SOSU er så meget mere end ældrepleje

15. november 2022

Opfattelsen af social- og sundhedsfaget er ofte for ensidigt og unuanceret centreret omkring enkelte opgaver i ældreplejen. Virkeligheden er en helt anden ifølge to elever på UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen, som ser både potentiale og substans i jobbet som SOSU-assistent.

En ung kvinde i blå uniform hjælper en ældre kvinde med strømper.

Ofte er fremstillingen af SOSU-faget i medier og den offentligt debat fokuseret omkring ældrepleje. Arkivfoto: Søren Svendsen.

Af Thomas Wittrup // thwi@diakonissestiftelsen.dk

Ditte Arnskjold Kragh og Freya Larsen er begge SOSU-assistentelever på UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen. De afskriver forestillingen om SOSU-medarbejdere som plejehjems- eller hjemmeplejemedarbejdere, der hjælper ældre borgere på toilettet som fordomme og uvidenhed.

”Faget er så meget mere end ældre menneskers personlige pleje. Der er masser af muligheder for at arbejde i andre områder af sundhedsvæsenet end ældreplejen. SOSU’ere kan finde job på hospitaler og i psykiatrien, hvor der er mange spændende muligheder. Desuden giver en SOSU-uddannelse muligheden for at læse videre til for eksempel sygeplejerske,” siger Ditte Arnskjold Kragh.

Billedet viser en kvinde.

Ditte Arnskjold Kragh vil gerne bruge sin social- og sundhedsassistentuddannelse i psykiatrien. Foto: Thomas Wittrup.

Freya Larsen er enig og tilføjer, at ældreplejen ikke bør tales ned:

”Ældreplejen er bare én del af jobbet, men det er også en givende og positiv del. Jeg finder god energi i den tætte kontakt med ældre borgere og beboere. De er alle individuelle personer med hver deres behov og ønsker. Det betyder, at jeg må justere min indgangsmåde og min kommunikation, alt efter hvem jeg kommer ind til. Tryghed og tillid er vigtige mål for mig, og det er spændende at finde vejen til begge ting hos den enkelte.”

Meget mere end blot ældrepleje

De to elever har begge gjort sig erfaringer uden for ældreplejeområdet i deres praktikperioder. Ditte Arnskjold Kragh har været på Rigshospitalets afdeling for voksenpsykiatri:

”Arbejdet i psykiatrien passer mig virkelig godt. Uforudsigeligheden i arbejdet med de forskellige patienter, synes jeg, er interessant. Der skal helst lidt ’kød’ på sagerne,” fortæller den 40-årige tidligere landmand, som øjensynligt trives med udfordringer i jobbet:

”Vi havde en meget ressourcekrævende patient på Riget, som jeg var med til at arbejde med. Vi måtte prøve os frem og være kreative for at finde den rigtige måde at passe på vedkommende på. Det var lidt som at finde brikkerne til et puslespil. Til gengæld gav det et tilfredsstillende kick, da vi fandt en god løsning for patienten.”

Billedet viser en kvinde.

Freya Larsen har haft gode oplevelser i sine praktikperioder – også i ældreplejen. Foto: Thomas Wittrup.

Freya Larsen er 20 år og kom til SOSU-uddannelsen direkte fra grundskolen. Hun ser gode muligheder mange steder:

”Jeg har arbejdet meget med socialt udsatte og misbrugere. Det er en speciel gruppe og arbejdet kan være rigtigt hårdt – men også spændende. Deres livshistorier er tit usædvanlige og kræver ofte en særlig sygepleje,” fortæller hun og fortsætter:

”Palliation er et andet område, som jeg gerne vil arbejde med. Det er så livsbekræftende, at være med til at gøre en persons sidste tid, så god som muligt. Det vil jeg gerne arbejde mere med. Ældreplejen er også en mulighed. Jeg kan altså se mig selv mange forskellige steder i SOSU-faget.”

Lidt af en kliche

Vel vidende, at det lyder lidt som en kliche, forklarer Freya Larsen, at hun gerne vil gøre en forskel for mennesker, som har brug for støtte og omsorg:

”Jeg var i praktik på et hospital og deltog i en udskrivningssamtale med en ældre patient, som havde været indlagt efter et fald i hjemmet. Hun var meget nervøs over at skulle hjem og bange for at falde igen. Men jeg oplevede, at hun blev lettet og lyste op, da jeg kom ind til samtalen, og hun genkendte mig fra vores tidligere møder på afdelingen. Det føltes godt at gøre en lille forskel for hende den dag,” konstaterer hun med et lille smil.

Begge elever bliver efter planen færdiguddannede social- og sundhedsassistenter i løbet af 2023.

Fakta

  • Der starter hvert år knap 200 elever på Diakonissestiftelsens SOSU-uddannelser.

  • SOSU-hjælper-uddannelsen varer ca. 1 år og 8 mdr. SOSU-assistent-uddannelsen varer ca. 3 år og 4 mdr.

  • SOSU-uddannelserne er opbygget af et grundforløb og et hovedforløb. Uddannelserne veksler mellem skole og praktik.

  • Diakonissestiftelsen har over 155 års erfaring i at uddanne og drage omsorg for mennesker.

Læs om SOSU-uddannelserne.

Læs mere om SOSU