”Politikerne burde efterspørge mere diakoni”

12. februar 2018

Diakonale organisationer er drevet af ’mening’, og det er en af de stærkeste motivationsfaktorer, der findes. Det pointerer ph.d. og forsker Helle Hein, der har undersøgt det særlige ved diakonale organisationer.

”Folk leverer et bedre stykke arbejde, hvis de føler mening med det,” pointerer Helle Hein under sit oplæg på Diakonissestiftelsen. Foto: Thomas Wittrup.

Af Karen Grønkjær Kjeldsen // kakj@diakonissen.dk

Foredraget er ved at være slut, og Helle Hein har været langt omkring, blandt andet til de forskellige typer mening, som diakonale organisationer skaber hos deres medarbejdere.

”Men er der egentlig efterspørgsel efter organisationer, som bedriver diakoni?” spørger en tilhører. ”Vi er jo i konkurrence med både private og offentlige aktører, og udbud bliver vundet på pris, ikke på mening.”

Helle Hein tænker lidt, før hun svarer: ”Det kan godt være, at politikerne ikke efterspørger diakoni, men det burde de. For de ville få mere for pengene. Diakonale organisationer opnår bedre resultater for både brugere og medarbejdere, og det eneste, det koster, er refleksioner over, hvad meningen er.”

Værdier med mening
Scenen er sat den 5. februar på Diakonissestiftelsen, hvor medarbejderne hele ugen har fokus på, hvad diakoni er. Helle Hein udgiver en ny bog i april 2018 om ’Værdier med mening’ og har under foranledning af Center for Diakoni og Ledelse undersøgt, hvad der er det særlige ved diakonale organisationer som KFUM, Blå Kors, Skt. Lukas Stiftelsen – og Diakonissestiftelsen.

”I kan noget, som andre kunne lære af. I mange virksomheder er værdier noget, der står på intranettet eller i personalehåndbog. Og ingen kan huske dem. I diakonale organisationer, er værdierne dybt integrerede i menneskesynet og ledelsesfilosofien,” siger Helle Hein og uddyber:

”Dermed giver værdierne mening. Og mening er en af de stærkeste motivationsfaktorer der findes. Rigtig mange mennesker søger en eksistentiel mening, altså at gøre en forskel for noget, der er større eller vigtigere end en selv.”

I Krifas God Arbejdslyst-index topper ’mening’ listen af motivationsfaktorer – og er vigtigere end både resultater, ledelse og løn.

Forskellige typer mening
Helle Hein fortæller om flere typer mening: Formålsmeningen er den meningsskabende fortælling om, hvad det er for en forskel, vi gør hver eneste dag. Motivationsmeningen er forskellig for hver enkelt medarbejder – nogle bliver motiveret af at gøre en forskel, andre af faglige udfordringer, andre af at konkurrere om at være bedst og endnu andre af at skabe ordentlighed.

”Arbejdspladser er generelt gode til at håndtere ordentlighed og konkurrencemennesker, men primadonnaerne, som brænder for den højere sag, har det svært. Dem tiltrækker diakonale arbejdspladser i hobetal. Også blandt frivillige der savner eksistentiel mening,” siger Helle Hein og samler op, hvad det egentlig er, man kan lære af diakonale organisationer, og som politikerne burde efterspørge:

”Der skal være mening i arbejdet. Folk leverer ganske enkelt et bedre stykke arbejde, hvis de føler mening med det.”

Fakta

  • Diakonale organisationer er virksomheder, der arbejder med udgangspunkt i diakoni – kristen tjeneste og omsorg for medmennesker.

  • Helle Hein er selvstændig forsker, foredragsholder, ledelseskonsulent og forfatter. Hun har forsket i motivation og ledelse i mere end 10 år. I april udgiver hun en ny bog om værdier med mening.

  • Diakonissestiftelsen er en non-profit virksomhed med over 150 års erfaring i at uddanne og drage omsorg for mennesker.

Læs også: