner om elevernes høje faglighed, kunnen og evne til at gebærde sig som Social- og sundhedshjælpere.

Glade elever med duenåle, der har grøn kant, som repræsenterer SOSU-hjælperen

De 15 nyuddannede Social- og Sundhedshjælpere blev fejret i Søsterhjemmets stuer med taler, sang, diplomoverrækkelse og traktement. Blandt talerne var UC Diakonissestiftelsens rektor, Kim Petersen, forstanderinde Søster Merete Pelle Poulsen og holdets klasselærer, Bettina Taarnberg.

Forstanderinde Søster Merete Pelle Poulsen påsætter duenål

Dimittender på de forreste rækker synger ved fællessang

Rektor Kim Petersen lykønskede holdet med deres eksamen og sagde:

"Det er en stor begivenhed i jeres liv. Jeres duenål er det synlige bevis på denne dag og denne store begivenhed"

"I skal selvfølgelig opfatte jeres eksamen som en del af jeres personlige livsprojekt. For det er den også, men jeres eksamen og jeres personlige livsprojekt er også et led i et langt større projekt, nemlig det danske samfunds kontinuerlige projekt med at ændre og udvikle sig, så præmisserne for velfærdssamfundet kan fastholdes. Her på Diakonissestiftelsen har vi lært jer værdien af høj faglighed, omhu med detaljerne, respekt for andre mennesker og betydningen af fællesskab. Hold fast i det"

Derudover fremhævede Kim Petersen det, eleverne har fået med sig:

"I kan noget værdifuldt, som ikke kan læses ud af eksamensbeviset. Det er i virkeligheden det, som I har lært om fællesskab og nærvær med andre mennesker, som er af den allerstørste værdi i det arbejde, I skal udføre"

Også klasselærer Bettina Taarnberg udtrykte sin stolthed overfor hold H1601. I sin tale fremhævede hun elevernes evne til at indleve sig i de virkelighedsnære situationer, de har øvet sig på i skolens Skills-lokaler, hvor de både har præsteret at spille syge borgere og pårørende samt Social- og sundhedshjælpere. Derudover roste hun holdet for at have taget imod den nye eksamensform gruppeeksamen med åbent sind og klaret det sublimt.

Læs mere om uddannelsen her:

Galleri