Læs til sygeplejerske på Diakonissestiftelsen

26. juni 2024
Sygeplejestuderende i praktik

Diakonissestiftelsens professionsbachelor i sygepleje er en uddannelse med både teori og praksis - og et stærk fagligt og socialt fællesskab.

Som sygeplejerske er du med til at løse sundhedsvæsenets og velfærdssamfundets fremtidige udfordringer ved at arbejde tæt sammen med patienter, borgere, pårørende og andre professioner. 

Ansøgningsfrist 5. juli 2024 på optagelse.dk

Når du tager en uddannelse ved Uddannelsescenter Diakonissestiftelsen, bliver du del af et traditionsrigt sted med en lang historie. Vi lægger vægt på et godt studiemiljø, stærke fællesskaber og trivsel. 

Danmarks første og ældste sygeplejeuddannelse

På Diakonissestiftelsen har vi uddannet sygeplejersker i over 160 år. I dag har vi ca. 320 sygeplejestuderende i et studiemiljø med høj faglighed, fokus på trivsel og fællesskab.

På Uddannelsescenter Diakonissestiftelsen får du et højt fagligt niveau og et lille uddannelsessted, hvor vi kommer hinanden ved og ser den enkelte.

Vi har stærke traditioner og fællesskaber og er del af en større velfærdsorganisation, Diakonissestiftelsen, som giver mulighed for læring på tværs. Vi samarbejder fx om pædagogiske projekter med børnene fra Diakonissestiftelsens børnehuse, om palliation med Diakonissestiftelsens Hospice og om frivillighed med Diakonissestiftelsens frivillighedskonsulent.

Teori og praktik styrker fagligheden

Sygeplejerskeuddannelsen er et afvekslende studium, der foregår i vekselvirkning mellem teori og praktik (klinisk undervisning).

Begge dele ruster dig til jobbet som sygeplejerske og giver dig viden og erfaring, der sætter dig i stand til at yde sygepleje med stærk faglighed og medmenneskelighed. 

Den teoretiske undervisning er tilrettelagt med mange forskellige undervisningsformer og foregår på semesterhold, i mindre grupper eller som individuelle studier. Den kliniske undervisning foregår på hospitaler og i kommunale institutioner i Region Hovedstaden.

Om studiet

Som sygeplejestuderende beskæftiger du dig med mange forskellige fag inden for både sundhedsvidenskab, naturvidenskab, humanvidenskab og samfundsvidenskab. F

agene er alle knyttet an til sygeplejefaglige temaer, så du kan opnå stor forståelse og dygtighed inden for sygeplejeprofessionen.

Undervejs i dit uddannelsesforløb er der valgfrie elementer, hvor du har mulighed for at sætte dit eget præg på uddannelsen i forhold til dine faglige interesseområder.

Du kan læse meget mere om Diakonissestiftelsens professionsbachelor i sygepleje - studiets opbygning, indhold, studiemiljøt og meget mere - her

Fakta

Varighed
3 ½ år, 210 ECTS
Omkring 40 pct. af uddannelsen foregår i klinisk praksis. 

Studiestart
Februar og september

Tal på os
Der er indskrevet ca. 320 studerende, og der er ca. 17 ansatte.

Optagelse og vejledning
Studievejleder Anni Bendtsen
T: +45 60 11 17 72
E: anbe@ucdiakonissen.dk

Mangler du et sted at bo? 

Så skriv dig op til et kollegieværelse på Diakonissestiftelsen og bliv en del af fællesskabet med andre studerende. Du kan læse mere om Diakonissestiftelsen kollegieværelser her.