SOSU-elever: Vi søger viden og gode jobs som faglærte

21. juni 2017

56 forhåbningsfulde elever, der i januar startede på SOSU-uddannelsernes Grundforløb 2, har nu afsluttet deres forløb. De vil dygtiggøre sig inden for social- og sundhedsområdet og glæder sig til at lære mere på hovedforløbet

Tre hold elever strålede om kap med solen, da de afsluttede Grundforløb 2 – første del af erhvervsuddannelserne til SOSU-assistent og SOSU-hjælper. Afslutningen blev fejret med sang og guitarspil i Emmauskirken tirsdag d. 20. juni 2017.

Tre hold bliver fejret med sang og guitarspil i Emmauskirken

Større viden og bedre jobmuligheder som faglært

Karen, Huda og Bussarakham er tre af de glade elever, der netop har afsluttet deres grundforløb. Social- og sundhedsuddannelserne har været specielt attraktive for Huda, som synes, at der er spændende jobmuligheder i sigte og ønsker at hjælpe ældre:

”På Grundforløb 2 har jeg fået meget information og større viden om ældreområdet, og det har helt sikkert vakt min interesse for at lære mere”, siger Huda, som er blevet optaget af særligt én diagnose:

”Forløbet har for mig skabt en stor interesse for at lære mere og få større viden om demens. Jeg har lært, at demens kan være meget forskellig fra person til person, og at demente kan have forskelligt kropssprog og humør. Det er rigtig spændende”.

Klassekammeraterne Karen og Bussarakham nikker genkendende til Hudas ord. Jobmulighederne inden for social- og sundhedsområdet kender Karen allerede til, da hun har arbejdet som ufaglært, før hun startede på Grundforløb 2:

”Jeg valgte at starte på SOSU-skolen, fordi jeg søger mere viden om blandt andet kommunikation og den gode samtale med borgeren. Grundforløb 2 har været godt som en introduktion til at finde ind til mine specifikke interesser – og jeg glæder mig til at blive faglært”, siger Karen.

At få omsat teori til praksis

Karen, Huda og Bussarakham starter alle tre på hovedforløbet til august, hvor de er blevet ansat som SOSU-hjælperelever i Frederiksberg kommune.

På hovedforløbet glæder Bussarakham sig til at kunne bruge sin viden i praksis:

”Jeg glæder mig meget til at komme i længere praktikker på hovedforløbet, lære nyt og bygge mere på den viden, jeg har med mig fra Grundforløb 2”.

Bussarakham glæder sig til hovedforløbet

Grundforløb 2, der er et halvårligt forløb, er første del af erhvervsuddannelserne til SOSU-assistent og SOSU-hjælper. Kommer en elev direkte fra 9.-10. klasse, er det dog Grundforløb 1, der er første skridt på vejen til en SOSU-uddannelse. På Diakonissestiftelsen er det også muligt at tage en 2-årig gymnasial uddannelse og samtidig blive faglært SOSU-assistent. Uddannelsen kaldes EUX Velfærd/SOSU. Læs mere om uddannelserne og se uddannelsernes opbygning.