Salem scorer topkarakterer i kommunalt tilsyn

24. november 2023

Plejehjemmet Salem har modtaget Gentofte Kommunes tilbagemelding på et uanmeldt tilsyn i starten af november. Resultatet er imponerende flot, og forstander Helle Staudt er både glad og stolt.

Billedet viser et hyggeligt arrangement på et plejehjem med ternede duge på bordene.

Efterårsarrangement på Plejehjemmet Salem. Foto: Maja Topsøe-Jensen.

Af Thomas Wittrup // thwi@diakonissen.dk

Topkarakter i seks ud af syv kategorier og næsthøjeste karakter i den syvende. En ny tilsynsrapport giver god grund til at være stolt forstander og medarbejder på Plejehjemmet Salem.

”Jeg er glad for tilsynets rapport – der er virkelig meget at være stolt af. Rapportens konklusioner siger jo noget om hele kulturen på Salem – om måden vi ledere og medarbejdere bestræber os på at give beboerne en god hverdag med så meget livskvalitet som muligt,” siger forstander Helle Staudt.

Forstanderen peger på, at tilsynet er med til at skabe læring og kvalitetssikring af faglig dygtighed og menneskelig ordentlighed.

”Tilsyn med institutioner som vores plejehjem er et vigtigt redskab, som vi – uanset udfaldet – kan lære af og bruge til at blive bedre til vores arbejde,” siger Helle Staudt.

Billedet er et portræt af en kvinde.

Forstander Helle Staudt på Plejehjemmet Salem. Foto: Karen Grønkjær Kjeldsen

Rapporten, som er lavet på baggrund af en hel dags tilsynsbesøg med gennemgang af dokumentation og interviews med både leder, ansatte og beboere, vidner om en plejehjemsdrift med stor opmærksomhed og indsats på alle områder fra medicinhåndtering og dokumentation over personlig pleje til kommunikation og adfærd.

’Respektfuld og imødekommende’

Det uanmeldte tilsyn viser tydeligt en stor bredde i både menneskelige og faglige kompetencer blandt personalet – men adspurgt fremhæver Helle Staudt særligt topkarakteren i kategorien ’Kommunikation og adfærd’, da det ifølge forstanderen siger noget om de værdier, man arbejder med på plejehjemmet og ønsket om at leve op til Diakonissestiftelsens løfte om altid at se mennesket.

”Medierne er fulde af historier om forråelse i ældreplejen. Men tilsynet her skriver om ’… særdeles respektfuld og imødekommende kommunikation med og adfærd over for beboerne’ og ’… at medarbejderne er ordentlige og nærværende’. Vi er meget opmærksomme på vores værdier og på, at de afspejles i vores daglige handlinger,” siger Helle Staudt, som fortsætter:

”Det er vigtigt, at den enkelte beboer oplever respekt og værdighed. Det er jeg glad for, at vi i fællesskab lykkes godt med. Det er et tilsyns-resultat, som ikke kommer af sig selv. Dedikeret daglig indsats fra medarbejdere og ledere i hele huset og en række særlige indsatsområder, som har båret frugt, har givet denne flotte bedømmelse.”

Fakta

  • Plejehjemmet Salem består af 45 boliger opdelt i to afdelinger, der er placeret på to etager rundt om en atriumgård og en sansehave med udsigt til Gentofte Sø.

  • Salem er en del af Diakonissestiftelsen, der har over 160 års erfaring i at drage omsorg for mennesker.

  • Tilsynsrapporten bedømmer på syv forskellige kategorier: Dokumentation, Personlig pleje, Praktisk hjælp og støtte, Mad og måltider, Kommunikation og adfærd, Aktiviteter og træning, Medicinhåndtering.

Job på Plejehjemmet Salem?

Besøg vores job-univers

Læs mere om Salem