Min diakoni: mod, medmenneskelighed og minder

9. februar 2018

I dag afslutter vi Diakoniens uge på Diakonissestiftelsen. En uge, hvor vi har sat fokus på begrebet og opfordret til refleksion over det fælles diakonale udgangspunkt, som binder alle Diakonissestiftelsens afdelinger og enheder sammen.

Foto og tekst: Thomas Wittrup // thwi@diakonissen.dk

Vi har samlet nogle af de tanker og svar, som medarbejdere og brugere har givet, når vi har stillet spørgsmålet: Hvad er diakoni for dig?

Charlotte Clante, hospicepræst på Diakonissestiftelsens Hospice:

”Diakoni her på hospice betyder rigtig meget at turde være – være i patientens rum, der hvor der er bekymring, angst og frygt for det, der skal ske. Det er meget ofte ting, som de har svært ved at dele med deres pårørende, fordi det ikke er ting, vi i dagligdagen normalt tager op over middagsbordet. Det er ikke naturligt at tale om. Men det er vigtigt at turde tale om de her ting. Og det tror jeg, at vi er rigtig gode til på hospice!”

Nancy Nielsen og Tom Jensen, Diakonissestiftelsens Hjemmepleje:

”Diakonissestiftelsen er noget specielt. Kollegerne har en omsorg for hinanden og for borgerne. Og både kolleger og ledelse har en form for mission: Vi er her for at gøre noget bedre! Ikke for at have et job, tjene penge og komme hjem. Det er noget, man gør med sit hjerte. Det er en form for mission!”

Allan Schytt, bruger af Hvide og Gule Hus:

”Jeg kom til det Hvide Hus i 2010, hvor jeg lige var blevet udskrevet fra psykiatrisk hospital og i en meget dårlig forfatning. Jeg kunne ikke styre min økonomi, jeg kunne knap styre mit hjem. Jeg oplever diakoni som den menneskelighed, jeg blev mødt med, da jeg kom her og den menneskelighed jeg bliver mødt med af personalet, hver gang jeg møder dem. Jeg oplevede en meget stor menneskelig hjælp, som fik mig på ret køl.”

Ane Henriksen, sygeplejerske og underviser på Uddannelses Center Diakonissen:

”Diakoni er folkekirkens omsorgsdel, hvor man ser mennesket først, med respekt, ligeværdighed og omsorg. Det er kerneværdierne indenfor diakoni, hvor det bærende princip er, at man ser mennesket – ikke som diagnose, ikke som patient, men som vores medmenneske. Effekten af de diakonale værdier kommer først rigtigt til udtryk, når de studerende kommer ud i praktik, hvor man lægger mærke til, at de reflekterer over de diakonale kerneværdier, som vi underviser i.”

Anita Møller Larsen, afspændingspædagog på plejehjemmet Salem

”Diakoni er for mig næstekærlighed! At gøre noget for nogen, som har det dårligere og sværere end en selv, som har brug for hjælp. Vi tilbyder dem forskellige aktiviteter. Gymnastik gør for eksempel det, at man får bevæget sig og hørt noget god musik, som kan påvirke følelser og vækker minder om melodier, man har hørt før. Man får det godt i kroppen, når man er sammen med andre og bevæger sig. Det er for mig også diakoni.

Fakta

  • Diakonale organisationer er virksomheder, der arbejder med udgangspunkt i diakoni – kristen tjeneste og omsorg for medmennesker.

  • Diakoniens dag er den første søndag i februar.

  • Diakonissestiftelsen er en non-profit virksomhed med over 150 års erfaring i at uddanne og drage omsorg for mennesker.

Læs også: