Kulturoplevelser forbedrer vores trivsel

24. februar 2022

Sociale fællesskaber om – og i – kulturen øger menneskers trivsel og livskvalitet. Det bekræfter projektet ’Sammen om kultur’, som Diakonissestiftelsen har gennemført i 2021. Deltagernes livskvalitet blev målbart forbedret.

Billedet viser en kvinde siddende foran en stor, sort fugl.

Sammen om kultur - Fra forløbet SorgFugl. Foto: Thomas Wittrup.

Af Thomas Wittrup // thwi@diakonissen.dk

Projektet ’Sammen om kultur’ har målbart forbedret deltagernes trivsel. Det blev præsenteret på en minikonference på Diakonissestiftelsen torsdag den 24. februar 2022. ’Sammen om kultur’ er Diakonissestiftelsens kreative pusterum til personer berørt af stress, angst eller depression, som har brug for en pause, hvor de i fællesskab med andre kan få en oplevelse med kunst og kultur.

Jan Nilsson er leder af afdelingen for Kirke og diakoni, som står bag projektet. Han er godt tilfreds med resultaterne:

”Der er en markant stigning i oplevet livskvalitet hos projektets deltagere. Vi har lavet en trivselsmåling, som viser en gennemsnitlig stigning på 20 procentpoint målt med ’WHO-5 Trivselsindeks’,” fortæller han.

Billedet viser et portrætfoto af en mand med briller.

Jan Nilsson er leder af afdelingen for Kirke og diakoni på Diakonissestiftelsen. Foto: Thomas Wittrup

Et socialt og kulturelt bidrag

Støttet af fondsmidler har projektet kunne tilbyde borgere fem forskellige kulturforløb med blandt andet maleværksted, litteratur og dans. Forløbene er udviklet og afholdt i samarbejde med lokale kulturinstitutioner og kunstnere på Frederiksberg.

Et tilbud som blandt andre Rikki Hørsted har gjort brug af. Hun har deltaget på to af de fem forløb og fortæller om sin deltagelse:

“Begge de forløb, jeg har deltaget i, har haft betydning for min generelle trivsel. At få tilbudt sådan to forløb, som bidrager med noget helt andet og positivt, både socialt og kulturelt i ens liv, det er virkelig en stor ting.”

Markante målinger

”Formålet med projektet har været at skabe gode og sunde fællesskaber omkring kultur, som kan højne trivsel og livskvalitet hos deltagerne,” siger Jan Nilsson.

”For at få en indikation på, hvorvidt vi er lykkes med at påvirke deltagernes trivsel og livskvalitet, har vi benyttet et måleredskab fra WHO til at give et simpelt billede af status ved forløbenes start og slut. Jeg er rigtig glad for projektet og stolt over det resultat, vi har nået. En stigning på 20 procentpoint viser jo meget tydeligt, at kulturen kan gøre en forskel for menneskers trivsel.”

Resultaterne præsenteret på konference

Resultater og erfaringer fra projektet har Diakonissestiftelsen delt på en mini-konference i Emmauskirken, hvor repræsentanter fra blandt andet lokale kulturinstitutioner og offentlige aktører inden for social- og sundhedsområdet på Frederiksberg var inviteret til at høre mere om ’Sammen om kultur’.

Billedet viser en mand som taler foran en forsamling af mennesker i et kirkerum.

Nikolaj Bøgh, formand i Frederiksberg Kommunes Sundheds- og forebyggelsesudvalg var meget interesseret i projektets resultater og perspektiver. Foto: Thomas Wittrup

Formand for Sundheds- og forebyggelsesudvalget i Frederiksberg Kommune Nikolaj Bøgh (K) indledte konferencen. Han havde et godt indtryk af projektet:

”’Sammen om kultur’ er et meget inspirerende projekt, og jeg er sikker på, at vi i Frederiksberg Kommune vil interessere os meget for resultaterne og inddrage dem i vores videre arbejde med at udnytte kulturens positive effekter,” siger han og betoner projektets aktualitet i forhold til en indsats omkring bedre mental sundhed:

”Vores opfattelse af, hvad sundhed er, udvikler sig meget i disse år, og vi oplever stadig nye udfordringer med sundhedstilstanden i befolkningen, hvor ikke mindst den mentale sundhed er stærkt i fokus. Udfordringer med stress, angst og depression er i stærk vækst landet over. Også her på Frederiksberg ved vi, at problemet er meget stort, og at antallet af stressramte faktisk væsentligt overstiger landsgennemsnittet.”

Du kan se mere om projektet i filmen herunder (12:55 min.):

Fakta

  • Projektet er finansielt støtte af Det Obelske Familiefond og Socialstyrelsen.

  • Samarbejdspartnere: Frederiksbergmuseerne, Billedkunstner Tine Jakobsen, Forfatterskolen PS!, NextDoor Project og Det Ny Teater.

  • Projektet har foreløbigt bestået af fem kulturforløb med hver 10 deltagere, som har deltaget i seks workshops.

  • Deltagermålgruppen i projektet er personer, som har erfaringer med angst, stress eller depression.

  • Resultaterne er målt med ’WHO-5 Trivselsindeks’ og viste en gennemsnitlig stigning i oplevet livskvalitet på 20 procentpoint.

  • Der er planlagt yderligere to forløb i projektet i løbet af 2022.

Mere om Sammen om kultur