”I diakonien fandt jeg følelsen af at komme hjem”

27. oktober 2017

Det kan næsten ikke være anderledes, når Marianne Reynolds søndag d. 29. oktober modtager sit dueemblem og bliver indviet til diakon. Diakon i et fællesskab der sætter ord på et menneskesyn og en tilgang til mennesker, som altid har præget hende.

Marianne Reynolds

Tekst og foto: Thomas Wittrup // thwi@diakonissen.dk

Det er ikke noget, der sker hver dag. Faktisk er det tre år siden, at der senest blev indviet en diakon i Diakonissestiftelsens Emmauskirke på Frederiksberg. Men med en mor, der er sygeplejerske, og en far, der er præst, synes kortene at være givet på forhånd, når Marianne Reynolds med sin indvielse træder ind i dakonifællesskabet. Hun er ikke i tvivl om, at det er det rigtige valg for hende:

”Jeg har arbejdet som fysioterapeut i geriatrien i 25 år, hvor jeg aldrig var klar over, at det var diakoni, jeg udførte – men det var det jo! Jeg har altid haft en åndelig vinkel på mit arbejde og en tro på, at alle mennesker har værdi og krav på at blive mødt med værdighed, respekt og omsorg. Jeg har bare aldrig kunnet sætte ord på. Men det ord er diakoni!”

Hun beskriver diakoni som en af grundpillerne i folkekirkens arbejde, et kristent mind-set omsat til praksis i relationen til medmennesket. For hende er diakoni mere end omsorgen for syge, svage eller udsatte medmennesker. Den er en grundforståelse af mennesket, som skabt i Guds billede.

Det bedste jeg nogensinde har gjort
Det diakonale arbejde blev et indlysende valg, da Marianne Reynolds i 2012 efter 25 år som fysioterapeut besluttede sig for et karriereskifte. Hun havde i 25 år arbejdet i et sundhedsfagligt regi og var klar til at prøve den mere åndelige side af sig selv af. 3K-uddannelsen, en professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation på Diakonissestiftelsen viste sig at være skræddersyet til hende.

”Det er noget af det bedste, jeg nogensinde har gjort. Det var fantastisk!” fortæller hun begejstret og fortsætter:

”På studiet havde vi et modul om diakoni, hvor forstanderinde søster Merete Pelle Poulsen fortalte om diakonifællesskabet. Efter det var der ingen tvivl - jeg skulle være diakon! Her var den ekstra dimension på det sundhedsfaglige arbejde, som jeg havde manglet.”

Marianne Reynolds indgik en aftale med søster Merete Pelle Poulsen om et forløb som diakonielev, som hun har gennemført sideløbende med færdiggørelsen af 3K-uddannelsen og senere sit arbejde som kirke- og kulturmedarbejder i Holmens Kirke.

Nu nærmer forløbet sig sin afslutning, og den vordende diakon gør sig tanker om processen:

”Det er som om, jeg har fået sat ord og struktur på det menneskesyn, som altid har præget mit liv. Ved at blive diakon er det på en eller anden måde nu nemmere for mig åbent at sige, at det jeg gør, gør jeg i Guds tjeneste. Det er en følelse af at komme hjem.”

Marianne Reynolds

Der skal være plads til alle
Marianne Reynolds har siden november 2016 været ansat som kirke- og kulturmedarbejder i Holmens Kirke, hvor hun arbejder med, hvad hun kalder menighedsdiakoni.

”Vi forsøger at invitere folk indenfor til forskellige fællesskaber og arrangementer, som alle tager udgangspunkt i diakonale værdier som medmenneskelighed, respekt og rummelighed. Ud over gudstjenesterne har vi for eksempel baby-salmesang, håndarbejdsklub, koncerter, foredrag, børnegudstjenester med DR Korskolen og familie-gudstjenester med fællesspisning. Der skal være plads til alle her i kirken,” siger Marianne Reynolds, før hun i samme ånd slutter af med en salmelinje:

”Jeg kommer i tanke om salmen ’Menneske, din egen magt’, hvor linjerne ’Livets gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste lider nød’ meget fint beskriver, hvad diakoni betyder for mig.”

Fakta

  • Ordet diakoni kommer fra græsk diakonìa, der betyder tjeneste, og anvendes som betegnelse for kristen tjeneste og omsorg for medmennesker, særligt svage og syge.
  • Marianne Reynolds’ indvielse i Emmauskirken sker i forbindelse med Diakonissestiftelsens højtidsdage, hvor man desuden fejrer diakonisser som har jubilæum.
  • Vejen til en indvielse kan variere. Marianne Reynolds’ var via gennemførelse af 3K-uddannelsen og et såkaldt ’indlevelsesforløb’, hvor hun har deltaget aktivt i Diakonissestiftelsens aktiviteter og derigennem fået et kendskab til Diakonifællesskabet.