PensionDanmark og Diakonissestiftelsen går sammen om at opføre friplejeboliger

11. marts 2020

Et nyt partnerskab mellem PensionDanmark og Diakonissestiftelsen tilbyder kommuner at opføre og drive friplejehjem uden at belaste de kommunale budgetter.

PensionDanmark og Diakonissestiftelsen vil i samarbejde opføre og drive pleje-hjem i kommuner, som har brug for øget kapacitet. Her er det Diakonissestiftelsens plejehjem, Søster Sophies Minde, på Frederiksberg.

PensionDanmark og Diakonissestiftelsen etablerer et nyt samarbejde om at opføre og drive en række friplejehjem. Parterne ønsker at samarbejde med interesserede kommuner om at etablere friplejehjem, hvor PensionDanmark byder ind med kompetence på at udvikle og bygge og Diakonissestiftelsen med kvalitet i plejen. 

Tal fra såvel Danske Kommuner som Danmarks statistik viser, at antallet af mennesker på 80+ forventes at være fordoblet i år 2030. Det betyder et behov for yderligere 35.000 plejeboliger.

”Vi ønsker at opføre plejeboligerne i konstruktiv dialog med kommuner, som har brug for at øge kapaciteten af plejeboliger for at imødekomme lovkrav om ventetid og forventet efterspørgsel,” siger Torben Möger Pedersen, adm. direktør i PensionDanmark, og Anne Mette Fugleholm, adm. direktør i Diakonissestiftelsen samstemmende og understreger, at det vil betyde både økonomiske og servicemæssige fordele for de respektive kommuner:

Fjerner pres på kommuner
Byggeriet bliver finansieret af PensionDanmark, så det kommunale drifts- og anlægsbudget ikke bliver belastet, ligesom kommunen ikke har nogen risiko i opførelsesfasen. I driftsfasen varetager Diakonissestiftelsen plejen og står for den faglige kvalitet og drift. Borgere, der er visiteret til plejehjem, kan frit vælge at bo på friplejehjem, og taksten for kommunen er den samme, uanset om det er et kommunalt drevet plejehjem eller et friplejehjem. For den enkelte beboer er der heller ikke flere udgifter. 

Det nye partnerskab vil til at begynde med etablere friplejecentrene i Region Hovedstaden, hvorefter andre placeringer i Danmark skal undersøges. Modellen er baseret på, at PensionDanmark opfører og finansierer centrene, hvorefter Diakonissestiftelsen lejer sig ind i bygningerne.

Understøtter det gode ældreliv
Alle friplejeprojekter opføres i overensstemmelse med PensionDanmarks bæredygtighedsprogram og ventes DGNB-bæredygtighedscertificeret i kategorien Guld.

Samtidig med opførelsen af plejeboliger åbner partnerskabet op for muligheden af at etablere et antal seniorboliger og tilbyde seniorfællesskaber, der understøtter livskvalitet og tryghed for den enkelte. Her har Diakonissestiftelsen og PensionDanmark gode erfaringer med at udvikle seniorboliger med indbygget fællesskab.

Både PensionDanmark og Diakonissestiftelsen ser frem til samarbejdet, hvor de deler en fælles ambition om at sætte rammen om moderne plejeboliger med fokus på fleksibilitet og fællesskaber.

Fakta:

  • PensionDanmark A/S administrerer overenskomst- og virksomhedsaftalte arbejdsmarkedspensioner, sundhedsordninger og uddannelsesfonde for 750.000 medlemmer beskæftiget i 26.000 private og offentlige virksomheder. PensionDanmark er et kundeejet selskab, hvor hele overskuddet går til medlemmerne. Præmieindtægterne udgjorde 14,2 mia. kr. i 2018. Balancen er på 260 mia. kr.

  • Diakonissestiftelsen er en af Danmarks ældste og største velfærdsleverandører. Stiftelsen er en almennyttig, erhvervsdrivende fond etableret i 1863, som har mange års erfaringer med partnerskaber med region og kommuner om at drive plejehjem, hjemmepleje og hospice.

Læs også