Med en SOSU-uddannelse som karrierevej

1. december 2022

”Da jeg blev uddannet SOSU-assistent, var det en stor verden med ansvar for andre mennesker, som blev åbnet.” To ledere på Diakonissestiftelsen har baggrund som SOSU-assistenter. De fortæller her, hvordan uddannelsen har klædt dem på til at gøre karriere.

En ung kvinde står ved en computer.

Christina Dyre er teamleder i Diakonissestiftelsens Hjemmepleje og uddannet SOSU-assitent.

Tekst og fotos: Karen Grønkjær Kjeldsen // kakj@diakonissen.dk

Det er ikke ensartede veje, som har ført til henholdsvis et job som teamleder i Diakonissestiftelsens Hjemmepleje og et job som forstander på Plejehjemmet Salem. Ikke desto mindre er både Christina Dyre og Helle Staudt uddannede social- og sundhedsassistenter, og de er enige om, at uddannelsen har klædt dem på til at tage ansvar og til at kommunikere og møde mennesker, hvor de er.

”Jeg ville egentlig være kræftsygeplejerske, men jeg ønskede at få mere erfaring fra praksis, fordi jeg mener, man lærer bedst af at øve sig. Derfor begyndte jeg med assistent-uddannelsen. Jeg blev ansat på Søster Sophies Minde, hvor forstander Hanne Munkholm så lederpotentiale i mig. Så efter et par jobfunktioner på plejehjemmet blev jeg tilbudt at blive teamleder i hjemmeplejen. Og jeg opdagede, at ledelse er min niche,” fortæller Christina Dyre, der i øjeblikket har barselsorlov.

Fra ufaglært til leder

For Helle Staudt har den røde tråd i karrieren været udviklingsmuligheder.

”Jeg startede som 18-årig som ufaglært sygehjælper på et geronto-psykiatrisk plejehjem og tog derefter sygehjælper-uddannelsen. Jeg arbejdede sidenhen på både Gentofte, Hvidovre og Herlev Hospitaler og blev løbende oplært til mange opgaver, som jeg trivedes med. På et tidspunkt fik jeg lyst til at udvikle mig fagligt, og jeg fik orlov, mens jeg læste en SOSU-assistent-uddannelse,” fortæller Helle Staudt, der siden 2018 har været forstander på Plejehjemmet Salem.

Efter uddannelsen tog hendes karriere fart:

”Jeg søgte et job som tilsynsførende i Københavns Kommune, hvor jeg både var leder og visitator. Siden fik jeg et lederjob hos den private plejeleverandør Forenede Care, som havde vundet udbuddet af hjemmepleje i Gladsaxe Kommune. I 2008 tog jeg en akademiuddannelse i ledelse, og siden blev jeg leder i Den Sociale Hjemmepleje, hvor vi hjalp borgere med handikap eller misbrugsproblemer. Sideløbende tog jeg en diplomuddannelse i ledelse,” husker Helle Staudt.

”Jeg har taget imod de udviklingsmuligheder, jeg har fået, og altid været nysgerrig på at lære nyt. Det har bragt mig hertil i dag. Og så har jeg været drevet af at sikre kvalitet, faglighed og tillid fra de mennesker, som vi hjælper,” fastslår hun.

Forstander Helle Staudt fra Plejehjemmet Salem begyndte som ufaglært sygehjælper, men har siden taget SOSU-assistent-uddannelsen og flere lederuddannelser.

Lærer at møde mennesker

Særligt mødet med mennesker, der har brug for hjælp, fremhæver også Christina Dyre som afgørende for hende.

”Uddannelsen har lært mig at møde mennesker, hvor de er, og at tilpasse mig i kommunikationen. Det er for eksempel helt forskelligt, hvordan man skal tale til et menneske med høj social status og et menneske med en sårbarhed eller misbrugsudfordring. Men i begge tilfælde skal man se mennesket og fornemme, om vedkommende har brug for et kram eller en kop kaffe,” siger Christina Dyre.

Mange muligheder

Manglen på SOSU-medarbejdere er højaktuel og de to oplever da heller ikke at folk kender til alle mulighederne, som uddannelsen giver.

”Jeg synes, det er interessant, at selve uddannelsen ikke har den store anseelse. Det er som om, at sygeplejerske-titlen har en helt anden betydning. Jeg møder mange, som er overraskede over, at jeg ikke er sygeplejerske, når jeg nu er forstander. Måske er vi ikke gode nok til at fortælle, hvad vi kan,” funderer Helle Staudt, og Christina Dyre supplerer:

”Mange ved ikke, Hvad SOSU-assistent-jobbet går ud på – eller hvor forskellige job man kan få. At det handler om helhedspleje rundt om mennesket, både sundhed og fysiske behov. Jeg ville gerne selv have vidst, at det åbner døre til alt muligt. Man kan arbejde med planlægning, læse videre, blive leder – der er masser af udviklingsmuligheder.”

Afgørende faglighed

Og for de to, som har valgt ledelsesvejen, har uddannelsen givet god ballast:

”Fagligheden som SOSU-assistent bruger jeg også i mit virke som forstander. Jeg synes, at kendskabet til arbejdsområdet er altafgørende for at være en god leder,” konstaterer Helle Staudt.

Christina Dyre er også medlem af Diakonissestiftelsens bestyrelse og er blevet optaget af ledelse på mere strategisk og organisatorisk niveau.

”Jeg elsker at være teamleder i hjemmeplejen, og på et tidspunkt vil jeg gerne endnu mere ledelse. Men det skal være her på Diakonissestiftelsen, hvor jeg føler mig hjemme og hvor andre – ligesom jeg – er klar til at gå den ekstra mil for at gøre det bedste for borgerne.”

Fakta:

  • Helle Staudt har suppleret sin Social- og Sundhedsassistent-uddannelse med en diplomuddannelse i ledelse fra Københavns Professionshøjskole.

  • Christina Dyre har taget lederkursus og bestyrelseskursus hos Dansk Erhverv.

  • Er du interesseret i en SOSU-uddannelse, kan du læse mere her.

  • Diakonissestiftelsen er en non-profit erhvervsdrivende fond med ca. 160 års erfaring i at uddanne og drage omsorg for mennesker.

Tema: Stolt SOSU'er