Fødselshjælper for fællesskaber

15. september 2022

26-årige Lauge Frandsen er tutor for nye studerende på bacheloruddannelsen i kristendom, kultur og kommunikation på Uddannelsescenter Diakonissestiftelsen. For ham er fællesskaber en forudsætning for et succesfuldt studie.

Billedet viser en ung mand som sidder på en trappe.

Lauge Frandsen er tutor og studerende på Diakonissestiftelsens professionsbacheloruddannelse i kristendom, kultur og kommunikation. Foto: Thomas Wittrup.

Af Thomas Wittrup // thwi@diakonissen.dk

Efterårssemestret er for alvor gået i gang på UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen, hvor gange, undervisningslokaler og udearealer summer af aktivitet. Også på det seneste hold studerende på professionsbacheloruddannelse i kristendom, kultur og kommunikation (3K), som får en hjælpende hånd til at komme godt i gang af Lauge Frandsen og fire andre tutorer.

“Mit indtryk er, at det går meget godt med fællesskabet på det nye hold. De studerende er, som på de fleste hold, meget forskellige både i alder, baggrund og motivation. Men jeg fornemmer, at der er en god kontakt og stemning,” siger Lauge Frandsen, som selv har været studerende på Diakonissestiftelsens 3K-uddannelse i ét år.

”For mig er fællesskaber på studiet en forudsætning for overhovedet at komme gennem uddannelsen. Derfor har jeg valgt at være tutor for de nye studerende. Det er en mulighed for at engagere mig og selv være med til at skabe rammerne om gode fællesskaber. Det virker som om, der er en form for post-corona fællesskabsmomentum på uddannelsen i øjeblikket. Det vil jeg gerne være med til at fastholde,” forklarer han optimistisk.

Små og store fællesskaber

Det nye hold på uddannelsen er på 14 studerende, så der er ifølge Lauge Frandsen god fornuft i at understøtte fællesskaber både internt på holdet og med resten af uddannelsen og Diakonissestiftelsen.

”Vi forsøger at lave nogle aktiviteter, som imødekommer de meget forskellige personer på holdet. Nogle er yngre og nogle er ældre – måske med børn. Nogle kommer direkte fra en ungdomsuddannelse og andre har måske både uddannelse og job med i bagagen. Så vi har forsøgt at lave vores introforløb så bredt som muligt. Det betyder, at de fleste af vores aktiviteter mest er planlagt som rum for social kontakt, hvor vi forsøger at skabe rammerne om mødet mellem de studerende – både på holdet og på uddannelsen,” forklarer han.

I semestrets første to uger var der således arrangementer både for holdet alene, og et ’3K på tværs’-arrangement, hvor de nye studerende fik lejlighed til at møde studerende fra de øvrige hold på 3K.

”I den første uge lavede vi hygge-arrangementer for holdet, hvor vi for eksempel spillede spil i haven og snakkede. Det gav de nye studerende en mulighed for at se hinanden an og høre lidt om tutorernes erfaringer med uddannelsen. I den anden uge blev de præsenteret for de øvrige studerende og lidt mere fagligt indhold i ’3K på tværs’ og der blev afholdt en semesterstartsfest for hele uddannelsen. Helt generelt forsøger vi at lægge et fundament for mange forskellige niveauer af fællesskaber. Fra de helt små og nære til de store og faglige,” siger Lauge Frandsen.

Lille uddannelsessted giver gode fællesskaber

Generelt er der ifølge Lauge Frandsen rige muligheder for at blive både klogere på og en del af fællesskabet på 3K-uddannelsen.

”Det er jo en forholdsvis lille uddannelse, så der er ikke langt mellem de studerende og underviserne. Vi kender hinanden og har ofte chancen for at mødes på kryds og tværs. Og så giver en fornemmelse for fællesskab god mening, når vi har undervisning i for eksempel ledelse af frivillige, hvor forståelse for gruppedynamik er vigtig,” afslutter han.

Fakta

  • Professionsbachelor-uddannelsen i kristendom, kultur og kommunikation varer fire år. Den er delt i otte semestre, hvoraf halvandet er praktik. Læs mere på 3K's hjemmeside.

  • Dimittender fra 3K-uddannelsen finder ofte job som: Frivillighedskoordinator, integrationsmedarbejder, projektleder, projektmedarbejder eller kirke- og kulturmedarbejder.

  • Diakonissestiftelsen er en non-profit erhvervsdrivende fond, en af Danmarks største velfærdsorganisationer og har over 155-års erfaring i at uddanne og drage omsorg for mennesker.

  • Læs mere på 3K's hjemmeside.

Tema: Stærk i fællesskab