Et lille fællesskab i et stort fællesskab

8. maj 2018

Diakonissestiftelsens 47 nye seniorboliger var omdrejningspunktet, da Copenhagen Architecture Festival afholdt CAFxTALK om seniorborgere og tidssvarende boliger.

Lis Schimming åbnede sine døre og viste sin lejlighed frem for nysgerrige i forbindelse med Copenhagen Architecture Festival.

Tekst og fotos: Thomas Wittrup // thwi@diakonissen.dk

”Det er et dejligt sted og en god ramme om fællesskaber på kryds og tværs. Fællesskaber, som tager deres udspring i beboernes indstilling og vilje, men også i Diakonissestiftelsens større fællesskab, som vi har mulighed for at blive en del af,” fortæller en af seniorbeboerne, Kirsten Arendt, om de 47 nye seniorboliger på Diakonissestiftelsen, som stod klar til indflytning i begyndelsen af februar.

Og netop fællesskaber og seniorboliger var på programmet, da Copenhagen Architecture Festival afholdt en talk om det nye boligkoncept.

Solen bragede ind ad de store vinduer i Emmauskirken, og gjorde det lidt svært at se billederne på det store lærred. Heldigvis var projektchef Hanne Moe fra Diakonissestiftelsen og arkitekt Kristian Martinsen fra tegnestuen Vandkunsten, klar til at fortælle de fremmødte om seniorboligkonceptet.

Horisontalt og vertikalt fællesskab
Og netop fællesskaberne er et afgørende aspekt ved de nye boliger og noget, som arkitekterne har forsøgt at tegne rammerne for:

”Et af de mest synlige eksempler på de indbyggede fællesskaber er de høje indgangsrum som er åbne gennem alle etager. Det er med til at understøtte naboskab – ikke blot horisontalt, men også vertikalt – når man kan sig hej og tage en snak på tværs af etager. Det binder de enkelte lejligheder sammen,” forklarede arkitekt Kristian Martinsen.

Arkitekt Kristian Martinsen fortæller om indbygget fællesskab.

Han fortalte også om de arkitektoniske overvejelser omkring boligerne:

”Vi tog udgangspunkt i de eksisterende forhold på området og tegnede et projekt som forholder sig til bygningerne, haven og relationen til naboer og lokalområde. Helt praktisk genbrugte vi for eksempel mursten fra de tidligere bygninger på grunden til gulve og cykelskure. Sådan fik vi indlejret Diakonissestiftelsens historie i de nye bygninger.”

Fællesskaber og livskvalitet
Diakonissestiftelsens historie har været med til i det hele taget at sætte rammen for seniorboligerne, fortalte projektchef Hanne Moe:

”Diakonissestiftelsen har altid fundet nye løsninger, når der manglede et tilbud inden for sundhed og velfærd. Seniorboligkonceptet er et eksempel på det. Boligen er indrettet, så man kan blive boende, selv om kræfterne bliver mindre med alderen. Med godt naboskab og sociale relationer er der større chance for, at man kan klare sig selv og have en høj livskvalitet resten af livet."

Hun forklarede også, hvordan seniorboligerne hænger sammen med resten af Diakonissestiftelsen:

”Som beboer i en af vores seniorboliger bliver man en del af noget større, hvor man kan være med til at gøre en forskel for andre. Oven i det lille fællesskab mellem seniorerne kan man også indgå i og bidrage til de øvrige aktiviteter i det store fællesskab på Diakonissestiftelsen.”

Projektchef Hanne Moe fortæller om fællesskaber på Diakonissestiftelsen.

Arrangementet blev rundet af med en rundtur i seniorboligerne. Her inviterede flere beboere indenfor, så de fremmødte havde mulighed for at opleve, hvordan 
indbygget fællesskab kan se ud i 2018.

Rundvisningen mellem de 47 seniorboliger foregik i strålende forårssol.

Mange af de fremmødte var særligt begejstrede for tagterrassen til en af lejlighederne.

Fakta

 • Diakonissestiftelsen har opført 47 seniorboliger, som er taget i brug den 1. februar 2018.

 • Beboerforeningen blev etableret inden indflytningen. For at mindske bureaukratiet er der etableret aktivitetsgrupper med forskellige emner, som det er nemt at gå ind og ud af.

 • Lejerne skal være fyldt 55 år og må ikke have hjemmeboende børn.

 • Der lægges også vægt på:
  • lysten til at indgå i det fællesskab, der er på Diakonissestiftelsen,
  • en bred aldersfordeling,
  • en god balance mellem par og enlige,
  • at cirka 40 procent af boligerne udlejes til Frederiksbergborgere.

 • Diakonissestiftelsen er en by i byen, der favner hele livet – fra vuggestue til hospice. Der er både boliger til studerende, til seniorer, til ældre og til psykisk sårbare. Vi lægger hus til mennesker i udsatte situationer og bygger boliger til nye fællesskaber.

Tema om Fællesskaber: