Royalt besøg i Emmauskirken

30. april 2019

Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2. besøgte Emmauskirken fredag den 26. april. Dronningen havde ikke set kirken siden renoveringen i 2015 og var synligt betaget af det kunstneriske udtryk.

Dronning Margrethe beundrer skulpturen af Jomfru Maria.

Tekst og fotos: Karen Grønkjær Kjeldsen // kakj@diakonissen.dk

Forårsluften var mættet med spænding, før den skinnende sorte bil kørte op foran Emmauskirken. En hel del elever, studerende og medarbejdere havde luret betydningen af afspærringen og splitflaget, der vajede i vinden. De stod med spændte ansigter bag ruderne ud mod gårdspladsen.

Det var et såkaldt privat besøg, Hendes Majestæt Dronningen, aflagde Diakonissestiftelsen den sidste fredag i april. Derfor var det ikke meldt ud til medarbejdere eller pressen.

Forstanderinde søster Merete Pelle Poulsen, adm. direktør Anne Mette Fugleholm og bestyrelsesformand Mogens Madsen står klar til at modtage den fornemme gæst.

Deltagerne i besøget var en begrænset skare på 12 personer, heriblandt formand og næstformand for bestyrelsen, forstanderinden, direktionen m.fl. foruden kunstner Lisbeth Nielsen, som har stået for udsmykningen af kirken, og kunsthistoriker Michael Wivel, som har rådgivet om renoveringen.

Bestyrelsesformand Mogens Madsen og adm. dir. Anne Mette Fugleholm tager imod Hendes Majestæt Dronningen.

"Det var på daværende Dronning Louises visionære foranledning, at der blev rejst penge til at påbegynde byggeriet af et stort moderhus, hospital og kirke her på Frederiksberg i 1863," sagde adm. direktør Anne Mette Fugleholm i sin tale til dronningen og fortsatte:

"I dag er vi stolte af at kunne sige, at vi har den længste historie og de nyeste ideer. Diakonissestiftelsen har været og er fortsat i dag en foregangsinstitution inden for flere velfærdsområder såsom hospice, sygepleje, uddannelse, børneomsorg og altid med fokus på fællesskabers indflydelse på menneskers livskvalitet."

Adm. direktør Anne Mette Fugleholm taler til dronningen.

Præst Jan Nilsson fortalte om, at kirken bliver brugt som samlingssted på tværs af Diakonissestiftelsen.

"Vores elever og studerende har forskellige religiøse baggrunde, og til dem gør vi meget ud af at fortælle, at kun når der er tændt lys på alteret, er det en gudstjeneste. Så det er ikke af mangel på respekt, at vi ikke har tændt lysene i dag," tilføjede han.

Præst Jan Nilsson fortæller om den daglige brug af Emmauskirken.

Kunsthistoriker Michael Wivel fortalte meget malende om de grå plader, der dækkede kirkens vægge før renoveringen.

"De havde en særlig evne til at tiltrække støv, og det satte sig i uensartede plamager, som var interessante at iagttage."

Michael Wivel fortæller om de indledende overvejelser om renovering af Emmauskirken.

Kunstneren Lisbeth Nielsen beskrev sine tanker bag de forskellige skulpturer i kirken, hvor Jesus symboliserer påsken og opstandelsen, Jomfru Maria med Jesusbarnet symboliserer julen, og døbefonten symboliserer pinsen, idet barnet velsignes af Helligånden.

Hendes Majestæt Dronningen roser modelleringsarbejdet i skulpturerne.

Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond har finansieret restaureringen af tre historiske værker, som har rødder tilbage fra Diakonissestiftelsens stifter Dronning Louise. De kunstværker fremviste forstanderinde søster Merete Pelle Poulsen.

Dronningen betragter sin tipoldemors maleri, som er blevet sat i stand.

Blandt de restaurerede kunstværker er en lilje-frise malet af Dronning Louise. Liljerne fungerer som ramme om et relief, der er en kopi af Bertel Thorvaldsens ’Juleglæde i Himlen’ fra 1842. I 1843 inspirerede relieffet Adam Oehlenschläger til et digt, og i anledning af dronningens besøg havde organist Simon Jansfort komponeret en smukt stykke musik, som han uropførte for Hendes Majestæt.

Digtet lyder således:

”Den Uskyld og den Høie Dyd, den Ynde,
Som saligt lever, som kan aldrig synde,
Den hellige Skiønhed, som paa Livets Bane
Vi see som Glimt, hvis Evighed vi ane,
Henrykt i Salighedens Øieblikke
(Den Lastefulde, Daaren seer den ikke) -
Den tænke vi, med Vinger, Liliestængle,
Med Fløiter, Sang og Strængeleg, som Engle.”

Organist Simon Jansfort spiller sit til lejligheden komponerede musikstykke.

Trods besøgets private karakter, gik det ikke ubemærket hen: Adskillige elever, studerende og medarbejdere vinkede til Hendes Majestæt Dronningen, du hun tog afsked. Hun sendte et venligt vink retur til de begejstrede tilskuere.

Dronningen tiljubles fra vinduerne.

Fakta

  • Emmauskirken er en virksomhedskirke med højmesser tre gange om måneden og mange aktiviteter for medarbejdere og brugere af Diakonissestiftelsen. Se kirkens kalender.

  • Emmauskirken blev indviet i 1876, som en selvstændig fløj til Diakonissestiftelsen.

  • Kirken er tegnet af arkitekt Hans Jørgen Holm og opført i røde sten i nygotisk stil. Kirken har kamtakkede gavle og spidsbuede vinduer ligesom de øvrige ældre bygninger på grunden.

  • I 2015 gennemgik kirken en gennemgribende renovering ved arkitekt Hans Jørgen Lykkboe og med ny kunst af skulptør Lisbeth Nielsen.

  • Læs mere om renoveringen: Ny og smuk Emmauskirke
  • Diakonissestiftelsen har over 155 års erfaring i at uddanne og drage omsorg for mennesker.

  • Diakonissestiftelsen er en nonprofit-virksomhed, og det betyder, at overskuddet går direkte til at udvikle ydelser og til fællesskaber, der hjælper ensomme og sårbare mennesker.