Nyt friplejehjem i Vallensbæk skal drives af Diakonissestiftelsen

24. november 2022

De ældre i Vallensbæk er sikret tryghed og omsorg også i fremtiden. Vallensbæk Kommune har nemlig valgt Diakonissestiftelsen til at drive sit nye friplejehjem med 48 boliger. Plejehjemmet opføres af Green Living på Vallensbæk Byhave-grunden og forventes at stå færdigt ultimo 2024.

En ældre kvinde på plejehjem sidder tæt sammen med en medarbejder.

Diakonissestiftelsen har lang erfaring med at skabe hjemlighed med blik på den enkelte beboer. Fra slutningen af 2024 skal non-profit organisationen drive friplejehjem i Vallensbæk. Foto: Mette Frid Darré.

Af Karen Grønkjær Kjeldsen // kakj@diakonissen.dk

Vi lever længere, og det har skabt rift om pladserne på landets plejehjem. Også i Vallensbæk Kommune, hvor der aktuelt er venteliste til kommunens plejeboliger. Kommunalbestyrelsen har derfor netop besluttet at lade udviklingsselskabet GreenLiving stå for byggeriet af et nyt plejehjem og har valgt velfærdsorganisationen Diakonissestiftelsen til at drive friplejehjemmet med 48 boliger, når det står færdigt, forventeligt i 2024.

"Vi har valgt et samarbejde med Diakonissestiftelsen, fordi de er en nonprofit organisation med et stærkt, menneskeligt værdigrundlag og et godt brand. Vallensbæk Kommune får en erfaren leverandør af pleje med høj faglighed uden selv at skulle bygge og drive plejehjemmet. Vi har en vision om, at ældre borgere skal have en værdig pleje og omsorg, det er jeg sikker på at Diakonissestiftelsen er garant for," siger Henrik Rasmussen, borgmester i Vallensbæk.

en arktitekttegning af et byområde med mennesker og en boule-bane.

Friplejehjemmet med 48 boliger bliver en del af Egeskov Byhave i Vallensbæk, der bliver et område med blandede byfunktioner, herunder både boliger og erhverv. Illustration: Green Living og Ikano Byg.

160 års tradition for omsorg

Diakonissestiftelsen har til huse på Frederiksberg og har desuden et plejehjem i Gentofte. Konstitueret administrerende direktør Janne Elsborg glæder sig til at få mulighed for at brede organisationens ydelser ud til borgerne i Vallensbæk:

"Vi lægger stor vægt på at skabe et plejehjem med fokus på hjemlighed. Det vil opleves både i arkitektur og indretning og i vores tilgang til den enkelte beboer og pårørende. Vi bygger på 160 års tradition for at give omsorg og se det enkelte menneske. Vi planlægger med, at en gruppe medarbejdere fra vores plejehjem på Frederiksberg flytter med til Vallensbæk. De besidder høj faglighed og et stort menneskeligt engagement, og de vil videreføre Diakonissestiftelsens stærke værdigrundlag."

"Vi har i hele planlægningsfasen haft et rigtig fint samarbejde med Vallensbæk Kommune, og vi glæder os til det fortsatte samarbejde, hvor vi både hver for sig og sammen kan skabe rammerne om et godt ældreliv i Vallensbæk," tilføjer hun.

Et supplement til kommunens øvrige tilbud

Janne Elsborg forklarer samtidig, at der ikke er den store forskel på et kommunalt plejehjem og et friplejehjem:

"Som friplejehjem skal det nye plejehjem leve op til de samme kvalitetskrav og tilsyn som alle andre plejehjem. Den største forskel er, at man som beboer har mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser. Det kan eksempelvis være gåture eller ledsagelse i byen. Plejehjemmet bliver et supplement til de øvrige plejetilbud i Vallensbæk Kommune, og for borgerne er der frit valg."

Fakta:

  • Det nye friplejehjem bliver en del af Egeskov Byhave, som er en ny lokalplan, politikerne i Vallensbæk netop har vedtaget. Lokalplanen giver mulighed for byfortætning med blandede byfunktioner med boliger og erhverv i området Egeskovvej 1 til 11.

  • Friplejehjemmet i Vallensbæk får 48 boliger og bliver indrettet i mindre enheder med 12 boliger i hver. Der er desuden indtænkt hensyn til mennesker med demens, og hverdagens gøremål er planlagt med ro, nærvær og overskuelighed for øje.

  • Diakonissestiftelsen er en non-profit erhvervsdrivende fond med ca. 160 års erfaring i at uddanne og drage omsorg for mennesker.

  • Diakonissestiftelsen beskæftiger ca. 450 medarbejdere og 200 frivillige og har tilbud og aktiviteter inden for ni områder: Uddannelse, Plejehjem og hjemmepleje, Hospice, Social psykiatri, Børnehuse, Genbrug, Konference og alterbrød, Kirke og diakoni samt Udlejning.

  • Læs mere om friplejehjem og Diakonissestiftelsen.

Mere om Diakonissestiftelsens plejehjem