Innovative studerende i Løvens Hule

14. oktober 2020

Studerende på Diakonissestiftelsens sygeplejerskeuddannelse havde for nylig mulighed for at teste både kreative, analytiske og formidlingsmæssige evner i deres helt egen udgave af det populære DR-program ’Løvens Hule’.

Foto af undervisningslokale, hvor en gruppe af unge studerende holder oplæg foran en tavle.

Løvens Hule: Hold 3 præsenterer deres forslag til bedre wayfinding omkring corona-testteltene i Fælledparken. Foto: Thomas Wittrup

Af Thomas Wittrup // thwi@diakonissen.dk

“Nogle gange glemte jeg lidt, at jeg læser til sygeplejerske. Vores underviser på kurset Valdemar er innovationsingeniør fra DTU – en helt anden verden end vores egen. Men faktisk tror jeg, at det var en fordel, at han ikke var sygeplejerske. Det gav både perspektiv og inspiration,” fortæller sygeplejerskestuderende Laura Lyng Tjæreborg.

Kurset, hun taler om, er ’Innovation’. Et valgfag på syvende semester, hvor de studerende har mulighed for at tænke kreativt og finde nye løsninger på gamle problemer eller omvendt; gamle løsninger på nye problemer.

Innovation skal være værdiskabende

Lektor Hanne Krogager fra UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen er tovholder på kurset. Hun forklarer, hvordan innovation ikke blot handler om at opfinde noget nyt.

”Forandringens vinde blæser hastigt over et sundhedsvæsen under pres, og det er vigtigt, at man også som sygeplejerske udvikler en tankegang, hvor man ser værdiskabende muligheder i løsningen af problemer, man støder på. Vi forsøger ikke at lære de studerende at opfinde den dybe tallerken, men derimod at bruge den til noget andet end blot suppe,” siger hun.

Kurset er bygget op omkring gruppeprocesser med en høj grad af frihed og selvstændighed. Noget som de studerende ifølge Hanne Krogager har taget godt imod – også selv om man som studerende indledningsvis godt kan være lidt kritisk indstillet:

”Jeg var i starten lidt skeptisk og bange for, at innovation blot var et politisk modeord for effektivisering. Men det var en god oplevelse at bryde ud af vante rammer og være både nysgerrige og kreative. Vi fik lov til at lege lidt,” beretter sygeplejerskestuderende Louise Dam Kristiansen.

Foto af to studerende under et træ foran en rød murstensbygning.

Laura Lyng Tjæreborg (tv.) og Louise Dam Kristiansen har begge valgt ’Innovation’ som tilvalgsfag på sygeplejerskeuddannelsens syvende semester. Foto: Thomas Wittrup

Fra Fælledparkens testtelte til Løvens hule

I løbet af kurset har de studerende haft mulighed for at arbejde med de hvide corona-testtelte i Fælledparken som ’case’. De har foretaget observationer og interviewet både borgere og sundhedspersonale for at identificere problemer eller udfordringer, som de så har udviklet en løsning til.

”Det var fedt at have en aktuel live case, som vi kunne komme ud og observere og analysere på. Det gjorde kurset meget mere seriøst og lettere at relatere til, end hvis vi havde arbejdet med en fiktiv case på papir,” siger Laura Lyng Tjæreborg.

De fire hold på kurset arbejdede alle med casen i Fælledparken, men valgte forskellige problematikker, som de præsenterede løsninger til i deres egen version af DR-programmet ’Løvens Hule’, hvor et panel bestående af rektor Kim Petersen, tovholder Hanne Krogager, underviser Valdemar Østergaard og kontaktperson i Fælledparkens testcenter sygeplejerske og teltleder Mathilde Rav Degenkolv vurderede præstationerne og gav feedback til grupperne. Sidstnævnte var meget imponeret over de studerendes arbejde:

”Det var en super god oplevelse at opleve de studerendes præsentationer. Alle grupperne undgik innovation for innovationens skyld og havde taget udgangspunkt i borgernes perspektiv, hvor der var mulighed for at skabe noget værdi. De havde også formået at lave projekter, som var umiddelbart anvendelige, hvilket er ret afgørende i et setup som testteltene, hvor forholdene ændrer sig meget hurtigt. Vi endte faktisk med at benytte en af gruppernes forslag om et informations-flowchart i en periode. Men jeg synes, at alle forslagene gav mig anledning til refleksion over den måde, vi gør tingene på i testcentret,” fortæller Mathilde Rav Degenkolv.

Louise Dam Kristiansen og Laura Lyng Tjæreborgs gruppe havde valgt at arbejde med wayfinding omkring testteltene. De præsenterede løve-panelet for løsninger til, hvordan man med blandt andet bedre skiltning kunne undgå, at borgere efter deres test har svært ved at orientere sig og finde ud af testcentret. En konkret forbedring, som skaber værdi ved at frigive personaleressourcer fra testpersonalet, som ellers ville bruge tid på at vise vej.

Små indspark nedefra

De to studerende er enige om, at det har været lærerigt at konstatere, hvordan selv simple idéer kan skabe værdi i sygeplejerskefaget.

”Jeg vil gerne bidrage til udviklingen af mit fag, og jeg synes bestemt, at innovationskurset har givet gode eksempler på, hvordan det er muligt,” siger Louise Dam Kristiansen, som bliver sekunderet af Laura Lyng Tjæreborg:

”Det er ikke altid, at forandringsinitiativer, som kommer oppefra, fungerer optimalt – der er også behov for indspark nedefra. Derfor er det relevant for sygeplejersker som os at arbejde med kompetencer som idéudvikling og formidling, som vi har gjort det på dette kursus.”

Fakta:

  • Professionsbacheloruddannelsen i sygepleje varer 3 ½ år. Hvert år begynder 86 nye studerende. Du kan læse mere om uddannelsen her.

  • UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen består af tre uddannelser: SOSU-uddannelserne, Professionsbachelor i sygepleje og Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation (3K).

  • Diakonissestiftelsen har over 155 års erfaring i at uddanne og drage omsorg for mennesker.

Læs mere om UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen