”Hjernen kværner for at finde de bedste løsninger”

16. november 2018

Som en del af grundforløb 2 på SOSU-uddannelserne lærer eleverne om innovation. Det er nemlig en vigtig kompetence at kunne forholde sig til, hvordan plejen kan forbedres. De udtænker selv kreative løsninger lige fra frugttog til bedre indretning af plejecentre. Vigtigt for kommende arbejdskultur, mener underviser.

Malene Strohdick (t.v.), Eda Nielsen og Denise Quistgaard (t.h.) har udviklet et koncept for et plejecenter i Thyborøn. ”Løsningerne skal passe til menneskene,” siger de. Foto: Karen Grønkjær.

Af Karen Grønkjær Kjeldsen // kakj@diakonissen.dk

SOSU-elever skal være i stand til at tænke anderledes. Gennem innovation kan de både hæve kvaliteten og produktiviteten i kontakten med borgerne. Det påpeger en analyse fra Undervisningsministeriet om Kompetencer til Social Innovation.

”Det er krævende både at være åben og kreativ og kunne skære ideer til. Vores SOSU-elever skal være i stand til at tænke anderledes og forholde sig til, hvordan de kan gøre noget på en bedre måde,” fortæller lærer Eva Nyholm fra Diakonissestiftelsens SOSU-uddannelser.

Elever skal kunne tænke med
Undervisningsministeriets analyse, der er fra 2013, konkluderer, at kvaliteten i de offentlige velfærdsydelser afhænger af medarbejdernes evne til udvikling og innovation, og at det derfor er vigtigt, at skolerne udvikler en læringskultur. Alligevel er undervisning i innovation ikke et krav fra Undervisningsministeriet, men noget man har valgt at prioritere på Diakonissestiftelsen. Som en del af det 20-ugers grundforløb, der kvalificerer eleverne til at uddanne sig til SOSU-hjælpere eller SOSU-assistenter, har eleverne en uges undervisning i innovation.

Lærer Eva Nyholm mener, at det er vigtigt, at SOSU-elever lærer at forholde sig til, hvordan de kan gøre noget på en bedre måde. Foto: Karen Grønkjær.

”Eleverne skal lære at kunne tænke med og ikke lukke ned for nye idéer. Så de lærer også, hvad det kræver af en arbejdskultur at tænke innovativt,” uddyber Eva Nyholm.

Innovation handler både om at kunne udvikle og være tryg ved ny teknologi og om social innovation, der i højere grad drejer sig om arbejdsprocesser og sociale relationer. Eleverne besøger blandt andet en inspirationsbolig i Rudersdal med en masse indbygget teknologi og Diakonissestiftelsens egen DiaKino, der har udviklet et kirkerum til at rumme nye relationer. Sidst på ugen skal eleverne udtænke deres eget projekt.

”Det er ret imponerende, hvor meget de lærer på en uge. Fra at de bliver opmærksomme på, hvad innovation overhovedet er, til at de finder på, hvordan man kan kommunikere bedre på et plejecenter, hvordan man kunne skabe fornyet energi ved at bygge et plejehjem sammen med en børneinstitution og opfinder helt konkrete produkter, der for eksempel kan gøre en cykeltur mere social,” fortæller Eva Nyholm.

Løsninger til mennesker
SOSU-eleverne Malene Strohdick, Eda Nielsen og Denise Quistgaard har som afslutning på ugen udviklet et koncept for et plejecenter i Thyborøn med blandt andet sansehave, frisørsalen og et frugttog, der kan fragte beboernes selvplukkede frugt ind i køkkenet.

”Vi havde selv lyst til at flytte ind,” fortæller Denise Quistgaard, og de er alle enige om, at det vigtigste ved at tænke innovativt er at se, hvad den enkelte borger kan have glæde af.

Center for Velfærdsteknologi besøgte SOSU-uddannelsen i juni i år. Her afprøvede eleverne blandt andet en kramme-sæl, der kan bruges på plejehjem. Arkivfoto: Mette Frid Darré.

”Jeg ville for eksempel selv synes, at det var vildt ubehageligt og upersonligt at blive madet af en robotarm, men vi hørte om en gammel ingeniør, der var fascineret af teknologien og derimod fandt det ydmygende at blive madet af plejepersonalet. Så løsningerne skal passe til menneskene,” siger Malene Strohdick.

Og Eda Nielsen er da ikke i tvivl om udbyttet af undervisningen:

”Hjernen kværner bare for at finde de bedste løsninger for borgerne,” konstaterer hun.

Fakta:

  • Der starter hvert år knap 200 elever på Diakonissestiftelsens SOSU-uddannelser.

  • Uddannelserne begynder med et 20 ugers grundforløb. Derefter varer SOSU-hjælper-uddannelsen 14 mdr., og SOSU-assistent-uddannelsen varer knap tre år.

  • Analysen Kompetencer til Social Innovation fra Undervisningsministeriet, 2013, konkluderer, at social innovation er nødvendigt for at bevare kvaliteten af de offentlige velfærdsopgaver.

  • Innovation er ikke en del af Undervisningsministeriets bekendtgørelse om SOSU-uddannelserne. På Diakonissestiftelsen er det prioriteret som en ”bonusfags-uge”.

  • Diakonissestiftelsen har over 150 års erfaring med at uddanne og drage omsorg for mennesker.

Tema om innovation:

Læs mere om SOSU-uddannelserne