Nyt alumnenetværk skal samle Diakonissestiftelsens sygeplejersker på tværs af årgange

21. juni 2019

Dimittender, som bærer den kendte duenål, vil altid være en del af Diakonissestiftelsens fællesskab. Det slutter ikke, når de studerende får deres eksamensbevis. Det skal alumnenetværk være med til at sikre.

Fællesskaber på kryds og tværs af både årgange og uddannelser er et vigtigt element på UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen. Her sveder de studerende sammen til en omgang Zumba til årets idrætsdag. Foto: Thomas Wittrup

Af Thomas Wittrup // thwi@diakonissen.dk

Sygeplejersker uddannet på Diakonissestiftelsen er alle automatisk en del af et 156 år gammelt fællesskab. Et fællesskab der rækker helt tilbage til, da Danmarks første reelle uddannelse for sygeplejersker blev oprettet. Alligevel er der ifølge studievejleder Anni Bendtsen god ræson i at tilbyde de tidligere studerende et formaliseret fællesskab.

”Vi arbejder på at få gang i et alumnenetværk for ’vores’ sygeplejersker af flere årsager. Dels vil vi som uddannelsescenter gerne vide, hvor dimittenderne bliver af – også på længere sigt. Det kan vi bruge i rådgivning og uddannelse af vores studerende. Og dels er det interessant for vores uddannede sygeplejersker at have en god kontakt til deres tidligere holdkammerater, når de søger job eller leder efter inspiration til efteruddannelse og kompetenceudvikling,” siger hun.

Anni Bendtsen er lektor og studievejleder på UddannelsesCenter Diakonissestiftelsens sygeplejerskeuddannelse, hvor hun blandt andet er ansvarlige for det nye alumnenetværk. Foto: Thomas Wittrup

Opfinder ikke den dybe tallerken
Det nye netværk bliver bygget op omkring Facebook, hvor mange af de studerende allerede i forvejen er forbundet i sociale og faglige netværk.

”Vi udnytter, at langt de fleste i forvejen er på Facebook. Det er en god platform til kommunikation – både mellem enkeltpersoner og mellem grupper. Vi kan dele jobopslag og invitationer til arrangementer her på uddannelsescentret. Og ved at bruge Facebook som samlingssted håber vi, at netværket vil være aktuelt og let tilgængeligt for medlemmerne,” siger Anni Bendtsen.

Udover det virtuelle netværk er det tanken, at alumnenetværket mødes i hvert fald én gang årligt til en begivenhed af mere social karakter på Diakonissestiftelsen.

Samling på tropperne
Professionsbacheloruddannelsen i Kristendom, Kultur og Kommunikation på UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen har allerede for fire år siden etableret et alumnenetværk.

”Vores uddannelse har med sine ni år på bagen ikke den samme mulighed for erfaringsudveksling på tværs af generationer som sygeplejerskeuddannelsen. Men vores dimittender bliver spredt ud i mange forskellige job efter endt uddannelse, så allerede nu synes jeg, at netværket giver god mening i forhold til deling af jobopslag og andet relevant materiale med de første seks generationer af færdiguddannede 3K’ere,” siger adjunkt og underviser Anna Kaae Kjærgaard.

Fakta:

  • En alumnus/alumne er altid en person, men kan i moderne sprogbrug betyde flere ting: en beboer på et kollegium, en beboer på et psykiatrisk hospital eller en tidligere studerende fra et universitet eller anden højere læreanstalt.

  • Sygeplejerskeuddannelsen på Diakonissestiftelsen har eksisteret i forskellige former siden grundlæggelsen i 1863.

  • Der bliver optaget 86 studerende hvert år. Næsten lige så mange dimitterer som sygeplejersker.

  • UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen tilbyder ud over professionsbacheloruddannelsen i sygepleje også en professionsbacheloruddannelse i Kristendom, Kultur og Kommunikation og forskellige SOSU-uddannelser.

  • Diakonissestiftelsen er en non-profit erhvervsdrivende fond med over 155-års erfaring i at drage omsorg for mennesker.

Tema: Generationer på tværs

Læs mere om uddannelser på Diakonissestiftelsen