Hvem vil ikke gerne være sygeplejerske?

7. juli 2017

Det er blevet populært at tage en professionsbacheloruddannelse, siger tal og statistikker over ansøgere til de mellemlange videregående uddannelser. På Diakonissestiftelsen er særligt sygeplejerskeuddannelsen et hit med sine 1.142 ansøgere – en procentvis stigning på 1,9 % i forhold til sidste år.

Endnu flere vil i år gerne være sygeplejerske fra Diakonissestiftelsen. Der er kommet flere ansøgere til sygeplejerskeuddannelsen – en af de populære mellemlange videregående uddannelser i 2017. På Diakonissestiftelsens sygeplejerskeuddannelse er der plads til 86 studerende, og med hele 1.142 ansøgere er der rift om pladserne.

Sygeplejerskeuddannelsen i stærk fremmarch. Foto: Søren Svendsen

En uddannelse med godt ry

På sygeplejerskeuddannelsen beskæftiger de studerende sig med fag fra mange forskellige områder – sundhedsvidenskab, naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora. Fagene er bundet op på sygeplejefaglige temaer, der giver en sammenhængende, dybdegående forståelse og dygtighed.

Rektor Kim Petersen holder tale til dimission for et hold nyuddannede sygeplejersker, der sendes afsted mod nye destinationer. Foto: Emilie-Louise Schrøder

”Diakonissestiftelsen er et populært uddannelsessted, fordi vi har mange traditioner, stærke værdier og historiske, sundhedsfaglige omgivelser. Siden vi i 1863 lagde grundstenene til sygeplejerskeuddannelsen, har vi opbygget erfaringen med at uddanne fagligt stærke sygeplejersker med medmenneskelige kompetencer – og derfor har vi også et godt ry,” siger Kim Petersen, rektor for Diakonissestiftelsens Uddannelsescenter, der også huser den fire årige professionsbacheloruddannelse Kristendom, Kultur og Kommunikation.

3K – en tværfaglig uddannelse med muligheder

Diakonissestiftelsens professionsbacheloruddannelse Kristendom, Kultur og Kommunikation, også kaldet 3K, har i år fået 60 ansøgere. 23 ud af disse ansøgere har valgt 3K som 1. prioritet, og med plads til 33 studerende er de således sikret en plads på deres drømmestudie.

Mette Frid Darré er 3K-studerende og bliver snart færdig med sin uddannelse:

”På 3K har jeg været rigtig glad for kommunikationsundervisningen. Både selvstændige opgaver og min praktikperiode har givet mig indblik i sociale medier, og hvordan man kommunikerer med sin målgruppe – hvad enten målgruppen er en del af en kirkelig menighed eller frivillige i en organisation,” siger Mette Frid Darré, der vil bruge sin 3K-uddannelse til at finde et job, hvor hun arbejder med sociale medier i en social organisation eller socialøkonomisk virksomhed.

3K-uddannelsen fokuserer på udvikling og synergi mellem flere fagområder, og byder blandt andet på fag som drama, kulturteori og pædagogik. De studerende har rig mulighed for at engagere sig i frivillighedsområdet og skal i praktik under uddannelsen, som i sidste ende åbner døre for spændende titler som projektleder, frivillighedskoordinator og integrationsmedarbejder.

Diakonissestiftelsen udbyder uddannelserne Sygeplejerske samt Kristendom, Kultur og Kommunikation i samarbejde med professionshøjskolen Metropol. De hhv. tre et halv- og fireårige uddannelser tages på uddannelsescenteret UCD, der også udbyder erhvervsuddannelserne til SOSU-hjælperog SOSU-assistent. Er man studerende på UCD, er der rig mulighed for tværfaglig sparring i et virkelighedsnært sundhedsmiljø, hvor nogle af fællesnævnerne er stor medmenneskelighed og høj faglighed.

 

Fakta

  • I 2017 har 1.142 personer søgt Sygeplejerskeuddannelsen på Diakonissestiftelsen, heraf 242 som 1. prioritet. Antallet af ansøgere er steget 1,9 % i forhold til sidste års ansøgertal på 1121 personer.
  • I 1863 lagde Diakonissestiftelsen grundstenene til sygeplejerskeuddannelsen, der i 1913 blev etableret som en treårig uddannelse. I dag er sygeplejerskeuddannelsen af tre og et halvt års varighed.
  • I 2017 har 60 personer søgt 3K-uddannelsen på Diakonissestiftelsen, heraf 23 som 1. prioritet. Antallet af ansøgere er faldet 15,5 % i forhold til sidste års ansøgertal på 71 personer.
  • Den fireårige professionsbacheloruddannelse Kristendom, Kultur og Kommunikation blev etableret i 2010.

Datakilder: Metropol Studieservice via www.optagelse.dk. Tallene er opgjort til og med 5. juli 2017 efter ansøgningsfristens udløb.