Louise Conrings Dag på Diakonissestiftelsen havde ”dannelse” på programmet

31. oktober 2016

For tredje år i træk blev Louise Conrings Dag afholdt på Diakonissestiftelsen – studerende og medarbejdere var i år samlet om temaet ”dannelse” med journalist og forfatter Daniel Øhrstrøm og lektor og forfatter Joakim Garff som oplægsholdere

Formålet med ”Louise Conrings Dag” på Diakonissestiftelsen er at have en fagdag, hvor studerende og medarbejdere får input fra den nyeste forskning, på et højt fagligt niveau. Louise Conring, grundlæggeren af Diakonissestiftelsen i 1863, hvor det første diakonissehus blev opført til uddannelse af sygeplejersker, var kendt for høj faglighed og høj etik. Til et stuvende fyldt arrangement den 27. oktober 2016 bød rektor Kim Petersen velkommen til Louise Conrings Dag og sagde blandt andet:

”På Uddannelsescenter Diakonissestiftelsen afholder vi en gang om året Louise Conrings Dag, som er en fagdag, der hædrer vores grundlægger. Vi har som hun fokus på høj faglighed, og vi sætter os selv høje mål, og vores ambition er at medarbejdere, der er uddannet her og sendt udi verden med en duenål på brystet er kendte for høj faglighed og som nogle, der har etikken i orden. Uddannelserne her har gennem tiden også været båret af et bredt funderet dannelsesbegreb. På dagen i dag, har vi fokus på dannelse, som oplægsholderne Daniel Ørhstrøm og Joachim Garff kommer og giver bud på ”.

Journalist og forfatter Daniel Ørhstrøms oplæg ”Om dannelse fra Goethe til Google” stillede spørgsmålet: Hvad er dannelse, og hvad har dannet dig?, og førte deltagerne gennem den danske åndshistorie frem mod vores egen tids søgen efter identitet, hvor ”dannelse” ikke kun handler om at tilegne sig viden, men om også at finde og skabe sig en mening med tilværelsen.

Herefter tog forfatter, lektor og teolog ved Kierkegaard Centret, Københavns Universitet, Joakim Garff, over og kredsede om begrebet ”dannelse”, der de senere år har udviklet sig fra et støvet kustodeord til et selvbevidst modeord, filosofisk, pædagogisk, litterært og teologisk. Hans oplæg ”Om dannelse og omdannelse” fulgte dannelsesbegrebets udvikling fra den danske romantik med navne som H.C. Andersen, Søren Kierkegaard og J.L. Heiberg, videre over Emma Gad, for til sidst at ende i nutidige fænomener som selvdannelse og kompetenceudvikling.

Traditionen tro var Louise Conrings Dag en stor succes, fyldt med fagligt indhold, refleksioner og diskussioner over emnet, blandt studerende, ansatte og oplægsholdere.

Rektor Kim Petersen byder velkommen

 

Forfatter, lektor og teolog Joakim Garff, om dannelse og H.C. Andersen, Kierkegaard, Heiberg – og Emma Gad 

 

Journalist og forfatter Daniel Ørhstrøm: Hvad er dannelse, og hvad har dannet dig?

Stort fremmøde