Farvel til Diakonissestiftelsens psykiatriske bofællesskaber på Frederiksberg

29. november 2017

Frederiksberg Kommune har besluttet at afvikle de psykiatriske bofællesskaber på Dronningensvej og Peter Bangs Vej til udgangen af juni 2018. De fysiske rammer lever ikke op til brugernes behov, selvom der er høj tilfredshed med den faglige kvalitet.

Diakonissestiftelsens psykiatriske bofællesskab på Dronningensvej lukker til udgangen af juni 2018.

Fra udgangen af juni 2018 vil der ikke længere være psykiatriske bofællesskaber på Diakonissestiftelsen på Frederiksberg. Det er konklusionen på en længere dialog mellem Diakonissestiftelsen og Frederiksberg Kommune om de fremtidige målgrupper for de psykiatriske bofællesskaber.

Skærpede krav til boliger
”Fremtidens brugere har skærpede krav til boliger, herunder mulighed for eget bad og toilet. Dette kan vi ikke imødekomme i de psykiatriske bofællesskaber, selv efter mange overvejelser om renovering eller tilbygning. Frederiksberg Kommune har derfor besluttet at afvikle bofællesskaberne,” forklarer adm. direktør Anne Mette Fugleholm fra Diakonissestiftelsen og tilføjer, at der ikke hersker nogen tvivl om den høje faglige kvalitet, hvilket også er kommet til udtryk i tilfredshed hos brugerne og i høje karakterer i Det Sociale Tilsyn.

Diakonissestiftelsen har to bofællesskaber på Frederiksberg: Kvisten og Dronningensvej. Beboerne på Kvisten er flyttet i egne boliger på Diakonissestiftelsen, hvor de får støtte fra Frederiksberg Kommune. Og beboerne på Dronningensvej vil få tilbudt et andet sted at bo gennem Frederiksberg Kommune. Der bliver i denne uge afholdt samtaler med alle beboerne om nye boliger.

Overvejelser om fremtidigt tilbud
Fagcenterchef Hanne Munkholm fra Ældre & Psykiatri på Diakonissestiftelsen har i dag meddelt medarbejderne i bofællesskaberne, at deres arbejdsplads lukker.

“Jeg har bedt medarbejderne bruge deres store professionalisme til at bistå os med, at lukke bofællesskabet ned med manér, så beboerne og de selv kommer herfra med gode erindringer om et rigtig dejligt sted for mennesker, der trænger til støtte og omsorg.  Medarbejderne har skabt en god tilværelse for rigtig mange mennesker,” konstaterer hun.

Anne Mette Fugleholm er ked af lukningen:

”Vi ser omsorgen for mennesker med psykisk sygdom som en del af vores kerneydelse, og vi ser derfor frem til at fortsætte dialogen med Frederiksberg Kommune om mulighederne for at genetablere et tilbud i en senere fase af vores udviklingsplan med nybyggeri på Diakonissestiftelsen,” siger hun.

Fakta:

  • Diakonissestiftelsen har 12 pladser i psykiatriske bofællesskaber på Frederiksberg. De seks er fraflyttet, og de sidste seks lukkes til udgangen af juni 2018.

  • Fremtidens brugere har skærpede krav til boliger, herunder mulighed for eget bad og toilet. Dette kan selv efter mange overvejelser om renovering/tilbygning ikke imødekommes i de psykiatriske bofællesskaber.

  • Diakonissestiftelsen har fortsat tilbud til mennesker med psykisk sygdom i Hvide og Gule Hus i Gentofte, ligesom det frivillige ”kor for psykisk sårbare” fortsætter i Emmauskirken.