Frivillighed lader batterierne op

10. september 2019

”Jeg bliver genkendt for noget godt, og det betyder alverden,” fortæller Helen Gerved, der bliver mentalt opladet som besøgsven for en gruppe beboere på Plejehjemmet Salem. Et nyt studie blandt 14.000 skandinaver bekræfter, at mennesker, som udfører frivilligt arbejde, fordobler deres sandsynlighed for blomstrende mental sundhed.

”Når jeg får et smil fra et menneske, der ellers er sunket helt ind i sig selv, betyder det alverden,” fortæller Helen Gerved. Foto: Karen Grønkjær.

Tekst og fotos: Karen Grønkjær Kjeldsen // kakj@diakonissen.dk

”Mit omsorgs-gen har været langt nede. Så det betyder rigtig meget for mig at komme ud og yde omsorg for nogen og høre deres historier.”

Sådan fortæller 62-årige Helen Gerved, der i fem år har været afskåret fra arbejdsmarkedet på grund af epilepsi og eftervirkninger af en operation. Gennem en periode var hun i arbejdsprøvning på Plejehjemmet Salem, og da forløbet blev afsluttet med konklusionen, at hun ikke kunne passe et fast job, blev hun frivillig tre timer om ugen.

”Jeg ville så gerne ud på arbejdsmarkedet, men det kan jeg desværre ikke. Her på Salem føler jeg, at jeg hører til. Jeg glæder mig til at komme. Både beboerne og personalet er meget fantastiske,” siger Helen Gerved.

Hver onsdag kl. 10-13 besøger Helen Gerved beboerne. Når hun tager hjem, er hun mentalt glad og fuld af energi, men kroppen og hovedet har brug for hvile.

”Det duer ikke for mig at være besøgsven for en enkelt beboer eller to. Jeg holder øje med dem alle sammen. Jeg nyder kontakten til andre og at mærke, at jeg rent faktisk kan noget,” siger hun.

Selskabsdamen trives
Helen Gerved er ikke alene om at blive ladet op af sit frivillige arbejde. Det viser et nyt studie af forskningsgruppen ABC for Mental Sundhed ved Statens Institut for Folkesundhed, foretaget blandt mere end 14.000 personer i Danmark, Sverige, Norge og Finland.

De af deltagerne i studiet, der mindst én gang om ugen er engageret i frivilligt arbejde, har dobbelt så stor sandsynlighed for at have det, som forskerne kalder blomstrende mental sundhed, i forhold til dem, der ikke er frivillige. Det vil sige det højeste niveau af positive følelser, velvære og sociale funktioner, såsom hvordan man fungerer i hverdagen og i samspil med andre.

Helen Gerved har udviklet ’billeddomino’ til en slags puslespil, hvor man samarbejder om at få brikkerne til at passe sammen. Det kan der gå lang tid med i atriumgården på Salem. Foto: Karen Grønkjær.

For Helen Gerved blev livet vendt på hovedet af epilepsien: Hun har kognitive vanskeligheder såsom at løbe og cykle og har svært ved at bedømme afstande. Og så mistede hun tilknytningen til arbejdsmarkedet. Hun lægger ikke skjul på, at det var svært at måtte erkende sit funktionstab.

”Men selskabsdamen i mig virker stadig. Der er en beboer på plejehjemmet, som er meget ramt af demens. I foråret kunne man stadig få kontakt, men nu er hun næsten sunket ind i sin egen verden. Og dog! Ind imellem får jeg Jordens største smil. Så ved jeg, at hun forbinder mig med noget godt,” fortæller Helen Gerved med varme i blikket.

Frivillighed giver mening
Helen Gerved er bare én af ni frivillige på Plejehjemmet Salem og 230 frivillige på hele Diakonissestiftelsen – lige fra genbrugsbutikker til hospice. Hele vejen rundt gør de frivillige en forskel både for Diakonissestiftelsens brugere og for sig selv, fortæller frivillighedskonsulent Ida Maria Vestergaard Petersen:

”Forskningen viser, at det vigtige for mental sundhed er, at gøre noget aktivt, gøre noget sammen og gøre noget meningsfuldt. Og det passer netop med frivillighed, fordi de frivillige er aktive i at gøre noget meningsfuldt og finder sammen i frivillige fællesskaber. Derfor er jeg så glad for både den indsats, de frivillige yder, og for at se mange af dem vokse og trives gennem frivilligheden.”

Fakta:

  • Helen Gerved er frivillig besøgsven tre timer om ugen på Plejehjemmet Salem.

  • Plejehjemmet Salem består af 45 boliger opdelt i to afdelinger, som er placeret rundt om en atriumgård og en sansehave med udsigt til Gentofte sø.

  • Plejehjemmet Salem er en del af Diakonissestiftelsen, der har over 150 års erfaring i at drage omsorg for mennesker.
  • Diakonissestiftelsen har ca. 230 frivillige, der gør en forskel for sig selv og andre hver eneste dag.

  • Har du lyst til at blive frivillig, kan du læse mere om mulighederne her: https://www.diakonissestiftelsen.dk/bliv-frivillig

Tema: Frivillighed gør glad