Momentet: Et nyt socialpsykiatrisk tilbud til unge voksne

2. oktober 2023

1. oktober åbnede Momentet – Diakonissestiftelsens nye botilbud for unge voksne i alderen 18-35 år med behov for midlertidige ophold og støtte, og de første beboere er flyttet ind.

 

Antallet af unge, der kæmper med komplekse psykiske og sociale udfordringer er stigende. Det er unge, der står på kanten eller helt uden for samfundets fællesskaber, og som har svært ved at gennemføre en uddannelse og komme i beskæftigelse. Det giver dårlig livskvalitet og forringer de unges muligheder for at leve gode, meningsfyldte liv på både kort og lang sigt.

Mange kommuner efterspørger virksomme indsatser, som kan styrke de unge voksnes livschancer og forbedre deres muligheder for at bryde ud af den sociale isolation, og der er gode menneskelige og samfundsmæssige grunde til at hjælpe de unge voksne med deres behov og udfordringer.

Momentet er designet med henblik på at imødekomme disse behov. Tilbuddet tager udgangspunkt i nyeste forskning på området og vores egne erfaring med at yde støtte og behandling til unge voksne med komplekse psykiske og sociale problemer.

Grundig forberedelse

Momentet har til huse i Gentofte, hvor Diakonissestiftelsen tidligere har drevet tilbuddet Hvide og Gule Hus, som nu er lukket. Gennem det seneste år har udviklingen og etableringen af Momentet været et fokusområde for leder Thomas Hald Petersen og souschef Annette Kjærgaard Petersen.

Der er kommet en række nye medarbejdere til og bygningernes indretning er blevet tilpasset, så de i dag kan rumme 19 beboere.

Socialstyrelsen har for nyligt godkendt tilbuddet og derfor har Momentet allerede fra starten haft beboere.

Du kan læse mere om Momentet her.

Har du spørgsmål om pladser mv. er du også velkommen til at kontakte Thomas Hald Petersen på tilf 3998 4940 og e-mail tope@diakonissen.dk 

 

Fakta

  • Momentet tilbyder hjælp og støtte i form af midlertidige boliger, aktiviteter og faglige indsatser i et døgnbemandet tilbud.
  • Momentet er et § 107-tilbud med 19 pladser centralt i Gentofte.

  • Momentets målgruppe unge voksne i alderen 18-35, med komplekse psykiske og sociale problemstillinger og støttekrævende behov.

  • Momentet er en del af Diakonissestiftelsen – en organisation med mange års erfaring i omsorg, behandling og hjælp til udsatte borgere.

  • Diakonissestiftelsen driver alle aktiviteter på non profit-basis med faglighed, menneskelighed og kvalitet som kerneværdier.