Næstekærlighed på skemaet

31. august 2018

Kristendom, Kultur og Kommunikation-uddannelsen på UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen har netop indledt et nyt semester. Her går studerende med vidt forskellige baggrunde og fremtidsplaner. Til fælles har de ønsket om at supplere deres faglighed med et bestemt menneskesyn.

Victor Esbjerg Birkedal mener, at det kristne værdigrundlag kan give faglige diskussioner nyttige perspektiver. Foto: Thomas Wittrup

Af Thomas Wittrup // thwi@diakonissen.dk

Danskerne er private, når det kommer til tro. Og tro er – for de fleste – en personlig ting, som man helst ikke taler om i professionelle sammenhænge uden for det kirkefaglige område. Det forsøger UddannelsesCenter Diakonissestiftelse (UCD) at udfordre med sin professionsbacheloruddannelse i Kristendom, Kultur og Kommunikation (3K).

Uddannelsesleder Pia Palnæs Hansen fortæller om en uddannelse, hvor den studerende tilegner sig viden og kompetencer inden for det kristendomsfaglige område i samspil med pædagogik, kultur og kommunikation, og dermed bliver i stand til at bidrage med noget særligt i et samfundsmæssigt perspektiv.

”Vi lever i et samfund, der er bygget på de kristne værdier. Derfor kan vi ikke negligere de kristne værdiers betydning i arbejdslivet – slet ikke i jobs, hvor det relationelle fylder,” siger hun.

Kristendom i praksis
Clara Petersen har netop taget hul på uddannelsens tredje år. En uddannelse hun valgte over teologi-studiet, fordi hun her får mulighed for at lære om socialt arbejde som en del af en kristen praksis.

“3K-uddannelsen giver mulighed for at udfolde pointen ved kristendom, som i mine øjne er næstekærligheden,” siger Clara Petersen.

Clara Petersen ser diakoni som relevant for alle - både troende og ikke-troende. Foto: Thomas Wittrup

”Profilen på 3K-uddannelsen er mere medmenneskelig. Det tiltaler mig meget. Jeg har muligheden for at lære om kristendommen i praksis. Lære, hvordan jeg kan supplere min faglighed med et menneskeligt nærvær hentet i det kristne værdigrundlag, som er en del af uddannelsen – ja, af hele Diakonissestiftelsen,” uddyber Clara Petersen.

Hun vil gerne bruge uddannelsen til at arbejde i kirke eller med missionsarbejde - alternativt i nødhjælpsorganisationer.

”Uddannelsen giver mig mulighed for at arbejde med mennesker i en social kontekst, hvor jeg kan udøve det kristne menneskesyn. Jeg får en autoritet, som sætter mig i stand til at udbrede værdier som medmenneskelighed og ordentlighed både i religiøse og ikke-religiøse sammenhænge.”  

Et fælles holdepunkt
Victor Esbjerg Birkedal har gået på uddannelsen i ét år. Han er enig i, at medmenneskelighed og næstekærlighed er vigtige elementer på studiet.

”I en verden, som handler meget om penge og profit, kan religion tilbyde et andet perspektiv og nogle andre værdier. Værdier som kan bringes os tættere sammen,” siger han og uddyber:

”Hvis jeg f.eks. skal arbejde med flygtninge, vil det tværgående menneskesyn og værdigrundlag på uddannelsen give mig et fælles holdepunkt i mødet med mennesker med forskellige religiøse overbevisninger.”

Victor Esbjerg Birkedal har altid været interesseret i religion. Så da han lidt tilfældigt søgte på diakoni og faldt over 3K-uddannelsen, var han ikke i tvivl om, at det var det rigtige for ham.

”Det er en bred uddannelse, som giver mulighed for arbejde med kristendom, kultur og kommunikation i mange forskellige sammenhænge. Jeg selv vil gerne arbejde enten i en kirkelig organisation eller som underviser på f.eks. en efterskole.”

Det kristne værdigrundlag, som binder uddannelsens fag sammen, ser Victor Esbjerg Birkedal som et aktiv.

”På 3K får vi noget ekstra oven i vores faglighed. Noget som adskiller os positivt fra andre lignende uddannelser,” afslutter han.

Viden og værdier
Ifølge Pia Palnæs Hansen fra UCD opfatter de fleste danskere sig selv som kulturkristne uden en dybere forståelse for religionens betydning i hverdagslivet og arbejdslivets praksis, hvorfor de ofte ender i situationer, hvor de ikke helt forstår, hvor deres egne værdier kommer fra, og hvilken betydning de har.

”Vi kan derfor have svært ved at formulere vores værdier i professionelle sammenhænge. Vores 3K-uddannelse giver et bud på dette og kan være med til at fastholde, at en viden om kristendommen og dens værdier har noget særligt at bidrage med inden for mange forskellige professionsområder.  Det, tror jeg, virkelig er en styrke,” afslutter hun.

Fakta

  • 3K-uddannelsen på UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen startede op i 2010

  • Det eneste andet sted i Danmark, hvor man kan få uddannelsen er på Diakonhøjskolen i Århus

  • Fra studieordningen: § 1. Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne tilrettelægge, organisere og gennemføre opgaver inden for kommunikation, undervisning, omsorg og ledelse i forbindelse med kristendoms- og kulturformidling i folkekirken, frikirker, kirkelige organisationer og andre foreninger, organisationer og institutioner.

  • Uddannelsen løber over fire år. Den er delt i otte semestre, hvoraf halvandet er praktik.

  • Læs mere på 3K's hjemmeside

Læs også:

Tema om Kristendom i nutiden