Kursus for sygeplejersker på vores uddannelsescenter

7. juni 2016

Geriatrikursus 2016

Uddannelsescentret på Diakonissestiftelsen (UCD) udbyder til efteråret kursus for sygeplejersker, der arbejder indenfor geriatrisk sygepleje. Særligt målrettet dem, der arbejder på plejecentre og i hjemmeplejen. Kurset vil medvirke til at udvikle viden og kompetencer i forhold til udvalgte områder inden for det geriatriske felt. 

Kurset har en varighed af 10 dage og består af 5 moduler á 2 dages varighed. Der vil være mulighed for at vælge moduler til og fra. Modulerne afholdes i august, september, oktober og november.

Læs meget mere her om moduler, program og tilmelding (tilmelding senest 1. august 2016):