Frivillige vokser med ansvaret i Hvide Hus

4. oktober 2018

Når Sundhedscenter Hvide Hus i Gentofte holder åbent hver anden søndag, er det kun ved frivillig kraft. For selvom man har været psykisk syg, kan man godt tage ansvar og gøre en forskel for andre. Det åbner for en ny tankegang om, at medlemmerne godt kan tage styring og ikke bare være modtagere, mener Lars Arredondo, der er kommet i Det Hvide Hus i 21 år.

Lars Arredondo er en af de frivillige der holder Sundhedscenter Hvide Hus åbent om søndagen. Hvor der bl.a. er fællesspisning og socialt samvær.

Tekst og fotos: Karen Grønkjær Kjeldsen // kakj@diakonissen.dk

Det er en mand med meget på hjerte, der sidder på sofaen i Hvide Hus. Han hopper hurtigt fra offentlig debat om og med psykiatribrugere til udskamning af overvægtige og videre til bevægelsen fra ”et decideret usundhedshus” til Sundhedscenter Hvide Hus. Stemmen er passioneret og blikket vedholdende. Gennem 21 år er Lars Arredondo kommet i Hvide Hus, og de seneste par år har han været med til at holde stedet åbent om søndagen.

Pludselig har man betydning for andre
”Det var jo egentlig fordi, der blev skåret i åbningstiderne. Men vi talte også meget om medindflydelse og medejerskab. Vi havde tidligere prøvet at have medlemmer som værter om onsdagen, mens der var personalemøder, og nu blev det altså besluttet at holde åbent om søndagen helt brugerstyret,” forklarer han og tilføjer:

”Det er jo noget andet end at være ’modtager’ af en ydelse, når man pludselig selv yder en indsats, som har betydning for andre.”

Ligeså vigtige som personalet
Baggrunden var, at personalet i Sundhedscenter Hvide Hus ikke længere skulle have studerende, som før passede søndagsvagterne. Så for at personalet kunne udnytte deres ressourcer bedst i hverdagene opstod idéen at se på, om borgerne selv kunne holde åbent og var interesserede i øvelsen i at tage ansvar.

”Medlemmerne har besluttet alt selv: Hvordan rollen er, når man er vært, hvilke rettigheder man har – for eksempel at man kan lukke ned, hvis stemningen ikke er rar. Så der er nogen meget klare rammer,” siger souschef Anette Kjærgaard Frandsen fra Hvide og Gule Hus.

Souschef Anette Kjærgaard Frandsen oplever, at borgerne kan klare meget mere end tidligere, når de får lov at tage ansvar.

”Jeg ser, at borgerne kan klare meget mere end tidligere. De har følelsen af ansvar, og af at de hjælper nogen, der i en periode har det dårligere end dem selv. Det giver dem mulighed for at opbygge en anden identitetsfortælling. En følelse af at de kan føle sig værdifulde og måske en følelse af, at de kan bidrage med mindst ligeså meget som personalet,” uddyber hun.

Lars Arredondo ville ønske, at Det Hvide Hus havde endnu mere åbent, så mange flere mennesker kunne have glæde af stedet. I de søndagsåbne timer kl. 11 til 14 kommer der mellem fem og 15 personer. De to frivillige værter har nøglen, låser op og laver kaffe. Hvis der er nok tilmeldte, bliver der lavet mad til fællesspisning.

”Vi spiser sammen og mødes uformelt. Nogle spiller brætspil og andre bruger motionsrummet. Det er bare rart at have rammen om et netværk,” fortæller Lars Arredondo.

Åbner for en ny tankegang
Lars Arredondo er tydeligvis en mand fuld af engagement. Han har været med til at starte LAP – Landsforeningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere, har etableret bivirkningsgruppen om vægtøgning og medicin og været med til at arrangere sommerlejre for sindslidende.

”Det er jo noget andet end at være ’modtager’ af en ydelse, når man pludselig selv yder en indsats, som har betydning for andre,” siger Lars Arredondo.

”Jeg har stor erfaring med frivilligt arbejde andre steder, så for mig personligt har det nok ikke flyttet så meget, at jeg har været med til at holde søndagsåbent i Hvide Hus. Men for dem, der har været vant til, at personalet løftede alt, har det åbnet for en ny tankegang om, at medlemmerne godt kan tage styringen i sådan et værested,” siger Lars Arredondo og tilføjer:

”Mange medlemmer har i tidens løb ydet en stor indsats med madlavning, havearbejde, indretning m.m. Det nye er, at vi holder huset åbent uden personalets tilstedeværelse.”

Hans næste projekt er at flytte til Falster for at få mulighed for at bo større og have bedre plads til at være kreativ i sit hjem. Her kigger han efter hvilke fællesskaber, der kan afløse Hvide Hus for ham.

”For mig har stedet her afløst kollegiet, hvor jeg boede som studerende. Jeg har fundet nogen at rejse sammen med og andre, som jeg kunne samarbejde med om praktiske ting. Jeg er kommet her igennem 21 år, hvor det har været en base for aktiviteter, og jeg har fundet netværk. Det bliver spændende at rykke videre,” konstaterer han.

Fakta

  • Sundhedscenter Hvide Hus er et tilbud til borgere i Gentofte Kommune om at holde kroppen i gang, give hjernen lidt at arbejde med og holde kontakten til andre mennesker ved lige.

  • Hvide og Gule Hus er to botilbud i Gentofte for mennesker med psykiske og sociale udfordringer, der i en periode af sit liv har brug for at bo et sted med støtte fra professionelt personale.

  • Det Hvide Hus har gennem de seneste to år holdt åbent hver søndag med frivillige værter. Indtil for nylig hver søndag, men nu hver anden søndag for at sikre, at der altid er frivillige til at løfte opgaven.

  • Hvide og Gule Hus er en del af Diakonissestiftelsen, der har 155 års erfaring i at drage omsorg for mennesker.

Læs også