Ny digital platform skal hjælpe mennesker med demens og deres pårørende under COVID19

8. december 2020

Aktivi.dk er en ny digital platform, der giver mennesker med demens og deres pårørende mulighed for at være sammen i digitale fællesskaber midt i en corona-tid. Fællesskaber er omdrejningspunktet i løsningen, der kan benyttes af alle.

En stor gruppe af beboere og personale på plejehjem står i en rundkreds med armene i vejret.

Fællesskaberne lider i corona-tiden, men en ny platform skal gøre det lettere at finde digitale fællesskaber for mennesker med demens og deres pårørende. Foto: Thomas Wittrup.

Af Karen Grønkjær Kjeldsen // kakj@diakonissen.dk

Meningsfulde aktiviteter og online-fællesskaber til mennesker med demens og deres pårørende. Det tilbyder en ny, digital platform, som er udviklet i et offentlig-privat partnerskab støttet af Innovationsfonden.

For mennesker med demens­sygdom er det afgørende at holde sig i gang og blive stimuleret fysisk og kognitivt. Det er en del af en optimal behandling. Derfor har Covid19-restriktionerne mange negative konsekvenser. Særligt lukningen af kommunale dagcentre, aktivitetscentre og aflastningstilbud har forværret sygdommen og livskvaliteten hos mennesker med demens og den mentale trivsel blandt deres pårørende, påpeger Alzheimerforeningen.

”Platformen spiller ind i det levede hverdagsliv og giver forslag til ting, man kan gøre derhjemme. Og så giver den en indgang til fællesskaber, som ellers kan være svære at deltage i for tiden. Det er afgørende nytænkning, at platformen bygger på at mødes om livskvalitet, aktiviteter og fællesskab fremfor sygdom,” fastslår forstander for Ældre og livskvalitet på Diakonissestiftelsen Hanne Munkholm, der er med i partnerskabet bag platformen.

Fokus på fællesskaber og det levede liv

Platformen hedder Aktivi og findes på aktivi.dk. Den er støttet af Innovationsfonden og udviklet i et offentligt-privat partnerskab, bestående af blandt andet flere kommuner, plejeleverandører og Alzheimerforeningen.

”Vi startede op med et ønske om at gøre en forskel og forsøge at hjælpe sårbare borgere. Vi føler, at vi har taget et rigtig godt første skridt, med at udvikle Aktivi, der bidrager til at skabe fællesskaber og aktiviteter, og som også giver personer med demens og deres pårørende et fælles sted som er deres, til at dele erfaringer,” siger projektleder Thomas Karlsson fra Type2dialog, der er tovholder for partnerskabet.

Han tilføjer, at løsningen er baseret på, at brugerne og kommunerne selv er med til at forme og skabe indhold på platformen i form af forumdrøftelser, oprettelse af grupper, aktiviteter, mv. Platformen bliver med andre ord udviklet i samskabelse med brugerne og kommunerne.

”Det har været en bærende ide i udviklingsarbejdet, at løsningen skal kunne bidrage til at skabe indhold, tryghed og struktur for mennesker med demens og aflaste pårørende. Projektet blev initieret med udgangspunkt i et akut behov grundet COVID19, men platformen kan i den grad også skabe værdi på længere sigt,” siger Thomas Karlsson.

Tidlig indsats med fokus på hele familien

Aktivi er også kommunernes ”forlængede digitale arm” i behandlingen af borgere med demens og i kommunikationen med deres familier. Den fungerer som et supplement til de fysiske tilbud i dagcenter, aktivitetscenter mv. Omsorgsmedarbejderne får via platformen mulighed for at løse dele af deres opgaver som f.eks. at afholde gruppeforløb, samtaler med pårørende, live-aktiviteter og andre ikke-live-aktiviteter sammen med borgerne.

Hanne Munkholm står på en græsplæne foran en rød bygning, som rummer Søster Sophies Minde.

Forstander Hanne Munkholm ser frem til at prøve den nye platform af i praksis. Foto: Thomas Wittrup.

På Diakonissestiftelsen skal platformen i den kommende tid prøves af både på plejehjemmet Søster Sophies Minde og i hjemmeplejen, der kommer ud i borgernes hjem.

”Vi glæder os til at prøve platformen af i praksis. Det giver god mening, at vi både kan arbejde med hverdagsliv og fællesskaber hjemme hos borgerne, som modtager hjemmepleje, og når man er flyttet på plejehjem. Det er vigtigt, at det levede liv flytter med og er udgangspunktet for arbejdet med livskvalitet for mennesker med demens,” fortæller Hanne Munkholm.

Fakta:

  • Aktivi er en ny, digital platform, der findes på aktivi.dk.

  • Platformen er åben for alle og tilbyder blandt andet en række meningsfulde aktiviteter online, fællesskaber, forum for ligesindede, live-aktiviteter mv., som mennesker med demens og deres pårørende kan deltage i hjemmefra. Platformen er udviklet på baggrund af en analyse af behov og ønsker blandt målgruppen.

  • Platformen er støttet af Innovationsfonden og udviklet i et offentligt-privat partnerskab, bestående af Roskilde Kommune, Vejle Kommune, Randers Kommune, Rudersdal Kommune, Diakonissestiftelsen, Altiden, Alzheimerforeningen, Type2dialog, Kommunernes Landsforening og GORM agency.

  • Diakonissestiftelsen er en non-profit velfærdsleverandør med over 155 års erfaring i at drage omsorg for mennesker.

Læs mere om demens