Få indblik i udsathed

28. oktober 2019

Til Louise Conrings Dag den 31. oktober får deltagerne et unikt indblik i livet for socialt udsatte, når Steen Rosenquist og 25-årige Josefine Skjødt fortæller om deres oplevelser med hjemløshed og misbrug. To forskere supplerer med tal og fakta om udsatheden og den sociale ulighed i Danmark. Alle er velkomne til arrangementet.

Steen Rosenquist og Josefine Skjødt er to af oplægsholderne til Louise Conrings Dag. De fortæller om deres liv med hjemløshed og misbrug.

Af Karen Grønkjær Kjeldsen // kakj@diakonissen.dk

”Jeg vil gerne have, at tilhørerne får øjnene op for at se en skævere vinkel end bare deres egen. At de tænker på, at der altid ligger noget bagved, når de møder en reaktion fra borgerne,” siger Steen Rosenquist, der holder oplæg på Louise Conrings Dag. Med sig i bagagen har han 12 år på gaden, 25 år som misbruger og et tidligere hverv som landsformand for de hjemløses organisation SAND.

”Det er nødvendigt, at sundhedspersoner virkeligt lytter til borgeren. Jeg ser mange steder i misbrugsbehandlingen, at man behandler misbruget, men ikke lytter ordentligt til, hvorfor misbrugeren egentlig tager stoffer,” uddyber han.

Traditionsrig dag bliver nytænkt
Louise Conrings Dag er en traditionsrig dag på UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen, hvor forskning og faglighed er i højsædet. I år er dagen blevet udviklet, så de faglige indlæg suppleres af indlæg fra ’virkeligheden’ om temaet ’udsathed’. Og så er dagen i år åben for alle.

”Vi håber, at de studerende får indsigt i, både hvordan man forskningsmæssigt arbejder med udsathed, og hvordan det er at være udsat og blive mødt af sundhedsvæsenet. Vi skal ikke være med til at øge uligheden i sundhed, men gerne gå klogere videre,” forklarer sygeplejerske og ph.d. Mette Kildevæld Simonsen fra UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen.

Ud over Steen Rosenquist kommer 25-årige Josefine Skjødt, der har været hjemløs, siden hun var 12 år og stak af fra sine forældre, der var misbrugere. Hun er i dag aktiv i SAND og taler under overskriften ”Mange voksne, ingen øjne”.

To faglige oplægsholdere sætter den videnskabelige ramme omkring temaet udsathed. Forsker og statistiker Ola Ekholm fra Statens Institut for Folkesundhed præsenterer resultater fra SUSY UDSAT 2017, som er en undersøgelse af sundhed, sygelighed og trivsel blandt socialt udsatte i Danmark set over 10 år. Og cand.scient.soc. og ph.d. Pia Pedersen fra Forskningsafdelingen for Sundhed og Sygelighed i befolkningen, Syddansk Universitet, har interviewet udsatte om deres møde med sundhedsvæsenet og fortæller om nogle af deres udfordringer med at navigere og begå sig.

Vigtig omsorg for udsatte
”Vi har valgt at sætte fokus på udsathed, fordi det at kunne drage omsorg for udsatte mennesker er en vigtig opgave, som mange af vores 3K- og sygeplejerskestuderende og SOSU-elever kommer til at varetage, når de er færdiguddannede,” fortæller adjunkt Anna Kaae Kjærgaard fra UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen og tilføjer:

”Det at udføre socialt arbejde blandt udsatte grupper i samfundet er samtidig en essentiel del af, hvem vi er på Diakonissestiftelsen, fordi vi har medmenneskelighed som en helt central værdi. Det er en opgave, som Diakonissestiftelsens frivillige og ansatte varetager hver eneste dag, hvad enten det er i hjemmeplejen, i bofællesskabet eller i kirken.”

Fakta:

  • Louise Conrings Dag afholdes i år den 31. oktober kl. 8.30-12.00 i Emmauskirken. Arrangementet er åbent for alle interesserede, og tilmelding er ikke nødvendig.

  • Louise Conring var Diakonissestiftelsens første forstanderinde. Og Louise Conrings Dag markeres hvert år i oktober på UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen.

  • Temaet er i år ’udsathed’ og rummer fire oplægsholdere. Se hele programmet (pdf).

Tema: Værdibaseret omsorg

Læs mere om Uddannelsescentret

Vil du støtte aktiviteter på uddannelserne?

Vælg 'UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen' som modtager.