Ny leder i Børnehuset Marthagården søger det gode børneliv med faglighed og ordentlighed

27. januar 2020

Diakonissestiftelsens børnehus Marthagården tog hul på det nye årti med en ny leder ved styrepinden. Lene Reedtz Nedergaard er ’vendt hjem’ til Frederiksberg med en ambition om at udvikle livsduelige og kompetente børn med højt selvværd.

Lene Reedtz Nedergaard på Marthagårdens legeplads. Foto: Thomas Wittrup

Af Thomas Wittrup // thwi@diakonissen.dk

Børnehuset Marthagårdens nye leder Lene Reedtz Nedergaard er efter en årrække som leder i institutioner i Gentofte Kommune ’vendt hjem’ til Frederiksberg, hvor hun både er opvokset og havde sit første job som SFO-pædagog. Beslutning om at skulle lede et af Diakonissestiftelsens to børnehuse har hun taget med en klar bevidsthed om det særlige værdimæssige grundlag og menneskesyn, som præger institutionen.

”Jeg er meget bevidst om Diakonissestiftelsen – og dermed også Marthagården – som et stærkt værdimæssigt brand på Frederiksberg. Et brand som trækker på et menneskesyn og nogle grundlæggende værdier, som matcher mine holdninger og overbevisninger, og dermed min ledelsesstil,” siger Lene Reedtz Nedergaard, som fortsætter:

”Jeg savner helt generelt en rummelighed i samfundet, som jeg mener, at Diakonissestiftelsens fokus på medmenneskelighed taler ind i. Vi skal udvikle små mennesker med et højt selvværd og menneskelige kompetencer, som gør dem i stand til at håndtere livet efter vuggestue og børnehave. Det kan vi gøre med netop at arbejde ud fra et fundament af faglighed og ordentlighed.”

Tværfaglige muligheder
Den nye leder har en ambition om at tænke på tværs af organisationen og udnytte de muligheder, der ligger i samarbejde på tværs af Diakonissestiftelsens organisation.

”Vi skal udnytte, at vi er en del af noget større. Jeg vil som leder arbejde på at både børn og medarbejdere i Marthagården kommer til at spille sammen med resten af organisationen. F.eks. ved at bringe børnene sammen med studerende på uddannelsescentret og de ældre på plejehjemmene. Og sørge for at mine medarbejdere har mulighed for at videndele og få inspiration af kolleger på resten af Diakonissestiftelsen i konstruktive arbejdsfællesskaber,” siger Lene Reedtz Nedergaard.

Forventningerne indfriet
Efter de første tre uger i jobbet er Lene Reedtz Nedergaards indtryk af sin nye arbejdsplads præget af indfriede forventninger.

”Mit umiddelbare indtryk af huset er en professionel institution, som udmærker sig ved faktisk at efterleve de værdier, der er vedtaget som grundlag for husets aktiviteter. Jeg oplever en god omgangstone, som ikke nødvendigvis er en selvfølge på en arbejdsplads. Og en ihærdig fokus på samværet med børnene som det vigtigste. En af de ting, som adskiller Marthagården fra andre institutioner, er at være drevet af næstekærlighed – den diakonale fokus på omsorg og relationer. Og det, synes jeg, er ret tydeligt, når jeg kommer rundt i huset og oplever medarbejderne med børnene,” siger hun.  

Uddannelse og fritid
Lene Reedtz Nedergaard er uddannet børnehave- og fritidspædagog fra Frøbelseminariet og har derudover Diplom i Ledelse fra Professionshøjskolen Metropol og en Master i Public Governance fra CBS.

Når hun har fri, kan man ofte møde Lene Reedtz Nedergaard på landevejene omkring København, hvor hun sammen med sin mand får vind i ansigterne og dyrker deres fælles passion for landevejscykling.

Fakta:

  • Marthagården er en selvejende institution under Diakonissestiftelsen.

  • Marthagården er delt i to huse. I det ene hus er der 36 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn, i det andet hus er der 40 børnehavebørn.
     
  • Institutionen har driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune.

  • Diakonissestiftelsen er en non-profit virksomhed med over 155 års erfaring i at uddanne og drage omsorg for mennesker

Mere om Marthagården

Seneste artikler