Præster og plejepersonale skal på skolebænken

11. januar 2018

Et nyt e-læringsværktøj fra Diakonissestiftelsen skal lære plejehjemspersonale at tage medejerskab for kirkens aktiviteter og gøre præster klogere på, hvad demens er, og hvordan man møder mennesker med demens på en værdig måde.

Et nyt e-læringsværktøj skal lære præster og plejehjemspersonale at samarbejde om at afvikle aktiviteter for mennesker med demens på en værdig måde. Det nye værktøj blev lanceret 11. januar.

Tekst og fotos: Karen Grønkjær Kjeldsen // kakj@diakonissen.dk

”At skabe gode rammer for mennesker med demenssygdom kræver, at vi samarbejder på nye måder, så vi når hele vejen rundt om mennesket med demenssygdommen.”

Sådan sagde adm. direktør Anne Mette Fugleholm i sin velkomsttale ved lanceringen af e-læringsværktøjet ’Eksistens med Demens’ den 11. januar.

Tværfaglighed skaber værdi

Værktøjet lægger netop op til, at to meget forskellige faggrupper, præster og plejehjemspersonale, skal på skolebænken sammen og lære, hvordan de i samarbejde kan skabe og afvikle aktiviteter til mennesker med demens på en værdig måde. Anne Mette Fugleholm talte varmt om det tværfaglige samarbejde:

”Her på Diakonissestiftelsen oplever vi, at det er, når vi arbejder sammen på tværs, at vores aktiviteter virkeligt får værdi. Når børnene fra vores institutioner besøger beboerne på plejehjem, når vores præster i kirken holder sansegudstjenester for de ældre, og når de studerende kommer i praktik og i virkelighedens verden får lov at drage omsorg om dem, der har brug for det.”

”Vi skal samarbejde på nye måder for at nå hele vejen rundt om mennesket med demenssygdommen,” sagde adm. direktør Anne Mette Fugleholm.

Få samarbejder strategisk

Baggrunden for det nye e-læringsværktøj er et projekt, hvor en undersøgelse blandt 72 sognekirker og 35 plejehjem har vist, at kun 15 pct. af de adspurgte sognekirker og plejehjem samarbejder på et strategisk niveau i forbindelse med kirkens aktiviteter på plejehjemmet. Ofte møder præsten op på plejehjemmet med en forkortet udgave af søndagens gudstjeneste og med kun sporadisk kontaktmed personalet på plejehjemmet.

Kirkens ritualer skaber reminiscens

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter har støttet projektet, og lektor Anita Hansen Engdahl holdt oplæg ved lanceringen.

”I disse år er samskabelsesprocesser mellem kommunale-, civile- og private aktører i stærk vækst. Og folkekirken er begyndt at komme med. Ikke mindst inden for demensområdet har folkekirken meget at bidrage med til gavn og glæde for både demensramte og deres pårørende, fordi der er så mange minder og ritualer knyttet til kirken,” siger hun.

Lektor Anita Hansen Engdahl mener, at Folkekirken har meget at bidrage med på demensområdet.

Tidlig opsporing giver nye behov

Fra Alzheimerforeningen var direktør Nis Peter Nissen på talerstolen, og han talte om betydningen af, at man begynder at opdage tegn på demenssygdom tidligere i forløbet:

”Når personer ikke har så fremskreden demens, vil de have andre behov end senere i sygdomsforløbet, hvor det i høj grad handler om basale behov. Når demensen er opdaget tidligt, får ønsker om agtelse og selvrealisering større vægt, og i den sammenhæng kommer de åndelige værdier mere i fokus. Derfor er det vigtigt, at præster og plejepersonale er rustet til at håndtere de behov,” siger han.

Direktør Nis Peter Nissen fra Alzheimerforeningen talte om nye behov hos mennesker med demens.

E-læringsværktøjet Eksistens med Demens er gratis for alle og tilgængeligt via www.diakonissestiftelsen.dk/eksistens-med-demens

 

Fakta

 • Projektet ’Menneskesyn, aldring og værdighed’ er udført med støtte fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

 • Projektet munder ud i e-læringsværktøjet ’Eksistens med Demens’, som bliver lanceret den 11. januar 2018.

 • Eksistens med Demens er gratis tilgængeligt via Diakonissestiftelsens hjemmeside: www.diakonissestiftelsen.dk/eksistens-med-demens.

 • I forbindelse med projektet er det nedsat et advisory board, af personer med særlig erfaring inden for folkekirke, ældrepleje og demens:
  • Anne Mette Fugleholm, adm. direktør, Diakonissestiftelsen
  • Hans Raun Iversen, lektor, Det Teologiske Fakultet, KU
  • Kirsten Jørgensen, provst, Frederiksberg Provsti
  • Nis P. Nissen, direktør, Alzheimerforeningen
  • Ove Dahl, leder, Dansk Center for Reminiscens
  • Henrik Bundgaard, generalsekretær, Kirkefondet
  • Mai Britt Helmsdal Henriques, leder, Demensplejehjemmet Prinsesse Benedikte
  • Tove Buk, uddannelseskonsulent, Nationalt Videnscenter for Demens

 • Diakonissestiftelsen har over 150 års erfaring i at drage omsorg for mennesker. Værdighed for mennesker med demenssygdom er et særligt indsatsområde.

Læs også: