Hvad er sundhed?

2. november 2020

Sundhed gennem arbejdsglæde, gennem længsel og gennem balance i livet. Sundhed er mange ting og betyder ofte noget individuelt for det enkelte menneske. Vi har talt med fire medarbejdere om, hvad sundhed betyder for dem, og hvad de gør for deres brugeres sundhed.

Fotofrise med fire portrætter


Af Kommunikation // kommunikation@diakonissen.dk

Signe D. Svendsen, underviser på SOSU-skolen

"For mig er sundhed at have et godt humør, gode relationer til familie, venner og kollegaer og et godt fysisk helbred med energi til det, jeg gerne vil. Det er vigtigt at have en hverdag, hvor jeg er engageret i forskellige ting og aktiviteter, og hvor jeg er en del af et fællesskab. Jeg kan f.eks. godt lide at gå en tur i skoven, mødes med venner til en gang aftensmad og tage en dukkert året rundt.

I klasselokalet på SOSU-uddannelsen tænker jeg også på elevernes sundhed. Jeg tror på, at hvis vi lærer hinanden at kende, hjælper hinanden og kan grine sammen, så har vi et godt udgangspunkt for at lære noget nyt."

Signe Svendsen fotograferet med et stort rødt tørklade rundt om halsen.

Signe Svendsen. Privatfoto.

Elizabeth Noack, sygeplejerske på Diakonissestiftelsens Hospice

”Den traditionelle opfattelse af sundhed hænger ofte sammen med fraværet af sygdom – som i at man er sund og rask! Altså et meget fysisk begreb, som man forsøger at sikre ved at spise sundt, motionere og drikke og ryge mindre.

For mig personligt er sundhed noget mere. Det handler om en balance mellem krop, sind, medmennesker, fritid og arbejdsliv. Så når jeg har: et arbejde jeg er glad for, gode relationer til familie og venner og kan gå en tur i naturen med solen i ansigtet, så bidrager det til min generelle sundhed – både den fysiske og den psykiske.

Her på hospice betyder sundhed også meget. Som patient kan man godt være syg og samtidigt have sundheden i sig. Vi forsøger altid at se på, hvad sundhed betyder for den enkelte patient, så vi kan give en pleje og omsorg, som er med til at skabe livskvalitet i den sidste tid.

Vi kan for eksempel hjælpe patienterne med at prioritere deres dag, så de fortsat har mulighed for at tilbringe tid sammen med deres nærmeste og være noget for dem. Vores omsorg for patienterne handler ikke kun om at lindre deres fysiske tilstand, men også sikre en psykisk, social og åndelig sundhed.” 

Elizabeth Noack fotograferet foran grønne træer.

Elizabeth Noack. Foto: Thomas Wittrup.

Jan Nilsson, præst og leder af Kirke og diakoni

”Sundhed handler ofte om ikke at være syg. Men på Diakonissestiftelsen er vores løfte, at ’vi ser altid mennesket’ – underforstået hele mennesket. Så her handler sundhed om velvære og trivsel for både krop og sjæl. I Kirke og diakoni arbejder vi i sagens natur meget med mental og eksistentiel sundhed.

Et aspekt af sundhed, som vi arbejder med, er længsel. Hvor man nogle gange kun taler om behov og mangler i relation til sundhed, så spørger vi ’hvad længes du efter?’ Det kan nemlig være med til at skabe samtale og refleksion over, hvad der er det vigtigste i menneskers liv. Vi arbejder således med det, som ligger udover vores umiddelbare behov. Længslen er mere end et behov, der skal dækkes – det er det, som har værdi i sig selv.

Længslen efter en, man har mistet, er et godt eksempel. Vi kan i f.eks. ved en Allehelgens-markering i Emmauskirken være med til at sætte ord på sorgen. Det kan gøre det lettere at være til stede i sorgen og leve et fuldt – og sundt – liv med længslen.”

Jan Nilsson fotograferet foran træer med gule blade.

Jan Nilsson. Foto: Thomas Wittrup.

Azita Doorbayan, pædagog i Børnehuset Louisegården

“Sundhed er jo mange ting. Sundhed er både fysisk og psykisk. For børn handler det ud over de basale behov for mad, søvn, renlighed og at kunne deltage i dagens aktiviteter med vennerne også om at føle tryghed og nærvær.
For at jeg som pædagog kan give børnene, hvad de har brug for, for at kunne mestre dagens gøremål og udfordringer, skal jeg som voksen have arbejdsglæde og også have det godt.

Et sundt arbejdsmiljø betyder for mig, at jeg kommer på arbejde med glæde og kan lide at komme på arbejde. Hvis man som medarbejder ikke trives og har overskud, kan det være svært at være en voksen, der skal kunne give omsorg, trøste og rumme børnene.

Vi voksne er rollemodeller for børnene, ved at have genkendelighed, rutiner og struktur i vores hverdag. Når vi har struktur og en plan for dagen, undgår vi at blive forvirrede eller stressede, men kan koncentrere os om det, der er vigtigt: At give børnene trygge rammer, hvor de hver især og sammen kan udvikle sig og lære at mestre.

Det er fantastisk, når man arbejder med vuggestuebørn, at man kan se, at man gør en forskel med sit nærvær og skaber glade og trygge børn. Jeg kan være nærværende, fordi jeg har et godt og sundt arbejdsmiljø, en synlig og nærværende ledelse og trygge rammer. Et sundt arbejdsliv giver et sundt børneliv.”

Foto af Azita Doorbayan som sidder på en legeplads.

Azita Doorbayan. Foto: Karen Grønkjær Kjeldsen.