Erhvervslejere søger fællesskabet

9. april 2019

Fællesskaber er et centralt omdrejningspunkt for Diakonissestiftelsen. Sociale, faglige og åndelige fællesskaber eksisterer overalt i huset. De mange erhvervslejere er et af dem. De kommer ofte med ønsket om at blive en del af noget større.

Fysioterapeut og klinikejer Rasmus Munch-Hansen hos ConnectFys er glad for fællesskaberne på Diakonissestiftelsen, som kommer både klinik og klienter til gode. Foto: Claus Peuckert.

Af Thomas Wittrup // thwi@diakonissen.dk

De store røde murstensbygninger i starten af Peter Bangs Vej er et populært lejemål for mange mellemstore og mindre sundhedsfaglige virksomheder og kirkelige organisationer. En af de ting, der adskiller et lejemål på Diakonissestiftelsen fra så mange andre udlejningsejendomme, er fællesskabet. Det er en af konklusionerne, som ejendomsadministrator-trainee Rikke Bøye Larsen nåede i sin afsluttende finansøkonomopgave om udlejning på Diakonissestiftelsen.

Samarbejde frem for konkurrence
”På Diakonissestiftelsen bliver der lagt vægt på, at forholdet mellem f.eks. de sundhedsfaglige erhvervslejere er præget af samarbejde frem for konkurrence. Vi tror på, at fællesskab og synergi er den rigtige måde at skabe værdi for de forskellige brugere, klienter og medarbejdere, som kommer i huset. Heldigvis viser tallene fra undersøgelsen, at vi ofte lykkes med at tiltrække lejere, der deler de værdier, vi forsøger at rekruttere ud fra,” siger Rikke Bøye Larsen.

Rikke Bøye Larsen har netop afsluttet sin finansøkonomuddannelse på Copenhagen Business School og er nu ansat som ejendomsadministrator-trainee i Diakonissestiftelsens ejendomsafdeling. Foto: Thomas Wittrup

I forbindelse med sin analyse af udlejningen på Diakonissestiftelsen foretog Rikke Bøye Larsen en spørgeskemaundersøgelse blandt lejerne. Den viste, at fællesskab på arbejdspladsen er ’meget vigtigt’ for over 65 pct. af erhvervslejerne. Kun under 10 pct. svarede, at fællesskab slet ikke er vigtigt.

Positivt overrasket
En af de større erhvervslejere på Diakonissestiftelsen er fysioterapiklinikken ConnectFys, der har 20 ansatte og været lejer i godt to år. De søgte som udgangspunkt lokaler i forbindelse med andre klinikker fra sundhedssegmentet, men fik mere end blot gode naboer.

”Jeg har været meget positivt overrasket over, hvor meget fællesskabsånden, der er på Diakonissestiftelsen, har betydet for vores forretning. Det handler ikke kun om, hvem man er nabo til. Det er stedets grundlæggende værdier, som gør, at lejerne tænker på hinanden som en del af noget fælles. Vi har en god dialog, tænker på hinanden og kan sende patienter og klienter imellem os,” fortæller fysioterapeut og klinikejer Rasmus Munch-Hansen.

Ifølge Rasmus Munch-Hansen kommer fællesskabet mellem erhvervslejerne bestemt også klienterne til gode, når de oplever, at deres behandlere på et område, har en god relation til en behandler på et andet område.

”Det er praktisk for vores kunder, at deres forskellige behandlere er placeret det samme sted. Og det giver også en tryghed, når vi har mulighed for at anbefale dem en klinik, som vi kender og kan sige god for,” siger klinikejeren.

En del af noget større
En af de senest ankomne lejere er statsautoriseret fodterapeut Jette Gyldholm Johannesen. Hun valgte Diakonissestiftelsen som rammen om sin klinik på grund af placeringen blandt andre lignende lejere og er nu nabo til ConnectFys.

”Jeg valgte at leje lokaler på Diakonissestiftelsen, fordi det er rart at være i et fællesskab blandt andre sundhedsfaglige. Her er jeg med i et sundhedscenter, hvor man kan finde mange typer af behandling. Det er et sted med meget liv, og det er rart at føle, at jeg er med i et fællesskab,” siger Jette Gyldholm Johannesen.

Klinikken, der åbnede i begyndelsen af februar i år, har da også allerede skabt de første kontakter internt i huset med patienter på Diakonissestiftelsens Hospice.

Jette Gyldholm Johannesens klinik for fodterapi er seneste tilføjelse til et stort sundhedsfagligt fællesskab på Diakonissestiftelsen. Foto: Mette Frid Darré

Et kristent fællesskab?
Mange vil ganske givet forbinde Diakonissestiftelsen med et folkekirkeligt fundament. Men det spiller i forbindelse med erhvervslejemålene ikke nogen udtalt rolle ifølge Rikke Bøye Larsens undersøgelse – i hvert fald ikke blandt de sundhedsfaglige virksomheder.

”Jeg var overrasket over at kunne konstatere, at lejernes indflytning oftere er forbundet med ønsket om socialt og fagligt fællesskab end med religiøs overbevisning. Diakonissestiftelsen er jo trods alt i manges øjne en kristen organisation. Men det understreger jo meget godt, at det er et rummeligt sted, hvor der er plads til alle,” fortæller Rikke Bøye Larsen.

Fakta

  • Der er mere end 90 erhvervslejemål på Diakonissestiftelsen.

  • Erhvervslejemålene rummer virksomheder, der driver erhverv indenfor sundhed, velfærd eller kirke.

  • Der er ca. 150 boliglejemål fordelt på studieboliger, ældreboliger og seniorboliger.

  • Kontakt til Diakonissestiftelsens Udlejning kan ske via udlejning@diakonissen.dk eller på +45 38 38 42 70 (tirsdag og torsdag kl. 9.00-11.00)

  • Diakonissestiftelsen er en nonprofit-virksomhed med 155 års erfaring i at drage omsorg for mennesker. Vi lægger hus til mennesker i udsatte situationer og skaber rammer om nye fællesskaber.

Tema: En del af fællesskabet