Plejehjemmet Salem får ny, velkendt forstander

21. marts 2019

Det var ikke nødvendigt at kigge længere end til nabokontoret, da der skulle findes en ny forstander for Plejehjemmet Salem i Gentofte, som er en del af Diakonissestiftelsen. Helle Staudt har gennem sin konstitueringsperiode overbevist bestyrelsen om, at hun er den helt rette.

Helle Staudt er efter en kort periode som konstitueret nu blevet ansat som forstander for Plejehjemmet Salem. Foto: Karen Grønkjær.

Af Karen Grønkjær Kjeldsen // kakj@diakonissen.dk

Bestyrelsen for Plejehjemmet Salem har enstemmigt valgt at ansætte Helle Staudt i stillingen som forstander på Salem pr. 1. april 2019. Helle Staudt har været ansat som souschef siden januar 2015 og har siden december 2018 været konstitueret i stillingen som forstander.

Vellidt og respekteret
”Helle har en dyb indsigt i den daglige drift af Salem og de strategier, som skal skabe fremtidens rammer til glæde for beboerne. Helle har i sin konstitueringsperiode varetaget såvel den faglige som personalemæssige ledelse med stort engagement og højt fagligt niveau og er desuden vellidt og respekteret,” siger adm. direktør Anne Mette Fugleholm fra Diakonissestiftelsen, som er næstformand i Plejehjemmet Salems bestyrelse.

”Det er bestyrelsens vurdering, at Helle med sin ledelsesmæssige baggrund, sine faglige kompetencer og sine værdier er godt rustet til at sikre kontinuitet og fortsætte den faglige og strategiske udvikling på Salem,” tilføjer Anne Mette Fugleholm.

Erfaren leder
Helle Staudt har 20 års erfaring som leder. Før Plejehjemmet Salem var hun centerchef i Den Sociale Hjemmepleje i Københavns Kommune og før det daglig leder i Gladsaxe Kommune. Hun har taget både akademi- og diplomuddannelse i ledelse oveni sin uddannelse som SOSU-assistent.

”Jeg har trivedes godt med opgaverne i min konstitueringsperiode, og jeg glæder mig til i højere grad at kunne sætte og justere retningen for Salem. Der er et rigtig godt fundament at bygge videre på: Vi har meget stærke kompetencer inden for rehabilitering, og det gør, at vi også tør tænke nyt og prøve nye ting af,” siger Helle Staudt.

”Jeg vil for eksempel gerne udvikle samarbejdet mellem plejehjemmet og køkkenet, så vi bliver bedre til at dele viden om kost og ernæring. Vi kan også arbejde mere med bæredygtighed i forhold til madspild. Det bygger godt videre på vores tidligere arbejde med det gode måltid,” uddyber Helle Staudt.

Glade medarbejdere
Helle har i sin konstitueringsperiode deltaget i lederfora i Gentofte Kommune og nyder også her stor tillid til den fortsatte opgave, ligesom hun i regi af Diakonissestiftelsen har deltaget i arbejdsmiljøarbejde og i ledergruppen. Også medarbejderne erklærer deres tilfredshed med valget af Helle Staudt som forstander:

”Jeg ved, at mange medarbejdere bliver glade og lettede, når de hører om beslutningen. Helle er vellidt af alle, retfærdig og lyttende og god til at sætte grænser på en værdig måde. Og så er hun god til at holde vores værdier i hævd. Hun har nu i en periode bevist, at hun kan håndtere både souschef og forstander-jobbet og er allerede kommet med mange gode idéer til vores hverdag,” konstaterer Majbritt Rasmussen, som både er arbejdsmiljørepræsentant og medarbejderrepræsentant i bestyrelsen for Salem.

Den ledige stilling som souschef for Plejehjemmet Salem vil snart blive slået op.

Fakta

  • Helle Staudt har en diplomuddannelse i ledelse og 20 års erfaring som leder i offentlige omsorgsfunktioner.

  • Hun har været ansat på Plejehjemmet Salem i fire år som souschef og overtager nu forstanderposten.

  • Plejehjemmet Salem i Gentofte er et selvejende plejehjem, som hører under Diakonissestiftelsen.

  • Plejehjemmet Salem har 45 beboere og 72 medarbejdere.

  • Diakonissestiftelsen er en non-profit virksomhed med over 155 års erfaring i at uddanne og drage omsorg for mennesker.

Artikler om Plejehjemmet Salem