Socialt ansvar er i vores DNA

20. juni 2018

Diakonissestiftelsen blev etableret for 155 år siden for at løfte et samfundsmæssigt ansvar. I dag sker det blandt andet ved at hjælpe nogle af de mennesker, som er længst fra arbejdsmarkedet. Det giver samfundet en gevinst på rundt regnet 1,6 mio. kroner om året.

Sekretariatschef Mette Fjording har i et forløb i Den Sociale Kapitalfond arbejdet med at skabe flere fleks-arbejdspladser, som kan hjælpe mennesker i job og aflaste organisationen. ”Socialt ansvar skal være win-win,” siger hun. Foto: Mette Frid Darré.

Af Karen Grønkjær Kjeldsen // kakj@diakonissen.dk

”Det kan være både svært og hårdt. Når man puster og puster under vingerne og bare ønsker, at et andet menneske bliver flyvefærdigt. Men også givende og dejligt, når det lykkes.”

Sådan tegner sekretariatschef Mette Fjording fra Diakonissestiftelsen et billede af arbejdet med at hjælpe mennesker på kanten arbejdsmarkedet.

Diakonissestiftelsen har etableret et fast samarbejde med Frederiksberg Jobcenter om altid at have 16 praktikpladser til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. På et år har Diakonissestiftelsen haft 40 virksomhedspraktikanter, hvoraf syv er kommet i job.

Stor gevinst
”Ifølge Den Sociale Beregner får samfundet en gevinst på 1,6 mio. kr. i sparede offentlige ydelser og øgede skatteindtægter. Der er alle mulige forbehold, for meget af det er anslåede beløb, men det er bedste bud. Og det er vigtigt med en målestok, fordi det kan motivere os til at holde fast og gøre endnu mere,” siger Mette Fjording.

Diakonissestiftelsen blev stiftet for at løfte samfundsmæssige udfordringer for 155 år siden. Både vilkår og udfordringer har ændret sig i mellemtiden, men evnen og viljen til at hjælpe det enkelte menneske er et centralt omdrejningspunkt for stiftelsens medarbejdere og frivillige.

”Vi hjælper i dag rigtig mange mennesker, som står uden for arbejdsmarkedet. Både før i tiden og nu handler det om at skabe sundhed og trivsel for syge og svage, at levere kvalitetsuddannelser og at skabe anstændige jobs,” fortæller Mette Fjording om baggrunden for virksomhedens sociale ansvar.

Alle vinder på socialt ansvar
”Vi gør det ikke kun fordi, vi er nogle rare mennesker, men fordi socialt ansvar er rygraden i en sund forretning,” pointerer Mette Fjording og uddyber:

”Der er et stigende krav om, at virksomheder skal leve op til forskellige mål om social ansvarlighed for at få offentlige kontrakter. Nye medarbejdere vælger socialt ansvarlige virksomheder, og det skaber stolthed blandt eksisterende medarbejdere, så vi får lettere ved både at rekruttere og fastholde.”

Hun så gerne, at virksomheden kunne afrapportere en social bundlinje på linje med den økonomiske bundlinje.

”Socialt ansvar har altid været en del af vores DNA, men vi har aldrig brugt det strategisk og forretningsmæssigt. For mig personligt giver det dyb, dyb mening at være med til at skabe noget, som andre mennesker kan vokse af,” siger Mette Fjording.

Et nyt ståsted
De sværeste tidspunkter i det sociale arbejde er, når hun er nødt til at stoppe et forløb, fordi en person har brug for noget andet end det, Diakonissestiftelsen kan tilbyde.

”Det skal give mening og værdi for begge parter, og vi siger nej til praktikanter, hvis vi ikke tror på, at det bliver en succes. Vi ser det enkelte menneske, også når vedkommende har andre behov. Derfor er det vigtigt for mig, at det skal være en win-win-situation, og jeg siger hellere nej én gang for meget end en gang for lidt, hvis jeg ikke kan se perspektiverne.”

”Jeg har været med til at stoppe forløb, fordi der ikke var nogen fremgang, eller fordi en person blev syg og havde brug for behandlingsforløb. Det er også superærgerligt, når der ikke er noget job til en dygtig person efter et praktikforløb,” fortæller hun og tilføjer:

”Men vi arbejder på at skabe flere arbejdspladser til borgere på kanten af arbejdsmarkedet gennem et projektforløb med Den Sociale Kapitalfond, som har fokus på vækst med social bundlinje. Så vi håber, at vi næste år kan vise et endnu bedre resultat i forhold til at få vores praktikanter i job.” 

Og indsatsen er det hele værd, når det lykkes, og man oplever fremgang hos et menneske:

”Vi ser mennesker vokse for øjnene af os. Vi har givet dem noget med på vejen, som har givet dem selvtillid og et nyt ståsted, som er væsentligt for, at de kan tage næste skridt selv,” konstaterer Mette Fjording.

 

Fakta

  • Socialt og samfundsmæssigt ansvar er en del af Diakonissestiftelsens DNA. Eksempelvis har Diakonissestiftelsen et CSR-partnerskab med Frederiksberg Jobcenter med 16 praktikpladser for borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

  • Praktikforløbene er særligt tilrettelagte for de mest sårbare kandidater, der er længst væk fra beskæftigelse og uddannelse. Gennem virksomhedspraktikkerne får kandidaterne optimale muligheder for en langsom indslusning på arbejdsmarkedet.

  • 16 medarbejdere er blevet uddannet som mentorer og har etableret et mentornetværk for at kunne støtte mennesker i praktikforløb.

  • Diakonissestiftelsen bidrager bl.a. på denne måde til FN’s Verdensmål nr. 8 ’Anstændige jobs og økonomisk vækst’.

  • Diakonissestiftelsen er en non-profit virksomhed med over 150 års erfaring i at uddanne og drage omsorg for mennesker. Vi ser altid mennesket og tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og behov.

Tema om Socialt Ansvar: