Et personligt fællesskab

15. september 2020

Ruben Harbo er netop optaget som elev i Diakonissestiftelsens indvielsesfællesskab, hvor han håber at møde et fællesskab af rollemodeller med stærke værdier og sjældne dyder.

Foto viser Ruben Harbo foran røde murstensbygninger

Ruben Harbo er seneste elev i Diakonissestiftelsens indvielsesfællesskab. Foto: Thomas Wittrup

Af Thomas Wittrup // thwi@diakonissen.dk

“For mig handler fællesskaber om en kombination af relationer mellem mennesker og det at ’høre til’ et sted – f.eks. i et familie-fællesskab. Den slags fællesskaber vil jeg gerne forsøge at skabe på mit arbejde. Derfor har jeg opsøgt Diakonissestiftelsens indvielsesfællesskab, hvor jeg er blevet optaget som elev,” fortæller 35-årige Ruben Harbo fra Amager.

Diakonissestiftelsen er ikke fremmed for Ruben Harbo, som har en professionsbacheloruddannelse i kristendom, kultur og kommunikation fra UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen. En uddannelse der har ført ham til et job som kirke- og kulturmedarbejder i Islands Brygge Sogn.

Et historisk værdifællesskab

”Mit primære fællesskab har i de seneste mange år været gennem kirken. Og med jobbet i Islands Brygge Sogn er mit private kirkeliv og mit professionelle virke nærmest smeltet sammen. Jeg håber, at indvielsesfællesskabet kan give mig en åndelig sparring og en mulighed at udvikle mit arbejde, som er en stor del af min identitet,” forklarer Ruben Harbo og fortsætter:

”Det er et behov, jeg har som menneske – et personligt kald. Men det er også et ønske om at blive en del af et værdifællesskab med en lang praktisering af kirkens næstekærlighedsbudskab. Jeg er selv formet af en moderne verden, hvor det individuelle og selviscenesættende dominerer, så jeg har brug for rollemodeller, der kan lære mig at møde mennesker, som dem de er. Og lære mig, hvordan de rigtige ord på det rigtige tidspunkt nogle gange kan gøre en stor forskel.”

Ruben Harbo nævner flere værdier i det diakonale fællesskab, som han finder tiltalende: generøsitet, mildhed, ydmyghed, overbærenhed, tålmodighed og glæde. Værdier, han savner i verden omkring ham.

”For eksempel betragter jeg det at være ydmyg som en fantastisk dyd. En dyd, jeg gerne selv vil besidde, men som desværre ikke falder hverken mig – eller mange andre – specielt naturligt. Jeg håber, at fællesskabet kan være med til at skærpe min fornemmelse for dyder som denne og give mig dybere forståelse for mit kald og virke i kirken,” siger Ruben Harbo.

Træning og forfinelse

Det næste år skal Ruben Harbo som elev i indvielsesfællesskabet til samtaler og sparring hos både Diakonissestiftelsens forstanderinde søster Merete Pelle Poulsen og en af præsterne ved Emmauskirken. Derudover skal han deltage i forskellige arrangementer for at opnå en god forståelse for livet som diakon forud for sin egen indvielse.

”Jeg vil gerne ’se mennesket’, som der står under Diakonissestiftelsens due-logo. Men det er en evne, der skal trænes og forfines. Det tror jeg, indvielsesfællesskabet kan hjælpe mig med. Det ser jeg frem til,” afslutter Ruben Harbo.

 Fakta:

  • Diakon kommer fra græsk diakonos, som betyder 'hjælper, tjener'.

  • De første diakonisser blev indviet i 1867.

  • I 1965 blev søsterfælleskabet reformeret, så det blev tilladt at gå i almindeligt tøj, at søge sit eget arbejde og få løn for det. Fra 1969 blev det også muligt at blive i søsterfællesskabet, selvom man blev gift.

  • Indvielsesfællesskabet er for både kvinder og mænd, der indvies som enten diakonisser eller diakoner.

  • Diakonisser og diakoner arbejder i dag forskellige steder i social- og sundhedssektoren samt i det kirkelige miljø som kirke- og kulturmedarbejdere og pædagoger.

  • Diakonissestiftelsen er en non-profit organisation med over 155 års erfaring i at styrke livskvaliteten for den enkelte gennem stærke fællesskaber.

  • Yderligere information kan fås ved henvendelse hos forstanderinde søster Merete Pelle Poulsen på telefon 38 38 41 14.

Tema: Kom ind i fællesskabet